Stroomlijnen document processen

DDiDDi heeft haar product visie en strategie voor de komende 5 jaar vastgelegd. Deze is gebaseerd op de behoefte van succesvolle organisaties om hun document processen verder te stroomlijnen. Volgens het softwarebedrijf uit Hoofddorp is dit een noodzaak in deze wereld, waarin elektronische informatie uitwisseling een enorme vlucht heeft genomen. De hoeveelheid berichten die organisaties uitwisselen met hun relaties is in enkele jaren meer dan verdubbeld. De komende jaren zal DDi technieken, functies en oplossingen ontwikkelen gebaseerd op deze visie en strategie.

Door de enorme groei aan berichten en documenten die via verschillende media op diverse plekken een organisatie bereikt, wordt het voor veel organisaties steeds moeilijker deze stroom aan informatie in goede banen te leiden. Het is nagenoeg ondoenlijk om alle “opdrachten” nog snel en adequaat af te handelen. In navolging van de bankensector gaan steeds meer organisaties inzetten op STP (Straight Through Processing). Wat betekend met zo min mogelijk handelingen de groeiende berichtenstroom afhandelen. Zonder dat het medium er toe doet.

DDi

DDi is er van overtuigd dat het snel en goed behandelen en afhandelen van opdrachten begint met de inhoud van een document. DDi verdiept zich al ruim twee decennia in het ontleden van concrete data uit ieder willekeurig bestand/document. Ongeacht het medium. Zij ontwikkelt software die automatisch vaststelt welke relevante informatie in een stuk staat. Wat staat er in de bericht? Welke data moet worden vastgelegd in de back-, mid- en/of front office systemen? Waar gaat het document over? Et cetera. Op basis van deze informatie worden vervolgens de processen in werking gezet om ieder document adequaat en snel af te handelen.

Vertaald naar de praktijk: Een cliënt stuurt haar leverancier een brief, een email, een opdracht via Facebook, etc. Eerste stap is ervoor te zorgen dat al deze “post” op een centrale plek bij elkaar komt. Dit kan alleen maar digitaal. Om vervolgens van ieder stuk te “begrijpen” wat de gewenste reactie is, moet je eerst weten, van wie het bericht afkomstig is, bij welk dossier/casus het hoort en waar deze over gaat. Natuurlijk zonder menselijk handelen. Op het moment dat dit bekend is, kan worden vastgesteld welke reactie nodig is, en wie dit kan verzorgen.

Thom Menssink, Commercieel Directeur DDi:

Wij willen onze klanten graag helpen om ieder bericht dat zij ontvangt te uniformeren, te doorgronden, te begrijpen en automatisch aan te laten sluiten op de juiste bedrijfsprocessen. Uiteraard met een minimum aan menselijk handelen.

Lees de product visie en strategie van DDi.

Bron: DDi