Persbericht

E.Novation heeft E.Connect ontwikkeld, een op cloudtechnologie gebaseerde dienst die het mogelijk maakt een beveiligde verbinding op te zetten met een centraal communicatieplatform. Vanuit dit platform wordt een verbinding gemaakt met diensten en applicaties in de cloud. Met E.Connect richt E.Novation zich op leveranciers die hun applicaties – al dan niet in de cloud – eenvoudig willen koppelen aan generieke diensten. Voorbeelden hiervan zijn personeels-, overheids- en financiële applicaties die als service in de cloud worden aangeboden. E.Connect maakt zo omslachtige en moeilijk te beheren VPN-verbindingen overbodig, terwijl de klant toch de volledige controle houdt over de verbinding.

 

Applicaties in de cloud communiceren bij voorkeur op basis van webservices. Lokale applicaties communiceren bij voorkeur op basis van TCP/IP-protocollen. E.Connect voegt deze communicatieverbindingen samen op een centraal platform, dat op zijn beurt zorgt voor een veilige en eenvoudige communicatie. E.Novation heeft al meerdere gebruikers voor E.Connect, waaronder een leverancier van een Elektronisch Cliënten Dossier dat via deze weg een koppeling legt met een planningsapplicatie in de cloud. Met name zorgspecifieke applicaties draaien nog vaak lokaal, maar ook bij kleinere instellingen is nu een duidelijke verschuiving richting de cloud te zien. E.Connect verbindt deze lokale omgevingen en de cloud, door vanuit de gebruikersorganisatie beveiligde verbindingen op te zetten met de gewenste diensten of applicaties. Dat kan op basis van standaarden zoals HL7, EdiFact en XML. Verbindingen tussen cloudapplicaties onderling zijn eveneens mogelijk. E.Connect is ook geschikt voor applicaties binnen andere sectoren, bijvoorbeeld voor lokale overheden en woningcorporaties.

“Met E.Connect voorzien we in een behoefte die we nu snel zien toenemen. Steeds meer organisaties werken met cloudapplicaties en vinden het ingewikkeld om deze te integreren met andere clouddiensten en met applicaties die lokaal draaien. E.Connect maakt complexe installatie en integratie overbodig en cloudapplicaties zijn eenvoudig te bereiken via één beveiligde internetverbinding. Wij zorgen voor al het onderhoud. Zo kunnen organisaties de implementatie- en onderhoudskosten van cloudverbindingen laag houden”, zegt Ron Meijsen, Technisch Directeur Solutions van E.Novation.

Voor applicaties die in huis draaien, of applicaties in de cloud die geen webservices ondersteunen, heeft E.Novation een connector ontwikkeld die via een lokale communicatieserver de verbinding legt tussen applicaties binnen de organisatie van de gebruiker en E.Connect. Omgekeerd is het ook mogelijk om via deze weg vanuit het centrale platform naar applicaties binnen de gebruikersorganisatie te communiceren.

Meer informatie, waaronder uitgebreide achtergrondinformatie en een omschrijving van E.Connect is te vinden: http://cloudesb.nl/.

Over E.Novation
E.Novation is een Europees ICT-bedrijf dat mensen, systemen en organisaties effectief met elkaar verbindt. E.Novation doet dat met eigen oplossingen of met oplossingen van derden. Onderscheidend voor E.Novation zijn onafhankelijkheid en samenwerking: ‘onafhankelijk’ waardoor het bedrijf scherp en objectief de oplossing met het meeste rendement kan adviseren en implementeren; ‘samenwerking’ omdat samenwerking met andere betrokken partijen de enige manier is om rendement en innovatie duurzaam te realiseren. Kijk voor meer informatie op www.enovation.nl.