De automatische verwerking van grote hoeveelheden inkomende post (zowel fysiek, via Post NL c.s., als digitaal via email) in de vorm van een digitale postkamer helpt organisaties bij het stroomlijnen van de interne informatiestromen. De fysieke post wordt hierbij gescand en samen met de digitale post aangeboden aan de Digitale Postkamer. Hier worden alle poststukken eerst inhoudelijk toegankelijk gemaakt en daarna automatisch gesorteerd en geclassificeerd. Via vastgestelde regels (instelbaar via de Business Rule Engine van de DDi Digitale postkamer) vinden de inkomende poststukken aansluiting bij de juiste werkprocessen. Uitzonderingen worden afgevangen en vinden direct hun weg naar de juiste medewerkers.

Het inrichten van de DDi Digitale Postkamer vindt voornamelijk plaats op locatie bij de klant. De kosten die hiermee verband houden, maakt dat deze oplossing vooral toegevoegde waarde biedt voor middelgrote en grote organisaties. Tegelijkertijd neemt DDi per branche veel overeenkomsten waar v.w.b. de inrichting van de Digitale Postkamer. Inmiddels werkt DDi aan de ontwikkeling van een standaard inrichting voor in eerste instantie de verzekerings- en de assurantiebranche en zal deze via een Cloud service gaan aanbieden aan zowel kleine, middelgrote als grote organisaties. DDi verlaagt met dit initiatief de drempel om gebruik te gaan maken van een digitale postkamer.

DDi verwacht de eerste klanten begin oktober aan te kunnen sluiten op de cloud services van haar Digitale Postkamer. De nadruk zal in eerste instantie liggen op het automatisch sorteren en classificeren van fysieke post. In een later stadium zal hier ook de digitale post (emailberichten cs.) aan worden toegevoegd. Tezijnertijd wordt de service uitgebreid met standaard inrichtingen voor andere branches, met de nadruk op financiële dienstverleners, zorg- en onderwijsinstellingen.

 

Bron: DDi Software