De gemeente Onderbanken verbetert de dienstverlening aan haar burgers en ondernemers. De gemeente voert een organisatieverandering door, waarbij ze het concept zaakgericht werken breed omarmt. Dit moet leiden tot een betere dienstverlening en efficiëntere organisatie. Centraal in deze manier van werken staat het nieuwe zaaksysteem Djuma van het Eindhovense softwarehuis Circle Software.

De gemeente Onderbanken staat evenals andere Nederlandse overheidsorganisaties voor grote Djuma Dynamic Case Managementuitdagingen. Continu veranderende wet- en regelgeving, complexere taken, samenwerking met ketenpartners, verbetering van elektronische dienstverlening en slinkende budgetten. Ze vragen allemaal om een andere aanpak.

Door zaakgericht te werken, krijgt de gemeente beter inzicht in de zaken die er spelen bij burgers en ondernemers. Onderbanken kan burgers en ondernemers vervolgens pro-actiever informeren over de stand van zaken en vragen sneller en gerichter beantwoorden. Bovendien verloopt dit zo veel mogelijk via het communicatiekanaal waar burgers en ondernemers hun voorkeur aan geven. Deze nieuwe manier van werken levert bovendien een positieve bijdrage aan zowel een efficiëntere interne bedrijfsvoering, als aan de samenwerking met ketenpartners.

Voor de invoering van zaakgericht werken heeft Onderbanken gezocht naar een partner die haar de komende jaren bij de realisatie van haar ambities ontzorgt op dit ICT-vlak. Burgemeester Odile Wolfs ziet in Circle Software een strategisch partner:

“Wij hebben er vertrouwen in dat Circle in staat is om ons op professionele wijze te begeleiden bij het invoeren van zaakgericht werken. Wij kiezen bewust voor een enthousiaste leverancier die ons overtuigt met kennis van zaken en inzicht in hetgeen er speelt in de gemeentelijke markt.”

Voor een gemeente van beperkte omvang is het efficiënt gebruik en beheer van ICT-oplossingen van groot belang. Djuma viel op door haar gebruikersvriendelijkheid, eenvoud en snelheid van configuratie. Een cloudoplossing waarbij het technisch beheer volledig buitenshuis is georganiseerd (bij Circle Software). Martin van den Oever (Coördinator I&A):

 “Een keuze die je niet zomaar maakt. De wijze waarop Circle dit heeft georganiseerd, geeft ons zekerheid.”.

Onderbanken is de allereerste gemeente van Nederland die met het nieuwe systeem gaat werken. Ze profiteert van de laatste technologische ontwikkelingen en van een nieuw ontworpen implementatiemethodiek. De tijd en energie de ze niet meer in techniek hoeft te investeren, kan ze vanaf nu benutten om haar aandacht volledig te richten op haar primaire taken zoals onder meer het realiseren van efficiënte en effectieve dienstverlening aan burgers en ondernemers.

Bron: Circle Software