Recente verbeteringen betreffen o.a. een Talentenpool-functionaliteit, nieuwe capaciteiten t.b.v. leveranciers-onboarding, betalingsmanagement voor overuren en Ariba-integratie – en voor 2015 staat er nog meer op stapel

IQNavigatorIQNavigator, de vooraanstaande, onafhankelijke leverancier van managementoplossingen voor tijdelijk personeel bereikt de volgende belangrijke mijlpaal op diens product roadmap en komt met belangrijke platformverbeteringen die bedrijven in staat stelt hun tijdelijke personeel op een efficiëntere en strategisch verantwoorde manier te beheren.

In het tweede deel van 2014 introduceerde IQNavigator nieuwe capaciteiten voor diens VMS-oplossing (Vendor Management System) voor klanten. De onderneming blijft ook de komende maanden de focus leggen op het bereiken van belangrijke mijlpalen en het leveren van nog meer waarde en een nog betere beleving aan haar klanten.

De recentelijk geïntroduceerde productverbeteringen omvatten onder meer:

 • IQNtelligence: Krachtige analyses op basis van Business Intelligence
  (BI) die integraal onderdeel van het IQNavigator-platform uitmaken.
  IQNtelligence is beschikbaar voor alle systeemgebruikers en biedt
  klanten een uitgebreider inzicht in hun tijdelijke personeelsbestand,
  maakt efficiënter beheer mogelijk evenals het opstellen van belangrijke
  rapporten ten behoeve van ROI-monitorende bedrijfsonderdelen.
 • TalentIQN: Talentenpool-functionaliteit die klanten met behulp van een
  intuïtieve zoekmachine opnieuw in contact brengt met gekwalificeerde
  flexwerkers die op een eerder tijdstip al voor hun organisaties hebben
  gewerkt.
 • Ariba Integration: Integratie met Ariba-software. Klanten kunnen al hun
  IQN-opdrachten in Ariba beheren en essentiële stappen in het
  wervingsproces van flexwerkers automatiseren.
 • IQN Labs: Dit is het eerste en enige forum wereldwijd gewijd aan
  creatieve, collaboratieve en data-driven innovatie. IQN Labs ontwikkelt en verfijnt
  wetenschappelijke benaderingen op basis waarvan ondernemingen goed
  geïnformeerde beslissingen kunnen nemen en hun tijdelijke
  personeelsbestand optimaal kunnen beheren waardoor werkomschrijvingen (SOW) optimaal kunnen worden ingevuld.
 • Invoice, Timecard, Overtime en SOW Management: Nieuwe capaciteiten die bedrijven in staat stelt om de facturering, de urenoverzichten, de
  overuren en de SOW’s beter te stroomlijnen.

Joe Juliano, president en CEO, IQNavigator:

“We hebben naar onze klanten geluisterd en we hebben ze ook veel beloofd toen we onze product roadmap tijdens het IQNsider- event van vorig jaar onthulden. Ik ben dan ook blij dat we kunnen melden dat we onze beloftes hebben waargemaakt. We zijn de enige onafhankelijke onderneming op de VMS-markt die zo transparant is over diens roadmap en dat biedt onze klanten enorm veel meerwaarde. Ze beschikken over een helder, betrouwbaar tijdpad over welke functionaliteit er aan staat te komen, wanneer ze daar over kunnen beschikken en wanneer ze het kunnen gebruiken in antwoord op de snel veranderende managementbehoeften voor tijdelijk personeel. Wat we in 2014 hebben laten zien, is nog maar het begin. Voor het komende jaar hebben we nog meer spannende dingen die de klantbeleving nog verder zullen verbeteren.”

IQNavigator zal in de komende maanden de volgende productverbeteringen introduceren:

 • IQN Labs Deliverables: IQNavigator zal de eerste projecten afronden op
  het gebied van datawetenschappen die in samenwerking worden uitgevoerd met enkele belangrijke klanten, waaronder een grote producent en een vooraanstaand entertainmentbedrijf. De focus lag bij deze initiële projecten o.a. op de invulling en ROI-optimalisatie voor
  flexwerkersprogramma’s en het kwantificeren van de impact van VMS.
  IQNavigator zal aan alle klanten een verbeterde functionaliteit kunnen
  bieden op basis van de resultaten van voornoemde IQN Labs data
  science-initiatieven.
 • Localized Mobile Apps for EMEA: IQNavigator komt met localized versies van diens bekroonde mobiele apps en biedt klanten in EMEA zo
  landspecifieke apps voor urenmanagement, facturering etc.
 • Dedicated EMEA Data Center: Het nieuwe, online IQNavigator EMEA
  datacenter biedt een speciale IT-infrastructuur die het snel groeiende klantenbestand in Europa moet ondersteunen.
 • Talent Pools: IQNavigator zal diens klanten de mogelijkheid bieden een
  gemeenschap te creëren en te beheren van vooraf getest talent, zodat
  hun organisatie toegang krijgt tot nieuwe en ongebruikte resources. Met
  behulp van geavanceerde data-analyses kunnen ze beschikbaar toptalent en -bronnen identificeren.
 • Compass: Compass is een nieuwe en intuïtieve manier die managers
  begeleidt bij het uitvoeren van hun taken op het gebied van flexwerkers
  en SOW dankzij geïntegreerde en geavanceerde analyses van de
  samenstelling van de vereiste workflow. Compass stroomlijnt het proces
  voor de manager om het juiste talent voor de juiste functie te vinden.
 • Enhanced Billing Rate Insights: IQNavigator biedt nieuwe
  informatiemogelijkheden voor klanten over de tarieven voor de
  verschillende categorieën flexwerkers. Dit geeft bedrijven extra
  inzicht in de loonkosten en helpt ze de kosten te beheren en stelt ze in
  staat om betere prijsafspraken met flexwerkers en leveranciers te maken.
 • Enhanced Support for Third-Party Applications: IQNavigator zal een
  aantal webservices en API’s bieden die organisaties in staat stelt om
  apps van derden te gebruiken via het VMS-platform van IQNavigator.

Sherri Hammons, Chief Technology Officer, IQNavigator:

In 2014 hebben we belangrijke verbeteringen aan ons platform en onze rapportagetools aangebracht, we hebben een EMEA-datacenter ontwikkeld en een stevige datascience-organisatie op poten gezet. Daarnaast, en dat is nog belangrijker, hebben we een effectieve manier ontwikkeld om te communiceren met onze klanten, zodat ze ons kunnen voorzien van informatie over de richting waarin onze technologische roadmap ons moet leiden. De focus blijft ook dit jaar op het leveren van producten die onze klanten maximale waarde bieden en die een afspiegeling zijn van ons streven om innovatieve oplossingen te leveren. 2015 zal voor iedereen die ons platform gebruikt een heel bijzonder jaar worden.

Bron: IQNavigator