LEVANTOgroep heeft gekozen UNIT4 Zorgmonitor in te zetten voor het snel verkrijgen van inzicht in de bedrijfsvoering. De organisatie gebruikt de business intelligence-oplossing om effectief gegevens uit meerdere bedrijfssystemen te kunnen combineren en analyseren.

Unit4LEVANTOgroep is in 2013 ontstaan uit een fusie van RIMO, RIBW en Impuls en biedt diensten op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang in Zuid-Limburg. Door de fusie is het voor de LEVANTOgroep een uitdaging om geïntegreerde managementinformatie te genereren en te presenteren. Dit ligt niet alleen aan de veelheid van processen, maar ook aan de verscheidenheid van systemen die in gebruik zijn.

De zorgorganisatie is op zoek gegaan naar een business intelligence-oplossing die het genereren en presenteren van managementinformatie eenvoudiger maakt. De tool zal de diverse spreadsheets vervangen. Doorslaggevend bij de keuze voor UNIT4 Zorgmonitor noemt LEVANTOgroep de snelheid waarmee rapportages zijn te vervaardigen op een gebruiksvriendelijke manier. De oplossing haalt de informatie uit twee cliëntvolgsystemen, het personeels-, rooster- en financiële systeem van LEVANTOgroep. Vervolgens zijn er diverse rapportages te maken zonder dat er handmatige werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Ype-Jan Bekkering, consulent ICT, Informatie Management en Business Intelligence bij LEVANTOgroep: “Bij integrale verantwoordelijkheid hoort snelle en correcte stuurinformatie. LEVANTOgroep moderniseert momenteel de gehele ICT-omgeving, zodat die klaar is voor de toekomst en efficiency bevordert. Voor het monitoren van de bedrijfsvoering zetten we straks de Zorgmonitor van UNIT4 in. De BI-applicatie verzamelt de juiste gegevens en vertaalt dit naar bruikbare stuurinformatie. Wij zien de UNIT4 Zorgmonitor niet als eindpunt maar juist als startpunt voor verdere professionalisering”.

UNIT4 Cura Zorgmonitor bevat koppelingen voor veelgebruikte systemen in de zorg. De applicaties die LEVANTOgroep in gebruik heeft, zullen worden ontsloten. De verzamelde informatie komt vervolgens in dashboards en analyses beschikbaar voor diverse niveaus. Ook kan het systeem zelf waarschuwingen sturen wanneer er bijvoorbeeld normen worden overschreden en (bij)sturing gewenst is. 

Robert van Ginkel, Manager Sales bij UNIT4 BI Solutions: “Dagelijkse sturing op eenvoudig aangeboden informatie is een wens waaraan steeds meer zorginstellingen behoefte hebben. Tot voor kort leverden wij onze BI-oplossingen vooral voor bestuur, ondersteunende diensten en management. Wij zien steeds vaker dat organisaties business intelligence ook ter ondersteuning van hun (zelfsturende) teams en medewerkers inzetten. Business intelligence groeit zo toe naar een hulpmiddel voor de complete zorgorganisatie.”