Abecon Course CKV ‘economisch meest voordelige oplossing’ voor De VAK in Delft

Bij de aanbesteding van een nieuwe bedrijfsapplicatie voor De VAK, het centrum voor de kunsten in Delft, is Abecon Course CKV als ‘economisch meest voordelige oplossing’ geselecteerd. De ondersteuning van het huidige automatiseringspakket van De VAK wordt aan het eind van het lopende cursusjaar beëindigd. Daarom heeft de gemeente Delft een openbare aanbesteding uitgeschreven voor een nieuw systeem dat de gehele bedrijfsadministratie van De VAK kan ondersteunen. “Van de drie ingediende voorstellen hebben we naast de prijs-prestatieverhouding ook de functionaliteit en de continuïteit onderzocht. De aanbieding van Abecon bleek bedrijfseconomisch het meest interessant”, zegt Rik Köhler, manager bedrijfsvoering bij De VAK.

Kwaliteit borgen

Bij de VAK werken 150 medewerkers waarvan zo’n 40 zzp’ers. De culturele organisatie zet zich in om op alle aspecten van klantcontacten hoge kwaliteit bieden. Ook wil De VAK het cultuuraanbod blijven verbreden door verbindingen met andere cultuuraanbieders en maatschappelijke organisaties te leggen. “Integrale informatievoorziening is essentieel om productief te kunnen samenwerken. In Abecon Course CKV hebben we hier een goede oplossing voor gevonden. Dit wordt bevestigd door de referenties die als onderdeel van de selectieprocedure zijn ingewonnen. Hierdoor zijn we ervan overtuigd geraakt dat deze leverancier ook bij nieuwe uitdagingen passende oplossingen weet aan te reiken.”

Over De VAK Delft

De VAK is een cultureel-maatschappelijke onderneming die Delftenaren in de gelegenheid stelt om met kunst in aanraking te komen. De VAK heeft een groot aanbod voor mensen die in hun vrije tijd met kunst bezig willen zijn, en voor het onderwijs en de brede school. Naast het ontwikkelen van cursussen voor alle niveaus organiseert De VAK het gemeentelijk cultuurprogramma ‘Kunst in de wijken’. Meer informatie is beschikbaar via www.vak-delft.nl.

Over Abecon Course CKV

Abecon Course CKV is de brancheoplossing voor Centra voor de Kunsten van Abecon, specialist in op Microsoft gebaseerde bedrijfs- en IT-oplossingen voor efficiënter (samen)werken. Deze integrale ‘alles-in-één’ standaardoplossing omvat alle ondersteunende IT-functies voor kunst- en cultuureducatie: van het administreren van cursussen, cursisten, docenten, lesroosters, locaties en projecten tot en met de financiële afhandeling en rapportages. De software is gebaseerd op Microsoft technologie en eenvoudig toe te spitsen op de rollen en taken in muziekscholen, creativiteitscentra, volksuniversiteiten en gecombineerde instellingen.

Bron: Abecon