NegometrixMeer inzicht en grip krijgen op inkoop en aanbesteden èn de werklast verlagen is één van de top prioriteiten bij Defensie. Dit kan worden ondersteund door van papier over te stappen op een gespecialiseerd internetplatform. Na een selectie procedure van meer dan een jaar tekent Defensie nu een langjarige overeenkomst met het Utrechtse Negometrix om deze digitalisering uit te voeren.

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf, de 4 krijgsmachtdelen, de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en het Commando DienstenCentra (CDC). Verdeeld over deze staven zijn honderden medewerkers betrokken bij het aanbesteden en inkopen van wapensystemen, herbevoorrading, onderhoud, logistieke en facilitaire diensten, medische apparatuur, training & opleiding etc. Hiermee is Defensie de grootste en meest diverse publieke inkoper van Nederland.

Aanbesteden volgens EU regelgeving betekent de wettelijke waarborging van algemene beginselen van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie. Door het digitaliseren van workflows wordt de werklast gereduceerd, de kans op fouten verlaagd, en meer controle verkregen op de essentiële inkooptaak binnen Defensie.

“We zijn lang op zoek geweest naar een passende oplossing. Professionele inkopers verschillen vaak van mening maar de compleetheid en gebruikersvriendelijkheid zorgde voor unanieme steun van alle eenheden voor Negometrix. De wijze waarop Negometrix voorstelt de implementatie te verzorgen speelde ook een belangrijke rol bij onze keuze.”

aldus Ad van de Geijn, eindverantwoordelijk voor inkoop bij Defensie.

Met de voorbereiding van deze overstap wordt direct begonnen. Volledige overschakeling zal ongeveer een jaar in beslag zal nemen.

Bron: Negometrix