cegeka-dsaDe landelijk opererende woningcorporatie Mooiland, met 28.000 VHE’s, staat voor flinke uitdagingen. De grootste uitdaging is om de digitale dienstverlening aan de huurders uit te breiden en verder te optimaliseren. Daarnaast wil Mooiland efficiënter werken, processen standaardiseren en kosten besparen. Na een zorgvuldige marktverkenning heeft Mooiland gekozen voor de IT-totaaloplossing Dynamics Empire van cegeka-dsa om deze transformatie te ondersteunen.

Bij de selectie van de IT-oplossing is Mooiland niet over een nacht ijs gegaan. Na een grondige evaluatie van vier partijen viel de keuze op cegeka-dsa. Willem Jan van Lokven, directeur Financiën, Informatie en Bedrijfsvoering van Mooiland: “We hebben bij de selectie gekeken naar de mate waarin invulling wordt gegeven aan de eisen die we aan onze IT stellen om de transformatie waar we nu voor staan, te ondersteunen. Erg belangrijk voor ons is dat we met de IT- oplossing een goede online dienstverlening aan de huurder kunnen realiseren. Op basis hiervan hebben we voor de oplossing van cegeka-dsa gekozen. Cegeka-dsa is voor ons niet alleen de leverancier, maar vooral ook ICT-partner. We gaan de komende tijd dan ook samen optrekken om de strategische IT-koers uit te zetten. Daarnaast overleggen we met cegeka-dsa en andere corporaties over de beste invulling van de digitale dienstverlening.”

Anton Vreugdenhil, directeur-bestuurder van cegeka-dsa: “Woningcorporaties transformeren hun organisaties om transparanter, klantgerichter en efficiënter te werken. Deze beweging zien we bij al onze klanten. Het digitaliseren van werkprocessen voor medewerkers, klanten en leveranciers levert een belangrijke bijdrage aan een efficiëntere bedrijfsvoering. Met onze totaaloplossing Dynamics Empire, wordt alle informatie vanuit één bron ontsloten voor alle stakeholders. Hierdoor kan Mooiland beschikken over eenduidige stuur- en managementinformatie. Daarnaast zorgen wij met onze implementatie aanpak er ook voor dat heel Mooiland op eenduidige wijze kan gaan werken waardoor de kwaliteit van de (online) dienstverlening naar de verschillende klantgroepen kan worden verzekerd.”

Naast het leveren van de totaaloplossing Dynamics Empire gaat cegeka-dsa ook hulp bieden bij het automatiseren van de nieuwe corporatieprocessen. Ook gaan beide organisaties de overgang naar het nieuwe IT-systeem gedegen voorbereiden, waarna in 2015 de implementatie zal plaatsvinden. Naar verwachting zal het systeem op 1 januari 2016 door Mooiland in gebruik worden genomen.

Dynamics Empire is een door cegeka-dsa ontwikkelde geïntegreerde ERP-oplossing op basis van Microsoft NAV, waarmee woningcorporaties, commerciële beleggers en beheerders van vastgoed hun organisatie kunnen transformeren en hun primaire processen kunnen automatiseren. Verder omvat deze oplossing portals en apps voor online dienstverlening, waarmee een 24*7 dienstverlening wordt ondersteund. Ook de module voor het klantcontactcenter maakt volledig onderdeel uit van de oplossing. 

Mooiland is een woningcorporatie met circa 28.000 woningen in meer dan 100 gemeenten in heel Nederland. Elke dag werkt zij samen met haar partners aan goed, prettig en betaalbaar wonen. Hierbij richt zij zich duidelijk op meer dan de stenen. Mooiland werkt aan de sociale en maatschappelijke verbinding in wijken en maakt ontmoetingen met en door haar bewoners mogelijk. Een echt thuis in een vitale buurt. Dat is waar Mooiland, met een hart voor wonen, samen aan werkt. Dat doet ze voor mensen met een kleine beurs of met een speciale woonvraag.

Mooiland is in verandering. De politiek, de economische situatie maar ook interne ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat ze naar een klantgerichte, toekomstbestendige organisatie gaat. Mooiland gaat zich concentreren op haar huurders in de profileringsgebieden Noordoost Brabant, Gennep, Nijmegen en Apeldoorn en omgeving en op verbetering van haar bestaande vastgoed. Om dit te kunnen verwezenlijken, verandert Mooiland haar organisatiestructuur en processen en werkt ze aan een andere cultuur.

Over cegeka-dsa – samen vernieuwen
Cegeka-dsa levert integrale software en services voor een vitale, transparante en efficiënte zorg- en vastgoedmarkt. Het bedrijf doet dat vanuit de overtuiging dat het mogelijk is organisaties ook in een veranderende omgeving sterker te maken, voor nu en later. Cegeka-dsa verzorgt het gehele traject, van advies en implementatie tot en met beheer en onderhoud. Cegeka-dsa is op 1 januari 2014 ontstaan uit het samengaan van Cegeka Nederland en DSA•VISION. Voor meer informatie: www.cegeka-dsa.nl