Voor veel zakelijke dienstverleners in het mkb is het tijdig en binnen budget opleveren van projecten een behoorlijke kluif. Maar liefst 39% van de respondenten van de Exact MKB Cloud Barometer 2013 geeft aan hiermee te worstelen. Ook facturen tijdig betaald krijgen blijkt een uitdaging te zijn (35%). Daarom is het van groot belang dat deze bedrijven beter zicht hebben in de kosten, opbrengsten en voortgang van verschillende projecten. Exact speelt hierop in en introduceert een nieuw abonnement waarin projectmanagement, facturatie, CRM en boekhouding zijn geïntegreerd in de cloud: Exact Online Project Management. 

Exact Online Project Management

Op diverse plekken binnen de zakelijke dienstverlening worden bedrijven geconfronteerd met druk op de omzet, de toenemende vraag uit de markt naar meer kwaliteit en de behoefte om projecten strak te beheren. Exact Online Project Management helpt projectmanagers, ondernemers en medewerkers meer grip en inzicht in lopende projecten te krijgen waardoor zij beter in staat zijn verder vooruit te kijken en beter te plannen.

Het nieuwe abonnement biedt:

  • Boekhouding, tijdregistratie, CRM en facturatie in één
  • Projectmanagement: Hiermee is het mogelijk projecten in kleine deelprojecten onder te verdelen, waardoor beter te sturen is op uren, kosten, inkopen en marges
  • Capaciteitsplanning: Hierdoor hebben bedrijven direct inzicht of en waar er ruimte is in de planning.
  • Geïntegreerde verlof- en verzuimregistratie
  • Projectinkopen: Per projectonderdeel kan worden gevolgd welke inkopen er gepland staan en welke inkoopfacturen worden verwacht of zijn ontvangen.
  • Ondersteuning van diensten die door middel van strippenkaarten of voorschotten in rekening worden gebracht.

Cloud

Bij Exact Online Project Management wordt alle informatie centraal in de cloud vastgelegd. Hierdoor kunnen zowel ondernemers als hun medewerkers flexibel en locatie-onafhankelijk werken en hebben ze altijd inzicht in de gegevens. Zowel via de computer als via een mobiele app op de smartphone en tablet. Dit sluit aan op de wens van zakelijke dienstverleners. De helft van de respondenten geeft de voorkeur aan een cloud-oplossing omdat het efficiënter werkt (27%) en het meer flexibiliteit biedt (23%).

Marcel van de Sandt, Product Marketing Director bij Exact: “Zakelijke dienstverleners werken op basis van tijd. Uren zijn hun ‘handelsvoorraad’, een kostbaar goed dat niet kan worden opgeslagen in een magazijn of later verkocht kan worden. Alle ongebruikte of niet gefactureerde uren zijn dus verloren. Inzicht in beschikbare capaciteit en gemaakte uren dragen dan ook direct bij aan lagere kosten en meer omzet.” 

“Als ondernemer heb ik nu een duidelijk overzicht van welke projecten mogelijk risico vormen omdat ze bijvoorbeeld uitlopen”, zegt Arnout Vree, eigenaar van Avetica. Avetica biedt technische en onderwijskundige diensten aan rondom open source leermanagementsysteem Moodle. Zij hebben de nieuwe cloud-oplossing van Exact als een van de eersten getest. “Met Exact Online Project Management hebben we nu één systeem waarin projectmanagement, CRM en financiën geïntegreerd is. Omdat alle gegevens in één systeem staan, is de kans op fouten kleiner. Daarnaast staan alle projecten, uren, marges en financiën gecentraliseerd per klant waardoor we een helder beeld hebben van de individuele status.” 

Beschikbaarheid

Ondernemers kunnen meteen aan de slag, want Exact Online Project Management is per direct beschikbaar. Er is geen grote investering vooraf nodig en betaling vindt plaats per maand. Meer informatie is te vinden op www.exactonline.nl/zakelijke-dienstverlening.

 

Bron: Exact