Grip op ICT RijksoverheidHet kabinet neemt de kern van de aanbevelingen over uit het rapport ‘Grip op ICT’ van de tijdelijk commissie ICT-projecten. Er wordt een tijdelijk Bureau ICT Toetsing (BIT) opgericht dat risicovolle ICT-projecten bij de rijksoverheid vooraf gaat toetsen. De uitkomsten van de toetsen worden openbaar. Het kabinet herkent in de analyse van de commissie de oorzaken van de ICT problemen bij het Rijk en stelt dat de commissie een stevig signaal afgeeft aan alle betrokkenen bij ICT-projecten.

Een medewerker loopt langs een rij servers in een datacentrum

Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport ‘Grip op ICT’, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft ingestemd en dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

ICT is van groot belang bij het realiseren van de doelstellingen van het Rijk, zoals de dienstverlening via internet aan burgers en bedrijven. De betalingen van AOW en kinderbijslag en de aangifte van de inkomstenbelasting zijn ooit als ict-project begonnen. Daar wordt miljoenen keren gebruik van gemaakt. Om dat goed te blijven doen moet het Rijk steeds weer investeren en vernieuwen. Dat vraagt extra aandacht voor de risico’s en een zorgvuldige besteding van belastinggeld.

Bureau ICT Toetsing

Met het tijdelijke BIT komt er meer zicht op de eventuele risico’s van een project. Dat gebeurt door strengere toetsing vooraf van de slaagkans van een project. Bij de selectie van de te toetsen projecten zijn kenmerken zoals de financiele omvang en een groot maatschappelijke belang bepalend. Indien nodig stelt het bureau ook aanvullende maatregelen voor. De uitkomst van de toetsing speelt een centrale rol bij het nemen van een definitief besluit over een project.

Het BIT wordt een compact team, aangevuld met experts van binnen en buiten de rijksdienst. Het bureau krijgt in de loop van 2015 vorm. De inzet is dat het BIT na vijf jaar overbodig is geworden.

Het kabinet kiest ervoor om het bureau onder te brengen bij de minister voor Wonen en Rijksdienst. Deze keuze sluit aan bij de bestaande verantwoordelijkheden en versterkt het stelsel van Chief Information Officers (CIO). De CIO Rijk valt onder de minister voor Wonen en Rijksdienst, de departementale CIO’s onder verantwoordelijkheid van de vakministers. Het BIT heeft tot doel dat vakministers in de toekomst goed zijn toegerust om projecten beheerst uit te voeren.

Maatregelen

Het kabinet neemt nog een aantal andere maatregelen om de ict-aanpak te verbeteren:

  • investeren in kwaliteit van het eigen ict-personeel;
  • het vergroten van de rijksbrede pool met professionals op gebied van informatie-management en ict van 100 naar 200 fte;
  • opleidingen voor leidinggevenden;
  • verdere professionalisering bij inkoop van ict;
  • meer transparante informatie voor goed overleg met de Tweede Kamer;
  • traineeprogramma voor ict-studenten.

Ook gaat het kabinet de kosten van ict-projecten beter inzichtelijk maken. Daarvoor worden de administraties van de ministeries aangepast. Tevens wordt de kennis over complexe aanbestedingen ten behoeve van ict-projecten bij het Rijk vergroot. Om de afhankelijkheid van externe inkoopadviseurs te verminderen wordt een pool ingericht van eigen hoogwaardige ICT-aanbesteders, die bij de verschillende inkoopuitvoeringscentra kunnen worden ingezet.

Bron: Rijksoverheid

[callout title=”Neem contact met ons op” link=”http://www.itmatchmaker.nl/contact-3″]Wilt u grip op uw ICT projecten?[/callout]