HAI*QPMHAI versterkt haar positie in de zuivelindustrie met de implementatie van de HAI*QPM software bij de babyvoeding fabriek van Lyempf in Kampen, onderdeel van de Ausnutria Hyproca Group. De HAI*QPM software wordt gebruikt voor het verzamelen van data vanuit de productie units samen met informatie over productkwaliteit.  Dit resulteert in een real-time fabrieksinformatie systeem. Deze informatie wordt gebruikt voor de optimalisatie van de dagelijkse operatie en performance van de fabriek.

Sproeidrogen babyvoeding

Evert Visser, Plant Manager, is helder over zijn motivatie voor dit project: “Een sproeidroogproces voor het maken van babyvoeding kent zijn uitdagingen als het gaat om het verhogen van de output in combinatie met het borgen van productkwaliteit, minimaliseren van energieverbruik en het voorkomen van ongeplande stilstanden. Dit vereist een zeer goed inzicht in het proces en de optimale procesinstellingen. Met de informatie in HAI*QPM kan ons team beter gefundeerde besluiten nemen hoe we onze processen het best kunnen optimaliseren.”

Snellere en beter gefundeerde besluitvorming

Albert Zieleman, Productie Manager, ruilt met genoegen de procescontrolelijsten in de fabriek in voor dit real-time information systeem: “Met de informatie in HAI*QPM beschikken onze operators en teamleaders eenvoudig en snel over alle relevante informatie voor een goede besluitvorming, batch vrijgave en tracking & tracing.”

HAI*QPM is ontwikkeld voor het verzamelen van data vanuit verschillende productie units en andere data bronnen, waardoor Lyempf een compleet overzicht heeft van procesinformatie vanuit de keuken en de sproeidroogtoren aangevuld met de kwaliteitsinformatie van grondstofffen, halffabrikaat en eindproduct.

Expertise Sproeidroog technologie

Onderdeel van dit project is het koppelen van data analyse modellen aan het HAI*QPM informatiesysteem. NIZO food research (www.nizo.com) heeft data analyse modellen ontwikkeld voor sproeidroogprocessen. Deze modellen hebben hun nut in de praktijk bewezen voor procesbeheersing en optimalisatie. Door het koppelen van deze modellen aan HAI*QPM, kunnen mogelijkheden voor verbetering van het sproeidroogproces worden opgespoord. De HAI*QPM software wordt binnen de zuivelwereld als “proven technology” beschouwd, en de samenwerking met NIZO is één van de samenwerkingsverbanden die de positie van HAI in de zuivelindustrie nog meer versterken.

Bron: HAI