ERP Software

Het belangrijkste doel voor de inzet van een ERP laat zich feitelijk samenvatten in één zin: “Snelle toegang tot betere informatie om de bedrijfsprocessen te kunnen optimaliseren”.

Een centrale rol is hierbij weggelegd voor de eindgebruiker van de tooling “de ERP software”: de gebruiker is immers zowel leverancier als afnemer van gegevens en informatie die via de ERP oplossing verwerkt wordt.

ERP selectie criteria

Bij de selectie van een ERP oplossing wegen aspecten zoals “Praktische toepasbaarheid” en “Ergonomie” van de ERP software minder zwaar dan “Functionaliteit” en “Flexibiliteit” van de software, zo blijkt ook uit de Trovarit studie “ERP in de Praktijk: gebruikerstevredenheid, voordelen en perspectieven”.

ERP selectie criteria

Praktische toepassing en ergonomie zijn één van de belangrijkste criteria bij de selectie van een ERP pakket. Deze criteria worden echter nog wel voorgegaan door Functionaliteit en Flexibiliteit van de software (Bron: Trovarit AG)

Deze prioritering is grotendeels begrijpelijk, omdat de ERP-software een bepaalde functionaliteit vereist  om optimale ondersteuning van de bedrijfsprocessen te kunnen bieden. Aangezien de structuur van een onderneming nooit lange tijd onveranderd blijven en de bedrijfsprocessen in de loop van de tijd mee veranderen, is het bijna van zelfsprekend dat men een hoge mate van flexibiliteit zoekt in de software.

Tegelijkertijd zorgt de toenemende digitalisering van de bedrijfsprocessen – niet in het minst gedreven door steeds uitgebreidere en krachtigere ERP-oplossingen – voor belangrijke uitdagingen bij de gebruiker: Met het groeiend aantal mogelijkheden neemt ook de complexiteit van de software hand over hand toe. Met name nieuwe gebruikers en gebruikers die slechts zelden gebruik maken van de software hebben hier grote moeite mee.

Gebruikersvriendelijkheid

Het is dan ook niet verwonderd dat de gebruikersvriendelijkheid in het verleden niet tot de sterkste punten van een ERP-oplossing was. In feite hebben gebruikers hier al sinds jaar en dag kritische noten over gekraakt,waardoor de ergonomie in de constante aandacht blijft.

Ergonomie ERP software

Toepasbaarheid is geen sterkte van ERP systemen. Gebruikersonderzoeken tonen aan, dat ERP installaties in de meeste gevallen nog weinig aandacht hebben voor de gebruikersvriendelijkheid (Bron: Trovarit AG)

Deze kritiek is ook in context te plaatsen, dat de gebruiker in zijn privé omgeving gewend is te werken met bijgewoon gebruikersvriendelijke en intuïtieve software. Een klein kind, dat intuïtief een smartphone app bedient,  is een referentiekader dat voor de meeste ERP oplossingen hedentendage nog verre toekomst zal zijn.

Toekomst van ERP gebruikerstevredenheid

Of zij nu gedreven worden door de continue kritiek van hun klanten, aangemoedigd zijn  door de diverse voorbeelden van goede “app”licaties of gewoon vanwege het feit dat de efficiëntie van de ERP-implementatie als gevolg van een goede ergonomie in toenemende mate een goed verkoopargument is: de ERP -leveranciers nemen de toepasbaarheid van hun software blijkbaar steeds serieuzer.

Zij investeren flink in nieuwe toepassingen met als doel een vernieuwde “gebruikers ervaring”, zoals

  • Een gebruikercentrale, rolgebaseerde user interface
  • Workflows ter ondersteuning van verbeterde gebruikershandelingen
  • „App“lificatie van complexe business software.

Al deze inspanningen lijken hun vruchten af ​​te werpen, aangezien gebruikers van moderne ERP-oplossingen  de gebruiksvriendelijkheid van hun ERP-oplossing significant beter beoordelen dan gebruikers met oudere software-installaties.

Er gloort hoop aan de horizon wat gebruikerstevredenheid betreft. Hoe modernere de huidige software is des te beter is de ergonomie. Kennelijk hebben de diverse leveranciers de kritieken van de afgelopen jaren serieus genomen. (bron: Trovarit AG)

Er gloort hoop aan de horizon wat gebruikerstevredenheid betreft. Hoe modernere de huidige software is des te beter is de ergonomie. Kennelijk hebben de diverse leveranciers de kritieken van de afgelopen jaren serieus genomen. (bron: Trovarit AG)

Wilt u weten hoe de ontwikkeling zich voortzet? In september verschijnen de onderzoeksresultaten van het ERP gebruikerstevredenheidonderzoek editie 2014/2015. Heeft u uw ERP of business software oplossing al beoordeeld?

Doe het nu nog voor eind juni, door onze online vragenlijst in te vullen.

Origineel: Trovarit AG| IT-Matchmaker