GovUnitedHet samenwerkingsverband GovUnited stopt ermee in oktober 2016. De zich dan aandienende nieuwe aanbesteding van een gezamenlijke front- en midofficesuite voor gemeenten komt er niet. De deelnemende gemeenten pakken de samenwerking liever regionaal op.

Roerig bestaan
GovUnited is een samenwerkingsverband van (nu nog) 15 gemeenten die verspreid zijn over Nederland. Uitgangspunt voor het verband was steeds gezamenlijke aanbesteding en regie over de ontwikkeling van moderne gemeentelijke software. Het verband heeft de afgelopen acht jaar een roerig bestaan geleid waarin de grenzen van de gezamenlijkheid in gemeentelijke ICT (en het zaakgericht werken) zijn verkend. Eerst onder de vleugels van ICTU (BZK) en leverancier Logica, de laatste twee jaar als zelfstandige stichting, met leverancier Green Valley.
Liever regionaal
Geld en afstanden blijken twee factoren te zijn die nu meespelen. GovUnited-gemeenten zien momenteel meer in ‘ beleidsvrijheid om eventueel in regionale setting nadere besluitvorming in te leiden in plaats van zich te verbinden aan een nieuwe contractperiode via GovUnited’, aldus het persbericht. Daarbij is de kern van het GovUnited-systeem – het zogeheten zaaksysteem – op de softwaremarkt ook een stuk goedkoper geworden, zodat met een moeizame gezamenlijke landelijke aanbesteding minder kosten zijn te besparen.

Rustig stoppen
Bestuursvoorzitter Erwin Koenen van GovUnited wil het stoppen geen zwaar besluit noemen. ‘Als je constateert dat de meerwaarde er op termijn niet meer is, moet je op tijd je conclusie trekken en rustig de tijd nemen om ermee te stoppen.’ Hij benadrukt de belangrijke rol die GovUnited heeft gespeeld bij het ontwikkelen van het concept ‘zaaksysteem’. ‘We hebben belangrijk pionierswerk gedaan.’

Sociaal domein

In zijn eigen gemeente Werkendam ziet Koenen ook dat er samen met buurgemeenten wordt gekeken hoe er verder aan de inzet van gezamenlijke ICT-systemen kan worden gewerkt. Een belangrijke factor vormen daarbij de decentralisaties.

‘Die dwingen gemeenten al tot regionale samenwerking. Dan moet de software ook op elkaar aansluiten.’

Koenen denkt dat er zeker gemeenten zullen zijn die na oktober 2016 met de software van GovUnited zullen doorgaan.

Dat zullen ze individueel met de leverancier moeten regelen of in een ander collectief of regionaal verband. Een aantal gemeenten staat zeker niet te trappelen om naar een ander systeem te migreren.’

Financiën gezond

Tot oktober 2016 zijn de financiën gezond, meldt GovUnited. De begroting is gebaseerd op de huidige contractverplichtingen van deelnemende gemeenten richting de Stichting GovUnited en leverancier Green Valley. De huidige 15 deelnemende gemeenten zijn: Aa en Hunze, Berkelland, Hilversum, Middelburg, Rheden, Renkum, Steenwijkerland, Terneuzen, Teylingen, Uithoorn, Utrecht, Werkendam, Westerveld, Winterswijk en Zutphen. Zij hebben nu voldoende tijd om voor het aflopen van de zogeheten ANDEZ3/GU1-samenwerkingsovereenkomst met Green Valley hun eigen plan te trekken.

 

Bron: Binnenlands Bestuur