De Federatie van Jonge Ondernemers in Nederland, (HOGIAF) heeft gekozen voor de software van AFAS. Een historisch moment, de ondernemersvereniging groeit en is toe aan goede automatisering. Met ruim 650 leden hebben ze  een bereik van 4500 voornamelijk Turks-Nederlandse ondernemers.
 

Mustafa Sentürk, Secretaris van HOGIAF heeft als doelstelling een zo groot mogelijk bereik met zo min mogelijk administratie en bureaucratie. “Met de software van AFAS verwachten we de administratieve lastendruk te kunnen verminderen. Zo kunnen we de focus houden op de leden, waar onze meerwaarde ligt als vereniging. Daarom zijn we blij met deze keuze”, aldus Sentuk.

Trots

AFAS Salesmanager Jules Plevier heeft vanaf het begin nauwe banden onderhouden met HOGIAF.
“Ik ben trots om HOGIAF als klant te verwelkomen, ze gaan aan de slag met de volledige ERP software. Daarvan zal de vereniging het meest gebruik maken van CRM, digitaal dossier,  ledenadministratie en de financiële software.” Plevier kijkt terug op een prettig salestraject.

Over HOGIAF

HOGIAF is de Turkse afkorting van ‘Federatie van Jonge Ondernemers in Nederland.’ De federatie is in 2006 in het leven geroepen door een zestal lokale ondernemersverenigingen waarbij voornamelijk Turks-Nederlandse ondernemers zijn aangesloten.