DigitaliseringDecos, het innovatiehuis voor digitalisering, heeft afgelopen maand de implementatie van de JOIN suite bij de gemeente Noordwijk afgerond. Door de invoering van JOIN kunnen alle interne documentstromen bij de gemeente worden gedigitaliseerd en is het niet langer nodig om papieren dossiers te beheren en onderhouden.

De invoering van de JOIN bij de gemeente Noordwijk is onderdeel van een groter plan om de werkomgeving van de gemeente te vernieuwen en de digitale dienstverlening te verbeteren. Met name het zaakgericht werken is een belangrijk onderdeel. Met invoering van JOIN Zaak & Document van Decos is daar nu een belangrijke stap in gezet. De honderdtachtig ambtenaren van de gemeente werken nu niet langer met papieren dossiers, maar gebruiken een digitale portal waar ze dossiers kunnen beheren, aanmaken en afdoen.

“Met de invoering van JOIN heeft de gemeentelijke organisatie de basis gelegd voor het verder versterken van de eigen bedrijfsvoering. De gemeente Noordwijk is daardoor in één stap een voorloper in gemeenteland geworden. Het is belangrijk dat de gemeente Noordwijk binnen de begroting is gebleven en een goed functionerende projectaanpak samen met Decos heeft doorlopen.”

aldus hoofd bedrijfsvoering Lia van der Pol.

Adoptie
Het digitale werken is voor gemeenten een behoorlijke organisatorische uitdaging. Niet alleen voor wat betreft de veranderende manier van werken, maar ook voor wat betreft het intern begeleiden van een implementatie.

Martin Hilgers, teamleider Informatievoorziening en Automatisering.

“Achter de schermen hebben we alles klaargezet, waarna we vervolgens in één keer zijn overgegaan. Het is spannend geweest, maar de adoptie van het nieuwe systeem gaat erg goed. Iedereen was meteen om.”

Bas Taalman, commercieel directeur van Decos:

“Het implementatieteam bij Decos doet altijd erg zijn best om bij elke klant de oplossing volledig te integreren met de lokale werkprocessen. De flexibiliteit van de JOIN suite stelt ons daarbij in staat volledig in te spelen op de specifieke vraagstellingen van de klant, waarbij de klant gestandaardiseerde en bewezen oplossingen gebruiken. Door gezamenlijk op te trekken en van elkaar te leren, kunnen we met elkaar klantvriendelijke oplossingen bouwen.”

Bron: Decos