Electronisch Patienten DossierUnit4 kiest Servoy voor vergroting van gebruiksvriendelijkheid Electronisch Clienten Dossier

Bedrijfssoftwareleverancier Unit4 heeft Servoy gekozen om de gebruiksvriendelijkheid van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) Unit4 Cura verder te verbeteren. Servoy gaat Unit4 Cura voorzien van een nieuwe user interface en deelapplicaties ook beschikbaar maken voor gebruik op mobiele apparaten. Daardoor komen Unit4 en Servoy tegemoet aan de behoeften van zorginstellingen.

Servoy is een business applicatieplatform waarmee de gebruikersvriendelijkheid van bestaande software snel is te vergroten en geschikt te maken voor gebruik in de cloud en mobiele apparaten. De meest recente versie – Servoy8 – speelt volledig in op productiviteitsverbetering.

Unit4 heeft een team samengesteld dat de modernisatie samen met de experts van Servoy zal realiseren. Er zal op basis van Agile en Scrum worden gewerkt.

Jan Aleman, CEO van Servoy:

“We zijn trots dat Unit4 de toegevoegde waarde van Servoy8 ziet als instrument om Unit4 Cura nog beter aan te laten sluiten op de behoefte van gebruikers. Het platform biedt de ontwikkelaars een korte leercurve, gebruikt een moderne taal (HTML5, Javascript) en voorziet in de noodzaak zowel SaaS (Software as a Service) als ‘on premise’ te kunnen draaien. Daarnaast sluit de technologie aan bij die van Unit4.” 

Rene Houwen, Manager R&D Unit4 Cura:

“Om onze software aan te laten sluiten bij de behoefte van de gebruikers, kijken we continu hoe we de gebruiksvriendelijkheid kunnen verbeteren. In Servoy hebben we de ideale partij gevonden die ons hierbij kan helpen.”  

Deze zomer is de eerste vernieuwde deelapplicatie klaar, waarna binnen korte tijd Unit4 Cura gefaseerd beschikbaar komt, voorzien van een vernieuwde user experience, geschikt voor gebruik op mobile apparaten en af te nemen via de cloud.

Rene Houwen:

“Door deze vernieuwingsslag voldoet Unit4 Cura ECD aan de behoefte van zorginstellingen die de cliënt centraal (willen) stellen en daarbij ondersteuning willen van zeer gebruikersvriendelijke software.”

Bron: Unit4


Softwareleverancier en adviesorganisatie bieden hoger onderwijssector aanpasbare ICT-oplossingen

Unit4 en ConQuaestor, onderdeel van Grant Thornton, hebben een strategische samenwerking gesloten. Gezamenlijk gaan beide bedrijven de hogere educatieve sector in Nederland bedienen met software en diensten.

ConQuaestor heeft grote expertise van de sterk veranderende onderwijssector en is daardoor in staat uitstekende consultancy- en implementatiediensten te verzorgen. Unit4 bedient sinds 1993 wereldwijd ruim 400 instellingen in het hoger en universitair onderwijs met geïntegreerde softwareoplossingen. Samen met ConQuaestor wil Unit4 het marktaandeel in de Nederlandse onderwijssector vergroten.

De onderwijssector verandert snel. De overheid stelt steeds hogere eisen aan de bedrijfsvoering van hogescholen en universiteiten. Die eisen zijn bovendien aan verandering onderhevig. Organisatiestructuren wijzigen en er ontstaat steeds meer onderlinge samenwerking op diverse terreinen als onderzoek. Hierdoor groeit bij instellingen in het hoger en universitair onderwijs de behoefte aan ICT-oplossingen die mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen en daarnaast blijvende transparantie bieden in de bedrijfsvoering. ConQuaestor heeft diepe kennis van de sector. Ze adviseert onderwijsinstellingen over bedrijfskundige veranderingen en de keuze voor ondersteuning van ICT-hulpmiddelen.

Unit4 Business World CampusUnit4 levert voor de onderwijsmarkt (cloud)oplossingen voor Financieel Management, Inkoop Management, Research Management, Human Capital Management, Student Informatie, Estate Management en Rapportage & Analyse. De eenvoudige aanpasbaarheid van de software en het succes in het buitenland zijn voor ConQuaestor doorslaggevend geweest om samen met Unit4 de hogere en universitaire onderwijssector te bedienen.

Wageningen University & Research Centre is de eerste universiteit in Nederland die met de ERP-oplossing Unit4 Business World werkt. Internationaal gebruiken veel universiteiten de software van Unit4, waaronder de universiteiten van Cambridge, Melbourne, Singapore, Glasgow, Harvard, Nottingham, Oxford en Southampton. Typerend voor de samenwerking met de sector is de gezamenlijke ontwikkeling van oplossingen voor Research en de begeleiding van post graduate studenten.

Roel Caers, Executive Director bij Unit4.

“We zijn erg blij met het strategisch partnership met ConQuaestor. Als softwareleverancier kunnen wij voor onze relaties nog meer toegevoegde waarde leveren als we samenwerken met een partij die diepgaande kennis van en goede contacten met de hogere en universitaire onderwijssector heeft. ConQuaestor kan uitstekend de vertaalslag maken van de voordelen van onze oplossingen naar praktische toepassingen voor de sector en de bijbehorende verandering begeleiden. Ik ben ervan overtuigd dat de combinatie van deze expertise en flexibele software de basis is voor onderwijsinstellingen om beter te kunnen anticiperen op veranderingen in de markt.”

Jan Bosman, Bestuursvoorzitter van ConQuaestor:

“Onderzoeksintensieve onderwijsinstellingen worstelen al langer met de complexiteit van efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Er is maar weinig software beschikbaar die de sterk veranderende onderwijs sector ondersteunt. Door de combinatie van de onderwijsoplossing van Unit4 en de jarenlange ervaring van ConQuaestor, kunnen we universiteiten en hogescholen instrumenten bieden die nodig zijn om ambities waar te maken.”

 

Bron: Unit4


ERP-oplossing Unit4 Business World winnaar in categorie “overheidsoplossing van het jaar”

Gemeentelijke organisatie Coventry City Council bespaart 5,5 miljoen euro met Unit4 Business World

Unit4 Business World ERPUnit4 heeft een European IT & Software Excellence Award gewonnen in de categorie ‘Government/Utilities Solution of the Year’. De winnaars zijn geselecteerd op basis van drie criteria: (1) kennis van de behoefte van de klant, (2) een tijdige oplevering van het project en (3) het halen of overtreffen van vooraf afgesproken doelstellingen.

Het winnende project was de implementatie van Unit4 Business World bij Coventry City Council, een lokale overheidsinstantie in de West Midlands van Engeland. Coventry is de op acht na grootste stad van Engeland met ruim 300.000 inwoners. Het ‘Money Matters programme’ van Coventry gebruikt de ERP-oplossing van Unit4 voor het stroomlijnen van de financiële en inkoopprocessen. De implementatie van de software bereikte een return on investment (ROI) in slechts 154 dagen; in minder dan twee jaar bespaarde de gemeente ongeveer 5,5 miljoen euro. Daarnaast bespaart Coventry jaarlijks naar schatting 165.000 euro aan externe IT-consultants, omdat de gemeente zelf aanpassingen kan doorvoeren in de financiële back office-systemen, zonder hulp van buitenaf.

De implementatie kwam op een moment dat het inwoneraantal groeide, terwijl de inkomsten van de gemeente daalden met 15 procent per jaar.

Barry Hastie, Assistant Director Financial Management, Revenues and Benefits bij Coventry City Council

“We hadden een behoorlijke uitdaging op financieel gebied en moesten actie ondernemen. Omdat Unit4 Business World mensen centraal stelt, stond het ondersteunen van medewerkers met relevante informatie centraal en wordt er niet alleen gekeken naar het inrichten van processen. De ROI en onze klanttevredenheidsonderzoeken laten zien dat deze aanpak heeft gewerkt.”

“De concurrentie was dit jaar hevig, met 83 finalisten uit 32 Europese landen. De jury was vooral onder de indruk van de succesvolle implementatie van dit omvangrijke project bij Coventry City Council.”

aldus juryvoorzitter John Garratt van de European IT & Software Excellence Awards.

Bron: Unit4


ISAE 3402Unit4 heeft ISAE-certificeringen behaald voor zijn salarisadministratiedienstverlening (ISAE 3401 Type II), salariscloudomgeving (ISAE 3401 Type II) en salarissoftware (ISAE 3000). AuditConnect heeft de beoordeling gedaan.

De ISAE 3402 Type II-certificering laat zien dat de bedrijfsprocessen rond Unit4 Managed Payroll Services zodanig zijn ingericht dat opnieuw is voldaan aan de beheersdoelstellingen. De Unit4 Salaris Cloud heeft dit jaar voor het eerst de ISAE 3402 Type II-certificering ontvangen. Die houdt in dat de informatiebeveiliging en het IT-management voldoen aan de criteria. De getroffen beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd en hebben effectief gewerkt in 2014.

De software Unit4 Personeel & Salaris (versie 15.1) voldoet aan strenge criteria volgens ISAE 3000. AuditConnect stelt dat ‘het ontwikkelproces rond het softwarepakket Unit4 Personeel & Salaris 15.1 op een dermate wijze is ingericht, dat een juiste verwerking van wijzigingen in de software is gewaarborgd en uitgifte van updates en releases op een beheerste wijze plaatsvindt’.

Aldo Veenstra, de verantwoordelijke directeur van Unit4, over de behaalde certificering:

“We zijn er trots op dat we wederom het ISAE 3402 Type II-certificaat hebben ontvangen voor onze Managed Payroll Services. Ook onze Salaris Cloud is voorzien van het ISAE 3402 Type II-certificaat. De certificeringen zijn het bewijs dat de controleprocessen, informatiebeveiliging en beheersmaatregelen voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van onze salarisdienstverlening én cloudoplossing effectief zijn.”

Bron: Unit4


Unit4 KamieneskiUnit4 heeft Scott Kamieneski aangesteld als Managing Director van Noord-Amerika. Onder zijn leiderschap wil Unit4 de aanwezigheid in Noord-Amerika verder uitbreiden.

Kamieneski heeft veel ervaring in de IT-sector; hij heeft verschillende Noord-Amerikaanse en internationale teams geleid bij onder meer Salesforce.com, Oracle en SAP. Bij Unit4 zal hij de leiding hebben over de operations, productontwikkeling en business development in Noord-Amerika.

José Duarte, CEO van Unit4.

“Ik ben verheugd dat we Scott mogen toevoegen aan ons team. Door zijn ervaring in het bouwen en leiden van bedrijfssoftware-organisaties is hij de aangewezen persoon om onze groei in Noord-Amerika te realiseren.”

Kamieneski:

“Het is een geweldig moment om aan boord te stappen bij Unit4. Het nieuwe Unit4 laat een toewijding zien aan innovatie, zoals het zelfsturende People Platform. Dit zijn ingrijpende innovaties die de industrie veranderen en toegevoegde waarde leveren aan onze klanten.”

Bron: Unit4


Unit4Door de rebranding die Unit4 vandaag lanceert, herpositioneert het bedrijf zich als het enterprise softwarehuis dat zich focust op de people-centric sector. De rebranding strookt met de nieuwe strategie van Unit4, waarbij het leveren van bedrijfsapplicaties die aansluiten op de wensen en behoeften van organisaties en mensen in de dienstensector voorop staat. Unit4 zet de beweging in richting consolidatie van het aantal merken richting een master brand. Dit dient om de internationale zichtbaarheid en herkenning te vergoten.

Naast de rebranding wordt vandaag ook het People Platform gelanceerd en kondigt Unit4 nieuwe versies aan van zijn vlaggenschip-oplossing ERP en financiële producten. Unit4’s vernieuwde ERP-oplossing, voorheen Agresso, heet vanaf nu Unit4 Business en Coda heet vanaf vandaag Unit4 Financials.

Bron: Unit4

[teaser title=”Hoe waardeert u de Unit4 software?” align=”” image=”” style=”” button_title=”Geef uw mening!” button_link=”itmatchmaker.nl/gebruikerstevredenheidsonderzoek-financiele-software/” new_tab=”” animation=”” animation_delay=”” class=””] Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw mening. Geef uw mening in ons onderzoek: “Welke financiële software wordt het best gewaardeerd? [/teaser]


Unit4 AgressoHavenbedrijf Gent heeft gekozen voor UNIT4 Agresso, een volledig geïntegreerd ERP-systeem van UNIT4. Het Havenbedrijf is erg positief over de flexibiliteit van Agresso. Het systeem is gemakkelijk zelfstandig aan te passen aan de veranderende omstandigheden en de informatiebehoefte van het Havenbedrijf Gent.

De haven van Gent is de derde grootste haven van België. Het Havenbedrijf Gent beheert de haven en ziet er op toe dat in de haven de nodige en gepaste infrastructuur aanwezig is voor een vlotte afwikkeling van de scheepvaart en het goederenverkeer.

Het Havenbedrijf Gent zocht een vervanger voor zijn vorige ERP-systeem, dat naast de financiële ook de aankoopprocessen op geïntegreerde wijze kan beheren. Het oude systeem was door de jaren heen geëvolueerd naar een erg statisch geheel dat intern nog maar zeer moeilijk aangepast kon worden. Daarom besloot het Havenbedrijf een aanbesteding uit te schrijven. UNIT4 bleek de interessantste kandidaat te zijn omdat hun ERP-systeem zo is ontworpen dat bedrijven zelfstandig en tegen lage kosten aanpassingen kunnen doen in het systeem. Ondertussen werken sinds januari 2015 zeventig van de in totaal honderdzestig medewerkers van het Havenbedrijf Gent met Agresso. Het systeem wordt in de eerste plaats gebruikt door het financiële team, maar ook het logistiek departement werkt ermee en het wordt ook gebruikt om te rapporteren aan de directie.

Peter Tonoli, financial manager Havenbedrijf Gent:

“We wilden een systeem dat flexibel is en dat we kunnen aanpassen zonder aan de kern te sleutelen. Als we upgrades in het oude systeem wilden doorvoeren, moesten we ons maatwerk meestal laten herschrijven. Dat is met Agresso helemaal anders. Op termijn besparen we dus niet alleen energie, maar ook kosten.”

Roel Caers, sales director Enterprise UNIT4:

“Tijdens het selectietraject hebben we met Agresso bewezen de meest aanpasbare ERP-oplossing op de markt te hebben. Dat is voor het Havenbedrijf Gent uitermate belangrijk, omwille van de continue veranderingen binnen hun organisatie. Met dit systeem kunnen ze bij de haven geïntegreerd werken over departementen heen. Bovendien werken ze onafhankelijk van UNIT4. Ze hebben een groot deel van de kennis over het systeem zelf overgenomen en hoeven dus geen bijna geen externe consultants in te schakelen.”

Bron: Unit4


i-signaalVerzuimapplicatie VerzuimSignaal heeft het keurmerk Veilig HR-systeem gekregen. Met het certificaat kan i-Signaal, dochteronderneming van UNIT4, aantonen dat de online verzuimsoftware voldoet aan strenge veiligheidscriteria voor privacygevoelige gegevens. Het keurmerk is een initiatief van HR Navigator, die in samenwerking met Lloyd’s Register Quality Assurance een normenkader heeft opgesteld. IT-auditor Kualitatem voert de testen uit.

Met de registratie van ruim twee miljoen medewerkers is het van groot belang dat al deze gegevens veilig zijn. Europese wet- en regelgeving voor ketenaansprakelijkheid schrijft sinds 1 januari 2015 voor dat softwareleveranciers verantwoordelijk zijn voor aantoonbare accountability en veiligheid van gegevens in de cloudsoftware. Dat was een belangrijke reden voor i-Signaal om het keurmerk Veilig HR-systeem aan te vragen.

Elk jaar vindt er een nieuwe audit plaats. Bij een positieve uitkomst volgt een verlenging van het keurmerk. “De beperkte houdbaarheid van het keurmerk heeft te maken met de snelheid waarmee nieuwe mogelijkheden ontstaan om beveiligingen te doorbreken”, legt Sander te Wierik, directeur van i-Signaal, uit.

Te Wierik is trots op het behalen van het certificaat. “Ondanks dat we een dedicated security afdeling hebben, was het behalen van het keurmerk geen eenvoudige opgave.”

Gezien het belang van het keurmerk is i-Signaal als marktleider in cloudverzuimsoftware met een tiental andere spelers al in een vroeg stadium betrokken geweest bij de ontwikkeling van het keurmerk Veilig HR-systeem van HR Navigator.

Marco de Zeeuw, directeur van HR Navigator:

“Met onze partners Lloyd’s Register Quality Assurance en Kualitatum fungeren wij als ogen en oren van het speelveld. We willen alle belanghebbenden informeren en houden de discussie rondom veiligheid en privacy doorlopend op gang.”

Bron: Unit4


Unit4Partnership met grootste IT-bedrijf van Noorwegen geeft invulling aan groeiambities

Het Noorse IT-bedrijf EVRY gaat het ERP-pakket UNIT4 Agresso aanbieden aan organisaties in de financiële en bancaire sector. Hiermee wordt EVRY de grootste partner van UNIT4 op de financiële markt van Scandinavië. Verzekeringsmaatschappij The Storebrand Group is de eerste klant die uit de samenwerking is ontstaan.

The Storebrand Group is één van de grootste verzekeringsmaatschappijen van Noorwegen en heeft  1,8 miljoen klanten in Noorwegen en Zweden. Storebrand verwacht dat Agresso bijdraagt aan het sneller beschikbaar stellen van informatie, wat bijdraagt aan een betere besluitvorming binnen de organisatie. “Het systeem geeft ons de mogelijkheid flexibel te zijn zodat we snel in kunnen spelen op veranderingen”, aldus Knut Georg Arnø, Hoofd financiële administratie bij Storebrand.

“De twintig jaar ervaring die EVRY heeft met het implementeren van Agresso in combinatie met zijn expertise in de financiële sector is erg belangrijk geweest bij de keuze voor het ERP-systeem van UNIT4. Dit vergroot de kans op een succesvolle implementatie aanzienlijk.”

De samenwerking tussen EVRY en UNIT4 ligt in het verlengde van UNIT4’s missie om meer samen te werken met partners. Doel is om zo sneller wereldwijde groei te realiseren en klanten nog betere dienstverlening te kunnen bieden.

Bron: Unit4


Zorgorganisatie Pieter van Foreest kiest business intelligenceoplossing vanuit de cloud

ZorgmonitorPieter van Foreest gaat UNIT4 Zorgmonitor inzetten voor het snel verkrijgen van inzicht in de performance van de organisatie. De ouderenzorgorganisatie gaat de BI-oplossing gebruiken om gegevens uit meerdere bedrijfssystemen eenvoudig en actueel te kunnen aanbieden aan het management. Het doel is het ontsluiten van stuurinformatie voor het management en zelfsturende teams. Daarnaast kan de zorgorganisatie het systeem ook inzetten voor verantwoording naar cliënten, zorgautoriteiten en gemeenten. Pieter van Foreest neemt de BI-oplossing af als clouddienst gebaseerd op het Azure platform.

Pieter van Foreest behoort tot de twintig grootste ouderenzorgorganisaties in Nederland en biedt (thuis)zorg en welzijnsactviteiten in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt 25 locaties, 3.400 medewerkers en er zijn 2.400 vrijwilligers actief.

Pieter van Foreest ging begin 2014 op zoek naar een business intelligence-oplossing om het genereren en presenteren van managementinformatie te vereenvoudigen. Managementinformatie kwam tot stand met behulp van de op Excel gebaseerde oplossing. Na een selectie en validatie bij een referentieklant, is UNIT4 als voorkeursleverancier geselecteerd.

Doorslaggevend bij de keuze voor UNIT4 Zorgmonitor noemt Pieter van Foreest de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie voor de hele organisatie. In de visie van Pieter van Foreest is de BI-oplossing geen planning- en controlmodus, maar een systeem van en voor de zorg. De oplossing haalt de informatie uit het cliëntadministratie-, personeels-, rooster- en financiële systeem van Pieter van Foreest. Vervolgens zijn er diverse dashboards direct beschikbaar. Het is mogelijk om overzichten te maken zonder dat er technische werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Martin van de Ruit, Directeur Thuis bij Pieter van Foreest:

“Bij integrale verantwoordelijkheid hoort snelle en correcte stuurinformatie. Met de inzet van UNIT4 Zorgmonitor kunnen we een flinke slag maken om het management uit te rusten met de hulpmiddelen die anno 2015 nodig zijn voor sturing en grip op de organisatie. De medewerkers binnen onze teams willen we op termijn voorzien van stuurinformatie. Zo beschikken ook zij direct over de juiste informatie die hen helpt hun werkzaamheden beter uit te voeren. Op deze manier zijn we transparant richting cliënten, mantelzorgers, zorgautoriteiten en gemeenten en kunnen we onze bedrijfsvoering verder verbeteren.”

UNIT4 Zorgmonitor bevat koppelingen voor veelgebruikte systemen in de zorg. De applicaties die Pieter van Foreest in gebruik heeft zullen worden ontsloten. De verzamelde informatie komt vervolgens in dashboards en analyses beschikbaar voor diverse niveaus. Ook kan het systeem zelf waarschuwingen sturen wanneer er bijvoorbeeld normen worden overschreden en (bij)sturing gewenst is.

Robert van Ginkel, Manager Sales bij UNIT4 BI Solutions:

“Sturing en verantwoording is voor zorgorganisaties een belangrijker onderwerp dan ooit te voren. Business Intelligence is een uitstekend hulpmiddel om stuur- en verantwoordingsinformatie snel te genereren en te presenteren. We zijn erg blij dat Pieter van Foreest de toegevoegde waarde ziet van UNIT4 Zorgmonitor en we verwachten dat de oplossing bijdraagt aan efficiëntere sturing en vergroting van de transparantie.”

Pieter van Foreest neemt UNIT4 Zorgmonitor af vanuit het Azure cloudplatform en is daarmee één van de eerste zorginstellingen in Nederland die BI As A Service (BIAAS) gaat gebruiken.

Bron: Unit4