Vier op de vijf organisaties worden momenteel geconfronteerd met medewerkers die hun financiële zaken privé niet op orde hebben. Financiële zorgen hebben niet alleen invloed op de gemoedsrust en daarmee de inzetbaarheid van de werknemer, maar ook op de tijd die HR-afdelingen kwijt zijn aan de desbetreffende medewerkers. AFAS Software en HR-kiosk.nl zijn een project gestart om HR-afdelingen bewust te maken van de rol die zij kunnen spelen bij het voorkomen en aanpakken van financiële problemen bij werknemers.

Bedrijven besteden doorgaans veel tijd aan de salarisproblematiek van de werknemer; zo beantwoorden salarisafdelingen bijvoorbeeld vaak vragen over de loonstrook en de jaaropgaven. Ook doen werknemers steeds vaker een beroep op de werkgever bij financiële problemen. Deze maakt dan kostbare HR-capaciteit vrij voor het uitkeren van voorschotten, het vervroegd uitkeren van vakantiegeld, het uitvoeren van loonbeslag en het voeren van gesprekken met betrokken externe instanties.

Voorkomen beter dan genezen

Volgens AFAS-partner Nibud voert slechts 13%[i] van de Nederlandse bedrijven op dit moment een preventief beleid ten aanzien van de schuldenproblematiek onder zijn werknemers. Denk hierbij aan voorlichting, het aanbieden van trainingen en het beschikbaar stellen van – persoonlijke – financiële planningsinstrumenten. AFAS Software en HR-kiosk.nl zijn van mening dat bedrijven, en dan met name de HR-afdeling, een cruciale rol spelen in de aanpak van financiële problemen bij werknemers. “Met het versterken van de financiële vaardigheden en het bieden van inzicht in de financiële huishouding van werknemers geven bedrijven inhoud aan het begrip ‘goed werkgeverschap’ en werken ze tevens aan enkele van de belangrijkste HR-topics van dit moment: meer effectiviteit genereren en kosten besparen op de HR-afdeling”, aldus Peter Rooze van HR-kiosk.nl.

De meest voor de hand liggende maatregel is het verbeteren van de informatievoorziening voor de werknemer door beter gebruik te maken van de digitale loonstrook. Deze is inmiddels bij 70% van de organisaties beschikbaar en kan een goede basis zijn voor een beter overzicht in inkomsten en uitgaven. Bovendien kan extra informatie worden toegevoegd over bijvoorbeeld opleidingsbudget, opgebouwd pensioen en vakantie- en verzuimgegevens. Zo’n compleet beeld vormt een uitstekende basis voor een gedegen financiële planning en huishouding van de werknemer.

Loonstrook als bron van motivatie

AFAS Software en HR-kiosk.nl zijn het project  ‘Loonstrook als bron van motivatie’ gestart om te onderzoeken in hoeverre HR-professionals vinden dat zowel de werkgever als de werknemer voordeel hebben bij een gezonde financiële huishouding. Voor dit project is een gratis test ontwikkeld die HR-professionals laat zien hoe zij ervoor staan met betrekking tot zaken als schuldpreventie bij werknemers. Na het invullen van de test krijgt de HR-specialist op basis van de uitkomsten direct aanbevelingen waarmee hij op korte termijn stappen kan zetten om financiële problemen onder werknemers te voorkomen. Als onderdeel van dit gezamenlijke project maakt AFAS Software het binnenkort ook mogelijk om ook de loonstrook digitaal te verstrekken in AFAS Personal, het persoonlijke huishoudboekje van de medewerker.

Meer informatie over het project en de gratis test is te vinden op http://www.bronvanmotivatie.nl/xquestion/pid/90188