Centric versterkt haar positie in de zorg door een deelname van zestig procent in de activiteiten van zorg-ICT-leverancier TCM. De activiteiten van TCM zullen geïntegreerd worden in de divisie Centric Housing & Healthcare Solutions.

Hiermee worden de productportfolio’s van beide organisaties verbreed en ontstaat een compleet productportfolio voor de care-sector waarmee zorgaanbieders hun primaire en secundaire bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren. Tegelijkertijd behouden de gebruikers een eigen belang (veertig procent) waardoor zij nauw betrokken blijven bij de (strategische) vormgeving van de producten.

Centric zal de komende periode versneld investeren in de doorontwikkeling van TIS Care (de oplossing voor thuiszorg, verzorging- en verpleegzorg) door de capaciteit van de softwareontwikkeling uit te breiden en het productmanagement te intensiveren.

Centric streeft naar een ketenbrede oplossing die gemeenten en zorginstellingen ontzorgt op het gebied van jeugdzorg en extramurale ondersteuning. Dit realiseert de organisatie door de nauwe samenwerking tussen haar zorgdivisie en haar overheidsdivisie, waarbij de architecturen op elkaar afgestemd worden.

André Proost, directeur Centric Housing & Healthcare Solutions: “De jarenlange ervaring van TCM in de care-sector in combinatie met haar nieuwe moderne zorginformatiesysteem zijn een versterking van onze producten en diensten in de zorg”.

Frank de Groot, directeur TCM: “Centric kan met haar eigen ontwikkelafdeling efficiënter, effectiever en dus goedkoper ons productbeleid vormgeven. Dat is een enorme toegevoegde waarde voor onze gebruikers”.

Over TCM

TCM behartigt de belangen van zorginstellingen op het terrein van informatietechnologie en biedt ICT-oplossingen voor de thuiszorg, verzorging- en verpleegzorg. De softwarepakketten integreren alle processen rondom zorg, medewerker en financiën tot een efficiëntere bedrijfsvoering.

 

Bron: Centric.eu