BAM Techniek heeft recentelijk de stafafdeling ICT van Koninklijke BAM Groep opdracht gegeven om een geavanceerd Document Management Systeem te implementeren, waarin alle projectgerelateerde processen en documenten worden vastgelegd. BAM ICT heeft ervoor gekozen om dit, samen met CTB xRM, te implementeren op basis van Microsoft SharePoint 2013, aangestuurd vanuit Microsoft Dynamics CRM 2011. Onmisbaar in dit project is SharePoint add-on: CTB ProjectPortaal. De oplossing zal gefaseerd worden uitgerold naar alle 1.400 medewerkers van BAM Techniek. BAM Techniek is een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep, een van de grootste bouwondernemingen van Europa. BAM Techniek ontwerpt installeert, exploiteert en beheert technische installaties voor utiliteitsbouw, industrie, woningbouw en infra.   Kwaliteitssysteem Yuri Ramdhani, commercieel manager bij CTB xRM, over dit project: “BAM Techniek heeft in de afgelopen jaren grote stappen gezet in de standaardisatie van alle werkprocessen over de regio’s heen. De doelstelling daarbij is vooral: duurzame kwaliteits- en resultaatverbetering te realiseren in de voorbereiding en uitvoering van projecten. Ter ondersteuning van deze gestandaardiseerde werkwijze is het voor BAM Techniek van belang om over een nauw aansluitend ICT-systeem te beschikken. Deze aansluiting gaat er nu komen. De oplossing gaat het voor de medewerkers eenvoudiger maken om in centrale projectdossiers te werken gestuurd vanuit de werkprocessen. Ook het slimmer omgaan met de contactgegevens van de vele opdrachtgevers en betrokken partners in de projecten van BAM Techniek is hierin van belang.” Snelle en voorspelbare implementaties Yuri vervolgt: “Met het project bij BAM Techniek krijgt de samenwerking tussen BAM ICT en CTB xRM verder vorm. Wij zijn er bijzonder trots op de rol als partner voor BAM ICT bij het eerste centraal gestuurde project op applicatieniveau in te vullen. De ervaringen van CTB xRM in de bouw- en installatiebranche en de visie op de inzet van standaard- en toekomstvaste oplossingen sluiten goed aan bij uitgangspunten voor dit project. Maatwerkproducten leiden regelmatig tot lastig beheersbare kosten en moeilijkheden bij de introductie van nieuwe versies van software. CTB xRM baseert branchegerichte oplossingen op het Microsoft platform aangevuld met gestandaardiseerde add-ons en maakt hiermee snelle en voorspelbare implementaties mogelijk.” Over CTB xRM CTB xRM is gespecialiseerd in het implementeren, ontwikkelingen en beheren van Microsoft Dynamics CRM en Microsoft SharePoint. Zij optimaliseert relatiebeheer, document management en samenwerkingen binnen grote projectmatig werkende organisaties. CTB xRM levert hiervoor, naast standaard Microsoft software, slimme add-ons met toegevoegde waarde om klanten hierbij te ondersteunen. Bron: persbericht