Gemeente Den Helder breidt haar contract met Raet uit. Hierdoor worden de 590 medewerkers en managers van de gemeente nu ook ondersteund bij processen rondom verzuim, opleiding en ontwikkeling. Medewerkers vragen bijvoorbeeld zelf een opleiding aan, managers krijgen inzicht in de eigen afdelingscijfers.

Het digitaliseren van de gesprekscyclus rondom de ontwikkeling van medewerkers zorgt voor een grote administratieve lastenverlichting voor leidinggevenden. Voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en ontwikkelingsplannen worden voortaan overzichtelijk digitaal gedocumenteerd. Door hiernaast ook opleidingsmanagement binnen de e-HRM-portal beschikbaar te maken, creëert de gemeente een totaalplaatje: wat willen de medewerkers bereiken, hoe denken zij dit te gaan doen en welke doelstellingen hebben zij behaald? Medewerkers kunnen zich ook gemakkelijker inschrijven voor cursussen.

Grip op verzuim

De ondersteuning van Raet op het gebied van verzuim zorgt ervoor dat handgeschreven verzuimmeldingen verleden tijd zijn. “We kunnen met Raet een enorme efficiëntieslag maken op het gebied van verzuim door te digitaliseren”, vertelt Pieter-Jan Gutter, afdelingsmanager Concernstaf bij Den Helder. “Leidinggevenden krijgen meer grip op verzuim doordat zij direct inzicht hebben in de verzuimgegevens van hun afdeling. Het digitaal beschikbaar stellen heeft bovendien als voordeel dat alle betrokken partijen inzicht hebben in een actueel dossier.”

Cees van den Heijkant, CEO Raet: “Medewerkers zijn de kracht van organisaties. Om het serviceniveau van gemeenten ook in de toekomst op peil te houden is het essentieel om optimaal inzicht te hebben in verzuim-, opleidings- en ontwikkelingsgegevens van de medewerkers. Het digitaal beschikbaar stellen van verzuimgegevens ondersteunt de actieve signalering van opvallende verzuimpatronen. Managers kunnen hierdoor op tijd in gesprek gaan met medewerkers en voorkomen dat zij langdurig thuis komen te zitten. Door deze gegevens te combineren met het kennisniveau van de medewerkers krijgt de manager een totaaloverzicht van zijn afdeling.”

Over gemeente Den Helder

Den Helder, in de kop van Noord Holland, heeft zo’n 57.000 inwoners. De 590 eigentijdse en resultaatgerichte medewerkers van de gemeente werken om onder andere aan het woonklimaat, de werkgelegenheid en het toerisme een extra impuls te geven.

Bron: RAET