CEDIN uit Drachten heeft als eerste instelling een interface laten realiseren tussen het al langer in gebruik zijnde QX2 van AllSolutions en de verkozen service voor de declaratie van de DBC’s-GGZ en aanlevering ROM-SBG: Careweb.

Edwin Stegeman van CEDIN: ‘binnen onze instelling is QX2 goed ingebed. We maken al enkele jaren gebruik van alle componenten rond Finance, Projecten, dossiers registratie (leerling en EPD’s) agendavoering, HR, etc. Natuurlijk hebben wij de interne en externe communicatie met onze cliënten, relaties en leveranciers ook met deze oplossing ingericht. Kortom de extended enterprise is hiermee ingevuld. Het kennisdelen via onze website, extranet en intranet, maakt dat we snel en makkelijk onze cliënten op de hoogte kunnen houden van de veranderingen in zowel de zorg als ook de andere ontwikkelingen erom heen. Door het besluit om ook behandeling voor ernstige dyslexie aan te bieden, ontstond voor onze leverancier AllSolutions de situatie dat ze een oplossing moesten aanbieden, welke in ieder geval voor de behandelaren geen merkbaar effect zou hebben op hun dagelijkse registratie-werkzaamheden.’

Dion van Bladel, AllSolutions: ‘Cedin maakt gebruik van AllSolutions QX2 welke standaard is voorzien van Onderwijsadvies specifieke functionaliteit. Waar wij niet in voorzien is declaratie van DBC’s-GGZ via Vecozo. Die functionaliteit konden we zelf ontwikkelen, maar de achterstand op bestaande aanbieders is groot. Die weg zijn we niet opgegaan. We hebben gezocht naar een partner die onze visie deelt op ICT in de zorg en zo zijn we bij Careweb van 12Care uitgekomen.

Qruun Schram, 12Care: ‘Koppelen met andere pakketten past binnen onze visie, maar we stellen daarbij wel eisen aan de partner. We hebben veel geleerd van eerdere projecten. AllSolutions deelt een aantal eigenschappen met Careweb die vertrouwen geven voor een langdurige samenwerking welke ‘sustainable’ toegevoegde waarde aan klanten kan bieden. Zo zijn beide pakketten 100% webbased, multitenant SaaS oplossingen. Beide ontwikkelteams werken in JAVA en op basis van webstandaarden en streven de hoogste kwaliteit op langere termijn na.

De gerealiseerde koppeling betreft een SOAP-service welke als publieke API door 12Care beschikbaar is gesteld. 12Care en AllSolutions mikken in eerste instantie op gebruikers van QX2 in het onderwijsadvies- en dyslexieveld, waaronder de deelnemers binnen ONL.

Dion van Bladel: ‘het initiatief voor de samenwerking is ontstaan doordat een aantal bestaande klanten van AllSolutions hun visie op de toekomst zien van hun bedrijfstak hebben gedeeld. AllSolutions heeft samen met haar klanten uit het Onderwijsadvies een onderzoek gedaan welke functionaliteit gewenst is. Na dit onderzoek bleek dat de onze klanten de dossierregistratie van zowel leerlingbegeleiding als ook DBC-GGZ registratie binnen QX2 moest komen te liggen. Declaratie zou via een derde partij gekoppeld moeten worden. Nadat de klanten een eigen onderzoek hebben uitgevoerd kwamen ze op Careweb van 12Care uit. Careweb sluit heel goed aan op de toekomst visie van onze klanten en van onszelf. Daarnaast is Careweb een bewezen oplossing in deze markt. Om die reden investeren wij met vertrouwen in de samenwerking met Careweb en is ons er alles aan gelegen om bij zowel Cedin als de CED groep een perfect werkende QX2 koppeling met Careweb te realiseren. Uiteindelijk twijfelen wij er niet aan dat meer spelers binnen Onderwijsadvies de overstap zullen maken.

Edwin Stegeman: ‘Dat zou voor ons goed nieuws zijn, omdat meer draagvlak altijd voordeel meebrengt. Je kunt dan samen verder investeren in vervolgwensen, want die zullen er zonder meer zijn. Zo zijn we nu al bezig met de koppeling via QX2 naar de SBG-ROM module van Careweb en onderzoeken we hoe we de COV-check welke in Careweb beschikbaar is, naar voren te halen in QX2. Nu is er al grote winst omdat de hulpverleners maar in 1 applicatie hoeven te registreren. De backoffice voert nu ook nog handelingen uit in Careweb: als we dat verder kunnen terugbrengen, misschien wel tot nul, dan trekken we onze nu al 90% tevredenheid zonder meer door naar 100%. Het doet goed om te ervaren dat je in een respectvolle, constructieve samenwerking met twee softwareleveranciers zoveel toegevoegde waarde kunt realiseren.

Bron: 12care (persbericht)