Nederlandse vermogensbeheerders kwamen donderdag 30 oktober in Hoofddorp bijeen voor de primeur van het nieuwe label ‘SCOPE Vermogensbeheer CRM’ (SVC). De software biedt vermogensbeheerders ondersteuning omtrent hun relatie- en procesbeheer. Aan de hand van een demonstratie werden de branchespecifieke functionaliteiten van het systeem getoond, zoals het opbouwen van volledige cliëntprofielen en de automatisering van bedrijfsprocessen.

Met het nieuwe label biedt SCOPE een branchespecifieke CRM-oplossing voor vermogensbeheerders om de cliënt beter centraal te kunnen stellen binnen de gehele organisatie. Het creëren van een volledig cliëntbeeld en een zorgvuldige structurering van bedrijfsprocessen zijn hierbij essentieel.

De belangrijkste kernwaarde van de software, die tijdens de demonstratie naar voren kwam, is dat vermogensbeheerders cliënten kunnen inventarissen en een cliëntprofiel opbouwen volgens het ‘know your customer’-principe. Hiermee wordt tevens voldaan aan de eisen die de Wft (Wet op het financieel toezicht) stelt. Per cliënt kan een contact- en activiteitenhistorie worden opgebouwd, waarmee een totaal cliëntbeeld wordt gecreëerd van de persoonlijke en financiële situatie van de cliënt. Het doel hiervan is om de cliënt beter te kunnen beschermen bij de aankoop van financiële producten en hen van beleggingsadvies te voorzien welke aansluit op de specifieke behoeften en financiële situatie van de cliënt.

Daarnaast werd aandacht besteed aan de automatisering en het beheer van bedrijfsprocessen. Deze worden in het systeem gestructureerd en inzichtelijk gemaakt aan de hand van processtappen, controle- en autorisatiemomenten. Hiermee wordt de controleerbaarheid en de efficiëntie van werkzaamheden vergroot, wat uiteindelijk zorgt voor een constante kwaliteit van de dienstverlening.

Voor meer informatie over de software kan men terecht op de website:crmvoorvermogensbeheerders.nl.

Bron: ScopeScope Vermogensbeheer CRM