ComputerwachtDe Computerwacht heeft de ISO 9001:2008 certificering behaald. Het leveren van kwaliteit en het procesmatig werken is binnen de Computerwacht al jarenlang een begrip en is nu met een ISO NEN-EN-ISO 9001:2008 certificaat bekroond. Dit is een bewijs dat de Computerwacht op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

Kwaliteit en meetbaarheid zijn belangrijke factoren voor goede bedrijfsvoering. Mede om die reden is de Computerwacht gestart met een proces om te komen tot een ISO 9001:2008 certificaat. De ISO 9001:2008 norm bepaalt dat bedrijfsprocessen beschreven moeten worden en dat er gewerkt wordt volgens wat beschreven is. Hiermee is het ook een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop een organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat (zorg, beheersing en borging.

Ook is de norm een uitstekend managementinstrument omdat het volledig inzicht biedt in de bedrijfsprocessen. Hiermee zijn ook mogelijkheden tot procesmatige kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk.

ISO9001:2008Na een externe audit door Det Norske Veritas Certification, heeft de Computerwacht een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen die door de norm worden gesteld.

 

Bron: De Computerwacht