AFAS Software en FWG, specialist op het gebied van functiewaardering in de gezondheidszorg, hebben recentelijk een koppeling gelanceerd. Voor instellingen die zowel met FWG als met AFAS Software werken, biedt de gecertificeerde koppeling een oplossing voor het huidige gebrek aan controle op de functiewaardering en het loongebouw in de zorgsector.

De koppeling maakt een einde aan de situatie waarbij de controle op de juiste inschaling van medewerkers niet goed functioneert door een gebrek aan samenhang tussen functiehuis en loongebouw. Wanneer de inschaling van een medewerker afwijkt van het ‘normale patroon’ bestaat er nog geen automatisch signaal dat deze afwijking onder de aandacht brengt. Instellingen hebben daardoor nu regelmatig te maken met dubbele invoer, waardoor de kans op fouten aanzienlijk toeneemt.

Efficiency

De FWG-koppeling maakt aan deze situatie een einde. De koppeling zet de gegevens van FWG 3.0 automatisch door naar de software van AFAS; de automatische signaleringen bieden de managers optimale controlemogelijkheden. De koppeling maakt dubbele handelingen en extra handmatige invoer overbodig. Dat scheelt tijd en reduceert de kans op fouten.

Functiehuis en loongebouw

“Het functiehuis en loongebouw zijn door deze koppeling met elkaar verbonden”, zegt Sander Kleiweg, manager Shared Service Center van FWG. “Daardoor kun je in kaart brengen waar de verschillen zitten en kun je beginnen dit voorheen grijze gebied helder te krijgen en zelfs de effecten berekenen van een andere indeling. Met deze koppeling ontzorgen we de klant en beiden we hem inzicht in zijn personeelsbeleid. Ik verwacht dat de klanten van FWG en AFAS Software veel voordeel zullen hebben van deze koppeling.”