Om het ophalen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur steeds efficiënter te laten verlopen, heeft het Franse milieubedrijf Eco-systèmes de planningsoplossing ORTEC Shortrec geïmplementeerd. Daarmee kan het zijn logistieke activiteiten optimaal organiseren en de CO2-uitstoot tijdens het transport van deze apparatuur terugdringen.

Eco-systèmes is een door de Franse overheid erkend milieubedrijf dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur inzamelt, van vervuilende afvalstoffen ontdoet en voor hergebruik geschikt maakt. Om in heel Frankrijk 37,5 miljoen stuks elektrische en elektronische apparatuur op te halen (jaar 2012), steunt Eco-systèmes op een netwerk van logistieke dienstverleners. Voor optimalisatie van dat netwerk, vertrouwt de grote Franse eco-organisataie op de kennis en kunde van ORTEC.

Dankzij het gebruik van ORTEC-software kan Eco-systèmes de inzet van personeel en materieel optimaliseren. Bovendien is het gemakkelijker een raming te maken van het benodigde aantal routes per dag, de hoeveelheid in te zetten vrachtwagens, de brandstofkosten, maar ook van de CO2-balans.
Op grond van talrijke gegevens zoals het laadvermogen van elk voertuig, het aantal inzamelpunten en de vulcapaciteit ervan en de af te leggen kilometers berekent de software het optimale aantal ophaalroutes en de benodigde middelen.

Voor een bedrijf als Eco-systèmes, met een milieumissie, is ORTEC’s oplossing een heel goed hulpmiddel, dat ingezet kan worden om het brandstofverbruik en CO2-uitstoot te verminderen. Daarbij zorgt de simulatie van de best mogelijke organisatie van de ophaalroutes ervoor dat Eco-systèmes beter kan inschatten welke middelen daadwerkelijk moeten worden ingezet. Ook kan het bedrijf er daardoor op toezien dat zijn dienstverleners deze middelen zo rendabel mogelijk gebruiken. De logistieke partners verhogen hun productiviteit door hun middelen efficiënter in te zetten. Deze manier van werken strookt met de opdracht die Eco-systèmes heeft meegekregen: een netwerk opzetten dat topprestaties levert.

Over Eco-systèmes
Als door de Franse overheid erkende Eco-Organisatie heeft Eco-systèmes tot taak afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in te zamelen, van vervuilende afvalstoffen te ontdoen en voor hergebruik geschikt te maken. Om zijn taak van algemeen belang goed te vervullen, werkt Eco-systèmes met een netwerk van partners die de inzameling voor hun rekening nemen (distributeurs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties en sociale bedrijven als Emmaüs of Envie), en een netwerk van dienstverleners voor de logistiek (transport) en de behandeling van deze apparatuur. Eco-systèmes is een onderneming zonder winstoogmerk die is opgericht door 33 producenten en distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur. Meer weten? Ga naar www.eco-systemes.fr

Over ORTEC 
ORTEC is een van de grootste aanbieders van geavanceerde optimalisatie-oplossingen voor planning. De ORTEC producten en diensten leiden tot optimale rit- en routeplanning, belading van voertuigen en pallets, personeelsinzet, vraagvoorspelling, logistieke netwerkplanning en magazijn beheer. ORTEC biedt zowel stand-alone, alsook maatwerk en SAP®-gecertificeerde oplossingen, ondersteund door strategische partners. ORTEC heeft meer dan 1750 klanten wereldwijd, 700 werknemers en verschillende kantoren in Europa, Noord-en Zuid Amerika en Australië. Meer informatie: www.ortec.com.

 

Bron: persbericht