IHC Merwede gebruikt PLM software van Siemens als standaard voor optimaliseren van wereldwijde scheepsbouw

`s Werelds grootste producent van bagger-, (natte) mijnbouw-, offshore schepen en apparatuur beschouwt de geintegreerde oplossingen van Sie-mens als cruciale componenten van zijn wereldwijde initiatief “One IHC”. Miljoenencontract dankzij oplossingen en expertise van Siemens op het gebied van scheepsbouw en scheepvaart

IHC Merwede gaat zijn volledige wereldwijde productontwikkeling en productdatamanagement standaardiseren op basis van de geintegreerde PLM-software (Product Lifecycle Management) van Siemens. Het miljoenencontract is onderdeel van het ambitieuze initiatief “One IHC” dat IHC Merwede in 2012 is gestart. Doel van het initiatief is het harmoniseren van alle belangrijke zakelijke processen en het optimaliseren van de waarde voor zijn klanten. De strategie van de business unit PLM Software van Siemens is gericht op het leveren van branche specifieke oplossingen. Dit was voor IHC Merwede doorslaggevend om voor Siemens te kiezen. IHC Merwede is wereldwijd de grootste leverancier van efficiente bagger-, (natte) mijnbouwschepen en bijbehorende apparatuur, en een betrouwbare leverancier van innovatieve schepen en oplossingen voor de offshore-industrie.

“Onze zakelijke strategie is gebaseerd op vier pijlers – groei, internationalisatie, innovatie en samenwerking,”

aldus Dave Vander Heyde, CFO van IHC Merwede.

“Deze strategie heeft geleid tot de ontwikkeling van ons One IHC-initiatief met als doel waardevermeerdering voor onze klanten. Dit willen we bereiken door meer harmonisatie en een excellente bedrijfsvoering. Ons streven om al onze productontwikkeling te standaardiseren op basis van de PLM software oplossingen van Siemens is een belangrijk en integraal onderdeel van dit initiatief. De rechtstreekse toegang tot alle productgegevens vanuit een willekeurige locatie leidt tot meer efficientie, lagere kosten en betere kwaliteit. Bovendien zijn snellere intelligente beslissingen op het gebied van productontwikkeling mogelijk”.

De overeenkomst met IHC Merwede omvat licenties voor diverse PLM software oplossingen van Siemens. De onderneming gaat NX(TM)-software inzetten als belangrijkste oplossing voor 3D computergestuurd ontwerp, fabricage en technische analyse (CAD/CAM/CAE), alsmede de compatibele Solid Edge(R) software-oplossing voor specifieke ontwerp- en engineering-projecten. Hierdoor kan IHC het aantal huidige CAD-systemen aanzienlijk terugdringen, wat leidt tot lagere kosten en efficientere processen. Bovendien kunnen zo 3D-productmodellen worden gefabriceerd die naadloos kunnen integreren in de systemen voor product-datamanagement (PDM) en ERP.

Het Siemens Teamcenter(R) portfolio zal worden gebruikt als het enige PDM-systeem, zodat er een enkele bron ontstaat voor de enorme hoeveelheden productinformatie die het gevolg zijn van de gecompliceerde en geavanceerde scheepsconfiguraties van IHC Merwede. Teamcenter biedt vlotte en eenvoudige toegang tot deze informatie voor snelle evaluatie, besluitvorming en hergebruik. Teamcenter, NX en Solid Edge zijn ontworpen om te functioneren als een naadloos geintegreerd PLM-systeem. En dankzij de inzet van de onlangs door Siemens verworven TESIS PLMware beschikt IHC Merwede ook over een oplossing voor PLM/ERP-integratie die zich al in een industriele omgeving heeft bewezen.

“Het besluit van IHC Merwede om zijn processen te standaardiseren op basis van onze software is een uitstekend voorbeeld van wat ons voor ogen stond toen we onze visie en beleid hebben aangepast om ons te richten op het leveren van branche specifieke PLM-oplossingen,”

aldus Chuck Grindstaff, voorzitter en CEO van Siemens PLM Software.

“Als grootste leverancier in zijn branche heeft IHC Merwede duidelijk aangetoond, dat het waarde voor zijn klanten kan creeren, en de onderneming stelt dezelfde hoge eisen aan de systemen die ze intern toepast. Als PLM-partner van IHC Merwede vinden we het fantastisch, een geintegreerde software-oplossing te kunnen bieden die specifiek is afgestemd op de behoeften van de scheepsbouwindustrie.”

Bron: Siemens PLM