Exact kennispartner HEAD

Exact en HEAD, de beroepsvereniging voor financiële experts in de zorg, hebben een samenwerkingscontract getekend. Het doel van de samenwerking is kennis en kunde uit te wisselen met financieel managers en hogeropgeleiden in financiële functies in de zorgsector. Exact zal als hoofdsponsor onder andere actief deelnemen aan diverse bijeenkomsten, zowel nationaal als regionaal, die HEAD organiseert voor haar 900 leden.

Belang kennispartners voor HEAD

HEAD richt zich op het bevorderen van deskundigheid op zowel het specifieke vakgebied – financieel, bedrijfskunde en informatiemanagement – als op gebieden die aansluiten bij ontwikkelingen in de zorg zoals innovatie en IT. Dit doet de beroepsvereniging door haar leden een platform te bieden voor kenniscirculatie door kennis te halen, te brengen en te delen. Een tweede doelstelling is relatieontwikkeling door elkaar regelmatig te ontmoeten.

Kennispartners spelen hierin een belangrijke rol. Ze leveren een belangrijke bijdrage bij het ontwikkelen en delen van kennis. Dit kan bijvoorbeeld door samen met de bestuursleden, sector- of regiobijeenkomsten te organiseren, maar ook door activiteiten of opleidingen aan te bieden of samen met HEAD een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Mirjam Flantua-Ridderbos, hoofd verenigingsbureau van HEAD: “Het bewerkstelligen van grotere efficiency is naast innoveren van de dienstverlening voor veel financiële managers in de zorg een voorname peiler om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag en de krimpende budgetten. Exact is, met meer dan duizend zorgaanbieders die Exact als basis hebben voor hun financiële processen, goed vertegenwoordigd in de zorgsector. Bovendien heeft Exact in al die jaren veel kennis en expertise opgebouwd. Wij kijken ernaar uit om samen die kennis te ontsluiten en nieuwe inzichten aan onze leden over te dragen.”

Wiegert de Vos, marketing director bij Exact: “We zijn van mening dat innovatie en IT een belangrijke bijdrage kunnen leveren om de zorgsector efficiënter te laten werken. Zo duren sommige processen onnodig lang door menselijke tussenkomst. Door automatisering elimineer je dergelijke processtappen en zal de efficiency toenemen.

HEAD biedt ons een platform om onze positie als leverancier van financiële software in de zorg te versterken. We zijn erg enthousiast om samen met de vereniging aan haar leden te laten zien hoe IT de financiële en administratieve kant van de zorg slimmer, efficiënter en dus goedkoper kan verlopen.”

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst is Exact één van de vier hoofdsponsors, voor een periode van drie jaar.