ERP-oplossing zorgt voor controle op complexe en veranderende organisatiestructuur

Unit4UNIT4 heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Leger des Heils in Canada en Bermuda. Met de implementatie van ERP-oplossing UNIT4 Agresso wil het Leger des Heils haar financiële managementsystemen onderbrengen op één centrale plek. Hierdoor kan de organisatie de bijna 500 operationele eenheden beter ondersteunen bij veranderingen en de processen efficiënter inrichten.

Het Leger des Heils is een internationale christelijke organisatie die in 1882 in Canada is opgericht. Inmiddels is de organisatie uitgegroeid tot de grootste, niet aan een overheid verbonden aanbieder van sociale diensten. Het Leger des Heils is in meer dan 120 landen wereldwijd actief.

Bij een ingewikkelde organisatiestructuur met complexe financiële-, rapportage- en registratiebehoeften zoals die van het Leger des Heils, is het belangrijk om – vanuit één centraal controlepunt voor rapportages en analyses – vanaf verschillende plaatsen toegang te hebben tot de systemen. Hierbij moet het Leger rekening houden met verschillende valuta, talen en landen. Daarnaast heeft de organisatie te maken met zowel interne als externe veranderingen, zoals wijzigingen in structuren en de hoogte van financieringen.

Unit4 Agresso binnen Leger des Heils

Het Leger des Heils heeft voor UNIT4 Agresso gekozen omdat de software goed kan omgaan met complexe structuren die horen bij dergelijke organisaties. De architectuur is speciaal ontworpen om veranderingen van organisatorische structuren zonder tijdrovende en dure hercodering mogelijk te maken. Deze flexibiliteit geeft het Leger des Heils de mogelijkheid om processen en middelen te optimaliseren.

De organisatie is de laatste jaren flink gegroeid en daarmee ook de noodzaak om een goed overzicht te hebben van de gehele organisatie die bestaat uit bijna 500 individuele eenheden,

zegt Paul Goodyear, CFO van het Leger des Heils, Canada en Bermuda.

Door middel van referenties, waaronder ook het Leger des Heils in het Verenigd Koninkrijk, bleek Agresso ons het beste te kunnen helpen bij het nakomen van onze verplichtingen aan diverse belanghebbenden. Door de implementatie van Agresso zijn we voorbereid op toekomstige organisatorische veranderingen en beschikken we over de beste functionaliteiten voor boekhouding, rapportage en planning.

UNIT4 is marktleider op het gebied van de levering van ERP-oplossingen aan internationale non-profit en non-gouvernementele organisaties over de hele wereld. Zo levert UNIT4 onder andere aan Save the Children International, CGIAR, het Britse Rode Kruis, ACDI/VOCA, Marie Stopes International en Conservation International.

Bron: Unit4