Zeker vijftig gemeenten weigeren vanaf 1 januari een veel hogere prijs te betalen aan automatiseerder PinkRoccade, die hen bijstaat bij hun elektronische dienstverlening. Aan ongeveer tweehonderd voornamelijk kleinere gemeenten levert het bedrijf software die bijvoorbeeld inwoners in staat stelt via de gemeentewebsite een paspoort of rijbewijs aan te vragen. e-loketDe prijsverhoging door PinkRoccade, die kan oplopen tot 50 procent, gaat sommige gemeenten meer dan een ton per jaar extra kosten.

De gemeente Gorinchem noemt de prijsverhoging buitenproportioneel. Advocaat Wim Klostermann heeft PinkRoccade deze maand per brief laten weten, namens de protesterende gemeenten, dat zij komend jaar het oude tarief blijven overmaken, vermeerderd met de prijsindexatie.

‘Wij gaan niet meer betalen dan dat’, zegt een woordvoerder van de gemeente Elburg, die de advocaat als eerste had benaderd. ‘We kijken wel wat er gebeurt.’ In het uiterste geval kunnen inwoners van die gemeenten, mocht PinkRoccade dan stoppen met de dienstverlening, hun gemeente niet meer digitaal bereiken.

Algemeen directeur Han Knooren van PinkRoccade vindt niet dat zijn bedrijf de prijzen abrupt heeft verhoogd en spreekt van een ‘tariefsaanpassing’. ‘In de zomer hebben we de gemeenten daarover al geïnformeerd.’ Knooren vertelt dat zijn bedrijf ‘zijn innovatieambitie gelijk heeft gesteld aan Apple en daarin dan ook fors investeert’. Dit ook omdat de rijksoverheid van plan was de gemeenten met ingang van 2015 te verplichten alle dienstverlening digitaal te maken.

Die verplichting is een paar jaar uitgesteld. De gemeenten gaan volgens Knooren dan ook niet te veel betalen voor de software die de automatiseerder levert, want ze krijgen er van PinkRoccade ‘kosteloos allerlei innovaties bij’. ‘Burgers worden steeds veeleisender inzake de gemeentelijke dienstverlening via internet. In bijvoorbeeld de gemeenten Waalwijk en Haarlemmermeer kan een inwoner de aanvraag van een paspoort of rijbewijs thuis afhandelen.’

Onder dwang

Gemeenten kunnen niet kiezen voor een goedkoop basispakket. ‘We worden gedwongen dingen te kopen die we niet willen en niet nodig hebben, terwijl de gemeente krap bij kas zit’, zegt een woordvoerder van Elburg. Knooren: ‘We zijn nog met veel gemeenten in gesprek. Als we er niet uitkomen, kunnen die gemeenten overstappen naar een andere softwareleverancier.’ Volgens de gemeenten kost overstappen veel energie en tijd en in de gemeentelijke samenwerking moeten gegevens uitwisselbaar zijn.

Het steekt de protesterende gemeenten dat het bestuur van de Vereniging van Gebruikers van Diensten van PinkRoccade op 12 december, buiten hen om, het eigen onderhandelingsresultaat met de automatiseerder heeft goedgekeurd, waarin de prijsverhoging in stand blijft. Deze vereniging, die de belangen van gemeenten moet behartigen in de samenwerking met de automatiseerder, heeft als voorzitter Jos Heijmans (D66), burgemeester van Weert.

Gratis extra software

We hebben met Pink afgesproken dat het bedrijf de komende jaren de prijzen niet verhoogt.

Heijmans stelt dat zijn vereniging er het maximale heeft uitgesleept voor de ruim 150 gemeenten die lid zijn; de gemeenten krijgen van PinkRoccade komend jaar coupons voor gratis extra software. Heijmans: ‘De gemeenten krijgen er allerlei producten bij die ze toch moeten aanschaffen in de toekomst. We hebben met Pink afgesproken dat het bedrijf de komende jaren de prijzen niet verhoogt.’

De gebruikersvereniging, zegt advocaat Wim Klostermann, had volgens haar statuten nooit deze afspraken mogen maken met PinkRoccade zonder deze vooraf voor te leggen aan de betrokken gemeenten. Die zitten volgens de advocaat ‘volledig in de tang’ bij de automatiseerder. ‘Een bedrijf kan niet zo met zijn klanten omgaan. Omdat PinkRoccade geen stap richting de gemeenten wil zetten, zal waarschijnlijk de rechter moeten oordelen of dit zo allemaal kan.’

Bron: Volkskrant