Single-Point-for-AllEffectief digitaal (samen)werken is voor de gemeente Leeuwarden steeds belangrijker. Zowel met externe partijen – ondernemers, organisaties, inwoners en andere overheden- als binnen de eigen organisatie. De gemeente wil de mogelijkheden van digitalisering beter benutten. Denk hierbij aan zaakgericht werken, digitaal samenwerken, digitalisering post, integraal zoeken en vinden en digitaal projectmatig werken. Na een uitgebreide aanbestedingsperiode, inclusief een gedetailleerd proof of concept, heeft de gemeente Leeuwarden Split~Vision aangewezen als meest geschikte partij.

Split~Vision gaat over een periode van 4 jaar tot mogelijk 2750 medewerkers in meerdere samenwerkende gemeenten, voorzien van een digitaal platform door de levering, inrichting, doorontwikkeling en het beheer van SinglePoint-for-All.

“De insteek is erg goed en iedereen is positief. Een grote stap voor de gemeente en als je weet wat een voorbereiding eraan vooraf is gegaan, is het erg mooi om te zien dat we eindelijk die stap kunnen gaan zetten. Gemeente Leeuwarden is op zoek gegaan naar een partij die niet alleen kijkt naar het implementeren van de software, maar met de gemeente en haar behoeften meedenkt, meekijkt en meewerkt”, aldus Henk IJbema, projectleider bij de gemeente Leeuwarden.

Gemeente Leeuwarden gaat fungeren als centraal platform voor omliggende gemeenten. Leeuwarden faciliteert het samenwerken, uitwisselen van kennis en informatie rondom de processen. De rode draad door het traject zijn 13 hoofdfunctionaliteiten. De gemeente wil deze realiseren door een meer gestructureerde en digitale manier van werken. Eén toegang tot alle mogelijkheden van digitaal werken, eenduidig, eenvoudig en overzichtelijkheid in het gebruik, staan centraal.

Klaas van der Heijden, directeur van Split~Vision is ervan overtuigd dat het leerproces wat de gemeente de afgelopen jaren heeft doorleeft, analoog is aan dat van Split~Vision. ”Deze diepgaande ervaring gaat de grootste succesfactor zijn om de ambitie van de gemeente Leeuwarden en de samenwerkende gemeenten te realiseren.” Om die gezamenlijke ambitie te realiseren werkt Split~Vision samen met hoogwaardige partners; IT-eye, CenterOne, ITcube en Ilionx. “Partners die elkaar zeer goed aanvullen in dit traject. Met als gezamenlijk doel een platform uitdragen waar we samen trots op kunnen zijn”, aldus Van der Heijden.

Voor dit digitale werken is het Microsoft platform SharePoint geïntegreerd met MS Project Server. Dit vormt samen met Lync de basis voor SinglePoint-for-All. Naast het feit dat Microsoft SharePoint 2013 het hart van de informatievoorziening vormt, is I-Controler de centrale beheertool voor het platform en zijn het KCS en de scanvoorzieningen belangrijke onderdelen voor het digitaal samenwerken.