Software AG, maker van oplossingen voor procesmanagement, integratie en big data streaming analytics, heeft tijdens Innovation World in Las Vegas zijn Digital Business Platform 2.0 geïntroduceerd. Het Digital Business Platform bestaat nu een jaar en is op een aantal punten significant uitgebreid, in het bijzonder als het gaat om de ondersteuning van transformatieprojecten en de implementatie van digitale strategieën.

Digital Marketplace SoftwareAGDe tweede versie van het Digital Business Platform omvat:

 • Een roadmap c.q. aanpak voor digitale transformatie.
 • Een referentiemodel met digitale capabilities dat dient als checklist voor de transformatie naar een digitale enterprise.
 • Een faciliteit voor planning van de transitie(s) en portfoliomanagement, die inzicht geeft in de impact van veranderingen op de architectuur, kostenstructuur, risico’s en wet- en regelgeving. Deze wordt ondersteund door Software AG’s Alfabet Enterprise Architecture Platform.
 • Voorzieningen voor een digitale blauwdruk – van analyse van het business-model en customer journey mapping, tot en met procesontwerp, ondersteund door Software AG’s ARIS Business Process Analysis Platform.
 • Voorzieningen voor vereenvoudigde applicatieontwikkeling – gericht op ontwikkeling van situationele en adaptieve applicaties, ondersteund door Software AG’s webMethods Agile Process Platform.
 • Een uitgebreid aanbod in de cloud – voor hybride connectiviteit (van cloud naar cloud en van cloud naar on-premises en vice versa) en geavanceerde orchestratie. Plus een nieuw aanbod van API’s inclusief de hosting en de integratie van API’s in de cloud.

Digital Marketplace
Naast de verrijkte functionaliteit, komt Software AG met een digitale marktplaats voor het Digital Business Platform. De ‘Digital Marketplace’ is een online hub waar klanten en partners van Software AG referentiemodellen, templates, projectaanpakken, alsook kant-en-klare softwarecomponenten vinden. Hiermee kunnen zij projecten efficiënter uitvoeren, sneller resultaat boeken en optimaal rendement halen uit hun investeringen. Op de marktplaats zijn ook complete toepassingen en oplossingen te vinden, ontwikkeld door partners en klanten van Software AG, in het bijzonder PwC (continuous assurance/GRC), Lakran Procurement Professionals (process intelligence) en inQdo (integratie en cloud).

Klanten kunnen door de digitale marktplaats browsen en inspiratie opdoen in industriespecifieke use-cases. Met een grote community van meer dan twee miljoen ontwikkelaars en het groeiende partnerbestand, kunnen ondernemingen en overheidsinstellingen met de toevoeging van de digitale marktplaats nog meer uit het Software AG-platform halen.

“Digitale transformatie verandert alles. Ondernemingen en overheden moeten digitale strategieën ontwikkelen om aan de verwachtingen van de klant en burger te blijven voldoen, concurrerend te zijn en effectief te opereren in deze real-time, wereldwijde markt. Onze Digital Marketplace helpt onze klanten de uitvoering van hun digitale transformatie te versnellen en te vergemakkelijken.”

aldus Eric Duffaut, Chief Customer officer en lid van de raad van bestuur bij Software AG.

De Digital Marketplace is per direct toegankelijk voor klanten en partners van Software AG via: marketplace.softwareag.com.

Bron: SoftwareAG


Unit4 sluit partnerschap met Basecone voor integratie documentverwerkingssoftware in boekhoudpakket Unit4 Multivers Online

Unit4 sluit partnershipmet BaseconeUnit4 maakt de volgende stap in een papierloze administratie voor ondernemers, met de introductie van een koppeling tussen Unit4 en Basecone. Dit is een cloud-oplossing waarmee ondernemers eenvoudig papieren facturen en documenten kunnen digitaliseren en automatisch boekhoudkundig kunnen verwerken of aanleveren bij hun accountant. Hiertoe heeft Unit4 een partnerschap met Basecone gesloten. De documentverwerkingssoftware integreert in het administratiepakket Unit4 Multivers Online.

Ondernemers zijn met de nieuwe oplossing in staat om hun papierloze boekhouding eenvoudig en altijd actueel te houden, waardoor hun accountant beter proactief kan adviseren als hij is geautoriseerd om mee te kijken. Documenten kunnen via een scanner, mobiele app, e-mail, of via drag & drop worden aangeleverd voor automatische verwerking in hun eigen boekhoudpakket of dat van hun accountant.

De stroom aan correcte en actuele digitale gegevens vormen bouwstenen om analyses van historische gegevens te combineren tot voorspellende analyses. Ondernemers kunnen zo veel eenvoudiger, al dan niet met hulp van hun accountant, waardevolle informatie genereren voor betere beslissingen over de koers van hun bedrijf.

Basecone accepteert papieren en digitale facturen in nagenoeg alle bestandsformaten (waaronder PDF, XML, JPG, TIFF, PNG, UBL). Tijdens de uitgebreide pilot bleek een herkenningsgraad van gemiddeld 93 procent, waardoor er direct een efficiencyslag is te realiseren. Het is daarnaast standaard mogelijk om grote hoeveelheden facturen en documenten in één keer aan te leveren. Met de splits- en/of samenvoegoptie zijn documenten te knippen en samen te voegen. Ook het laten autoriseren van documenten voorafgaand de boekhoudkundige verwerking is mogelijk. De documentverwerkingssoftware houdt een ‘audittrail’ bij zodat er inzichtelijk is wie documenten heeft geautoriseerd.

De documenten worden direct na het aanleveren opgeslagen in een cloud-omgeving voorzien van ISO 27001 en SAS70 certificeringen en zijn direct beschikbaar in Unit4 Multivers Online.

Fred Loos, Sales- & Marketingmanager MKB/KMO bij Unit4:

“We zijn blij met Basecone als nieuwe partner. Daardoor kunnen we gebruikers van Unit4 Multivers state-of-the-art scan- en herkensoftware aanbieden die in staat is om het administratieve proces nog sneller te optimaliseren, waardoor ondernemers en hun accountant zich kunnen concentreren op werkzaamheden die hen toegevoegde waarde biedt. De samenwerking is de volgende stap op weg naar een compleet administratief proces voor ondernemers.”

Bron: Unit4


Om kenniswerkers maximaal te ondersteunen in het behalen van zakelijke doelstellingen en leveren van waarde heeft Knowliah haar oplossingen voor ongestructureerde informatie en kennis gebundeld in Knowliah Digital Workplace 4.0.

Knowliah Digital Workplace consolideert en verbindt ongestructureerde informatie, kennis en expertise binnen één modulaire digitale werkplek voor maximale controle en inzicht rond transacties, klanten, dossiers en projecten. De kracht zit in de automatische verrijking met context zodat gebruikers duidelijke toegevoegde waarde ervaren zoals 50% beter vinden, 80% meer hergebruik, 50% beter geïnformeerd, 360° inzichten en verbeterde informatiebeveiliging.

Knowliah Digital Workplace onderscheidt zich met deze geïntegreerde intelligentie van andere DMS/ECM, Enterprise Search/e-Discovery en Knowledge Management oplossingen. Presentatie, communicatie, processen en beveiliging zijn allen context gedreven, waarmee gebruikers automatisch enkel relevante en gepersonaliseerde informatie wordt aangeboden.

Hiermee wordt beantwoord aan de behoefte die zich steeds duidelijker manifesteert om te overleven in de huidige informatie- en kenniseconomie: JERI®, Just Enough Relevant reliable Information, een nieuwe user experience voor het gebruik van informatie en kennis.

Knowliah Digital Workplace is beschikbaar on-premise, private cloud of hybride, eenvoudig en snel te starten en flexibel aan te passen aan de eigen context zonder ICT competenties.

Bron: i4Knowledge


eConnect@Work ETTUPNO Consultants, een internationaal full-service adviesbureau gespecialiseerd in subsidies en innovatiemanagement, heeft gekozen voor eConnect@Work om documenten en e-mails uniform op één centrale plaats op te slaan. Hiervoor maakt het gebruik van het projecten portaal in SharePoint van ETTU en Epona voor de integratie van e-mail.

Bij de subsidietrajecten van PNO Consultants worden veel documenten gemaakt en opgeslagen. PNO Consultants wilde een efficiencyslag maken om tijd te besparen op het samenstellen van dossiers. Daarnaast was ook de wens om e-mails in het betreffende dossier op te slaan. Vandaar dat PNO Consultants op zoek ging naar een oplossing om documenten en e-mails uniform op één centrale plaats op te slaan en gekozen heeft voor de eConnect@Work oplossing van ETTU.

Martijn Sellies, Projectleider en Software Developer van PNO Consultants:

Met de eConnect@Work oplossing beschikt PNO Consultants over een bewezen toepassing die het uniform en centraal opslaan van documenten en e-mails in SharePoint faciliteert. Hierdoor beschikken onze consultants altijd over een compleet dossier dat bovendien eenvoudig te raadplegen is, zowel vanuit Outlook als vanuit SharePoint. Onze medewerkers reageren erg positief en geven aan dat ze het product willen gebruiken, niet omdat het moet. En daar doen wij het uiteindelijk voor!

Piet Vink, directeur van ETTU:

Wij zijn enorm trots dat PNO Consultants gekozen heeft voor eConnect@Work. Dit geeft aan dat er behoefte is aan een standaard oplossing voor project- en dossiermanagement in de markt. De gebruiker kan zelf bepalen of er vanuit Word, Outlook of SharePoint gewerkt wordt, wat zorgt dat medewerkers de oplossing daadwerkelijk gebruiken.”

eConnect@Work is een samenwerking tussen ETTU, Documentaal, DocuSign en Epona en biedt een volledig geïntegreerde samenwerkingsomgeving. De eConnect@Work oplossing is genomineerd voor de Computable Awards 2015 in de categorie beste ICT-project voor het MKB.

Bron: ETTU


HyarchisHyarchis, aanbieder van Enterprise Content Management en online collaboration oplossingen, gaat het Hyarchis Higher Education System implementeren bij Economische Hogeschool Fontys in Tilburg. Hiermee wil de hogeschool de kwaliteit van de communicatie tussen de school, studenten en docenten verbeteren. Ook kan de hogeschool hiermee flexibiliteit aanbieden, transparantie verhogen en de fraudegevoeligheid verminderen. Ruim 2200 studenten en 120 medewerkers zullen hiervan profiteren. De proof of concept wordt begin 2016 in gebruik genomen.

Binnen het onderwijs worden nog vrij veel processen omslachtig en met papier geregeld. Denk hierbij aan het tentamenproces, waarin ontzettend veel manuele handelingen plaatsvinden alvorens de student uiteindelijk zijn/haar cijfer kan inzien. Tevens moeten studenten en medewerkers vaak in meerdere systemen kijken om de studievoortgang te volgen. Met het Hyarchis Higher Education System kan de hogeschool straks papierloos en efficiënt te werk gaan en kunnen studenten alle nuttige informatie vinden in één online omgeving. Met de implementatie wil de Economische Hogeschool de student- en docenttevredenheid een positieve impuls geven.

Ryszard Kruzel, directeur instituut bij Economische Hogeschool Fontys:

“We zien een belangrijke tendens richting studentgerichter onderwijs. Als hogeschool vinden wij dit uitermate belangrijk en we zochten daarom een partij die ons hiermee kon helpen. We hebben in Hyarchis een partner gevonden met een proactieve, creatieve en meedenkende houding. Wij waren onder de indruk van het trackrecord van deze partij. De inventarisatie en het functioneel model waren dermate positief dat ik reikhalzend uitkijk naar de eerste resultaten van de proof of concept.”

André van der Doelen, CEO van Hyarchis:

“Onze samenwerking met Fontys is een klassiek voorbeeld van echt partnership. We hebben samen het systeem stap voor stap uitgewerkt, wat heeft geresulteerd in maatwerk. Daar profiteren straks zowel Fontys, als de docenten en de studenten van.”

Bron: Hyarchis


De gemeente Onderbanken verbetert de dienstverlening aan haar burgers en ondernemers. De gemeente voert een organisatieverandering door, waarbij ze het concept zaakgericht werken breed omarmt. Dit moet leiden tot een betere dienstverlening en efficiëntere organisatie. Centraal in deze manier van werken staat het nieuwe zaaksysteem Djuma van het Eindhovense softwarehuis Circle Software.

De gemeente Onderbanken staat evenals andere Nederlandse overheidsorganisaties voor grote Djuma Dynamic Case Managementuitdagingen. Continu veranderende wet- en regelgeving, complexere taken, samenwerking met ketenpartners, verbetering van elektronische dienstverlening en slinkende budgetten. Ze vragen allemaal om een andere aanpak.

Door zaakgericht te werken, krijgt de gemeente beter inzicht in de zaken die er spelen bij burgers en ondernemers. Onderbanken kan burgers en ondernemers vervolgens pro-actiever informeren over de stand van zaken en vragen sneller en gerichter beantwoorden. Bovendien verloopt dit zo veel mogelijk via het communicatiekanaal waar burgers en ondernemers hun voorkeur aan geven. Deze nieuwe manier van werken levert bovendien een positieve bijdrage aan zowel een efficiëntere interne bedrijfsvoering, als aan de samenwerking met ketenpartners.

Voor de invoering van zaakgericht werken heeft Onderbanken gezocht naar een partner die haar de komende jaren bij de realisatie van haar ambities ontzorgt op dit ICT-vlak. Burgemeester Odile Wolfs ziet in Circle Software een strategisch partner:

“Wij hebben er vertrouwen in dat Circle in staat is om ons op professionele wijze te begeleiden bij het invoeren van zaakgericht werken. Wij kiezen bewust voor een enthousiaste leverancier die ons overtuigt met kennis van zaken en inzicht in hetgeen er speelt in de gemeentelijke markt.”

Voor een gemeente van beperkte omvang is het efficiënt gebruik en beheer van ICT-oplossingen van groot belang. Djuma viel op door haar gebruikersvriendelijkheid, eenvoud en snelheid van configuratie. Een cloudoplossing waarbij het technisch beheer volledig buitenshuis is georganiseerd (bij Circle Software). Martin van den Oever (Coördinator I&A):

 “Een keuze die je niet zomaar maakt. De wijze waarop Circle dit heeft georganiseerd, geeft ons zekerheid.”.

Onderbanken is de allereerste gemeente van Nederland die met het nieuwe systeem gaat werken. Ze profiteert van de laatste technologische ontwikkelingen en van een nieuw ontworpen implementatiemethodiek. De tijd en energie de ze niet meer in techniek hoeft te investeren, kan ze vanaf nu benutten om haar aandacht volledig te richten op haar primaire taken zoals onder meer het realiseren van efficiënte en effectieve dienstverlening aan burgers en ondernemers.

Bron: Circle Software


TIE Kinetix SmartBridge 3.0 realiseert kostenbesparing door 100% digitalisatie van documentenstroom

TIE Kinetix SmartbridgeTIE Kinetix N.V. (“TIE Kinetix”) introduceert: “TIE Kinetix SmartBridge 3.0”, een totaalplatform om uw volledige documentstroom 100% te digitaliseren, automatiseren en beveiligen met 100% beveiligde opslag.

Wij zien bij onze klanten dat gemiddeld slechts 30% van alle documenten volledig elektronisch wordt verwerkt. Ruim 70% van alle documenten wordt nog handmatig verwerkt op papier of via handmatige handelingen in het systeem. Onze klanten lopen hiermee enorme mogelijkheden voor kostenbesparingen mis. De TIE Kinetix SmartBridge 3.0 is erop gericht de efficiëntie te verhogen en de kosten rondom documentenbeheer (het verwerken, opslag en het delen ervan) te verlagen.

TIE Kinetix SmartBridge 3.0 is, voor onze bestaande klanten, een gratis upgrade van het huidige TIE Kinetix SmartBridge 2.0 platform. Met de nieuwe TIE Kinetix SmartBridge 3.0 krijgt men toegang tot het TIE Kinetix Connected Business Network om 100% digitalisatie & automatisering te realiseren. Zo zijn onder meer de volgende modules verkrijgbaar:

 • Sales Order Automation: Om verkooporders automatisch en rechtstreeks naar uw ERP-systeem te importeren die normaliter zouden worden afgedrukt, gefaxt of gemaild en handmatig verwerkt moeten worden.
 • Invoice Automation: Hiermee verstuurt u uw facturen direct vanuit uw ERP-systeem en stroomlijnt u het gehele facturatieproces met alle noodzakelijke workflows, wettelijke vereisten, opslag en elektronische handtekeningen.
 • EDI & Global Standard Support: Verzorgt de uitwisseling van diverse soorten elektronische documenten met handelspartners via Electronic Data Interchange (EDI). TIE Kinetix SmartBridge 3.0 ondersteunt alle beveiligde vormen van communicatie en is 100% compatibel met de UBL standaard van de Nederlandse overheid en de wereldwijde EDI standaarden, variërend per branche.
 • Audit & Risk Compliance: Deze module minimaliseert risico’s door het automatisch archiveren van inkomende en uitgaande elektronische documenten. Deze documenten kunnen eenvoudig worden teruggehaald en hersteld voor eventuele audit doeleinden.
 • Proof of Delivery Automation: In een wereld waar de dagelijkse interacties vrijwel volledig mobiel zijn, zijn er nog aanzienlijke hoeveelheden van bedrijven die nog steeds gebruik maken van papieren formulieren om benodigde informatie gedurende hun werk vast te leggen. TIE Kinetix SmartBridge 3.0 maakt elk type document veilig door gebruik te maken van de tablet en telefoons, inclusief ontvangst van elektronische handtekeningen.

Indien onze klanten gebruik willen maken van de nieuwe modules kunnen deze geactiveerd worden voor een maandelijks bedrag per module.

Jan Sundelin, Chief Executive Officer van TIE Kinetix:

“Het maken van de overstap naar digitale uitwisseling van papieren documenten was ooit een belangrijke onderneming die vaak specifieke technische expertise vereiste en gespecialiseerde apparatuur. De upgrade naar TIE Kinetix SmartBridge 3.0 biedt een eenvoudige en volledig nieuwe manier voor toegang tot Cloud-gebaseerde Integratie diensten, welke de tijd en kosten van documentuitwisseling tussen bedrijven aanzienlijk zullen verminderen.”   

Bron: Tie Kinetix


EIM, Cloud en Mobility sterke troef onder noemer ‘Business First, Users First’

Transform DataTransform Data International biedt, na het samengaan met de SharePoint- en ECM-specialist E-motion, EIM, Cloud en Mobility aan voor onder andere de zakelijke dienstverlening en de zorg. Door prioriteit te geven aan bedrijfsinnovatie en de eindgebruikers zorgt Transform Data op basis van gerenommeerde softwareproducten voor contextgebaseerde werkomgevingen die – organisatiebreed – informatie en processen integreren. Daarbij maakt het niet uit welk (mobiele) apparaat wordt gebruikt.

Transform Data helpt organisaties hun dossiers en processen op een eenvoudige en intuïtieve manier digitaal te beheren en compliant en efficiënt te laten zijn door (weder)verkoop en implementatie van ECM (Enterprise Information Management), Mobility en Cloud-oplossingen. Daardoor kunnen organisaties zowel de productiviteit van hun medewerkers alsook de waardeketen optimaliseren.

Partners en ondersteunende producten
Vince van de Weijer, General Manager van Transform Data:

 “Organisaties hebben steeds meer de behoefte om (deelinformatie van) de cases en dossiers van klanten onderling of met deze klanten te delen. Daarvoor zijn niet alleen goede afspraken nodig, maar moet bijvoorbeeld ook de beveiliging en autorisatie goed geregeld zijn. De verschuiving van de werkplek – van kantoor naar ‘overal’ – zorgt er daarnaast voor dat Cloud en Mobility binnen elke organisatie actuele onderwerpen zijn. Met de keuze van onze partners hebben we daar sterk rekening mee gehouden.”  


Transform Data is georganiseerd volgens het open innovatie netwerkmodel. Er is een respectabel aantal partners dat met hun specifieke oplossingen direct aansluit op de geïntegreerde aanpak. Voor veel professionele dienstverleners vormen SharePoint, Office365 en de cloud-infrastructuur de basis van de innovatie die nodig is om klanten te ondersteunen.

Microsoft is daarom een van de technologiepartners voor EIM, Cloud en Mobility. De producten van DocsCorp bieden geïntegreerde, eenvoudig te gebruiken software die documenten kan vergelijken, metadata kan opschonen, PDF’s creëren en beschermen en biedt OCR-technologie die ervoor zorgt dat alle documenten doorzoekbaar zijn in een ECM-oplossing. Accellion (mobile content management Solutions), Sitrion (high-class social intranet en mobility solutions specifiek voor SharePoint en SAP), RecordPoint (records managementmogelijkheden voor Microsoft SharePoint en Office 365), Open Line(ontwikkeling en beheer ICT-infrastructuren en Cloud Solutions) en NDL (mobiele applicaties specifiek voor medewerkers binnen de zorg) zijn daarvan goede en innovatieve voorbeelden.

Het Repstor productportfolio is een belangrijk onderdeel binnen de ECM-projecten die door Transform Data worden uitgevoerd. Repstor-producten zorgen voor ECM-adoptie. Repstor stelt eindgebruikers in staat op een eenvoudige en intuïtieve manier te werken met meerdere content repositories via de vertrouwde Microsoft Outlook interface.

Alan McMillen, CEO van Repstor:

“Door de samenwerking met Transform Data hebben wij onze marktpenetratie verder uitgebreid in de Benelux en Nordics regio. Dit partnerschap zorgt ervoor dat we ons gezamenlijk in deze belangrijke regio’s ontwikkelen. Het biedt effectieve lokale ondersteuning voor Repstor in deze regio’s. Het Repstor assortiment blijft zich ontwikkelen vanuit het ethos waarmee het bedrijf werd gebouwd: ‘tevreden gebruikers’. We creëren producten die intuïtief en vertrouwd zijn voor gebruikers. Transform Data streeft dat ook na: de productiviteit van gebruikers te verhogen – een goede basis voor onze bedrijven om samen te werken.”

‘Best practices’ voor ‘Business First, Users First’
Het managementteam van Transform Data – Walter Henrard en Vince van de Weijer – heeft ruime ervaring op het gebied van ECM/SharePoint en Mobility.

Vince van de Weijer, General Manager van Transform Data:

“De slogan van Transform Data luidt: ‘Business First, Users First’. Organisaties moeten steeds sneller transformeren om in te spelen op de (globale) verschuivingen. Technische innovaties gaan steeds sneller; wij helpen organisaties bij hun bedrijfsmatige transformatie waarbij de technologie als ‘enabler’ wordt gebruikt.”

Walter Henrard, CTO (Chief Technology Officer) bij Transform Data vult aan:

“Onze ervaring wenden we aan om te komen tot innoverende en succesvolle oplossingen voor onze klanten. Door het toepassen van ‘best practices’ en het integreren van bewezen technologie van onze partners zijn we in staat hoog kwalitatieve, kostenefficiënte applicaties te implementeren met een goede toekomstbestendigheid.”

Henrard en Van de Weijer worden ondersteund door een Advisory Board met daarin onder andere René Beulen die veel ervaring heeft binnen de (internationale) professionele en financiële dienstverlening. De afgelopen twintig jaar was René onder meer als oprichter betrokken bij Morningstar Systems (I.R.I.S. Nederland) en begeleidde succesvol diverse start ups.

Bron: Transform Data


Dinsdag 23 juni organiseert DDi uit Hoofddorp het webinar Optimalisatie factuurherkenning. Tijdens deze online sessie, waar je als gebruiker van de DDi Factuur software aan kan deelnemen, worden tips en tricks gegeven om de herkenning van facturen te verbeteren. Door de kennis van de gebruiker te verrijken is het percent age data dat wordt herkend door de software in veel gevallen flink te verbeteren.

Digitale factuurherkenning met OCR software

In DDi Factuur wordt met behulp van slimme Optical character recognition (OCR) software alle factuurinformatie van een factuurdocument afgelezen. Om te zorgen dat de software de juiste gegevens van de verschillende inkoopfacturen kan herkennen moet eenmalig door de gebruiker aangegeven worden waar op het document gezocht moet worden naar bijv. de crediteur, het factuurnummer, bedrag et cetera. Als dit op de juiste manier ingericht is dan zal DDi Factuur in de toekomst de gegevens op de factuur automatisch herkennen en van alle gegevens, informatie maken. Om daarmee een foutloze digitale blokstempel aan iedere factuur te koppelen. In het webinar Optimalisatie factuurherkenning laat DDi zien hoe je door middel van kleine wijzigingen kan zorgen dat de software meer factuurgegevens direct herkent en daarmee dus het hele factuurverwerkingsproces kan versnellen.

Het webinar start om 11.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website van DDi. Het aantal plaatsen is beperkt. Hoe lang het duurt, is afhankelijk van de input van de deelnemers maar er kan worden uitgegaan van ongeveer 30 minuten.

Bron: DDi


Digitaal uitzendproces met IntraOfficeUitzendorganisatie DIT Holding  heeft IntraOffice in gebruik genomen om het uitzendproces volledig te digitaliseren. Met IntraOffice, de digitaliseringsoplossing van IntraData (onderdeel van Solipsis Document Management) kan DIT Holding  papiervrij communiceren met uitzendkrachten en inleners . Via een moderne interface kunnen documenten eenvoudig met de smartphone worden voorzien van een rechtsgeldige digitale handtekening. Het resultaat: snelheid en efficiency in het proces, betere controle en minder papier.

DIT Holding bestaat ruim 20 jaar en is een verzameling van verschillende bedrijven binnen de uitzendbranche zoals: DIT Personeel, Larex Personeelsbemiddeling, Primajob Uitzendbureau en The Pay Roll People. DIT levert flexibel Nederlands en buitenlands personeel voor de bouw, metaal, techniek en industrie via detachering, uitzenden en payrolling.

Niels Paardekooper, Algemeen Directeur DIT Holding: “Bij het inschrijven en plaatsen van personeel kwam nog altijd veel papier kijken. Contractbevestigingen werden voorheen, voorzien van een handgeschreven handtekening, per post verstuurd met daaraan gekoppeld veel printen en handmatige administratie.  De oplossing van IntraData levert voor ons enorme voordelen op  in termen van het versnellen van het plaatsingsproces, reduceren van fouten, besparing op papier en postzegels. Ook voor de controlerende en auditerende instanties zijn onze  processen veel beter op orde. Het uitsparen van papier zorgt bovendien voor een aanzienlijk lagere belasting van het milieu, wat aansluit op ons MVO-beleid.”

Over de samenwerking met IntraData is Paardekooper vol vertrouwen.

“IntraData heeft zijn belofte waargemaakt en dat gebeurt helaas niet vaak in automatiseringsland, heb ik zelf ervaren. Het inregelen van het proces is heel efficient en goed verlopen. Op dit moment zijn we bezig met de uitrol. We zitten nu op zo’n 40% maar verwachten binnen nu en vier weken volledig te zijn uitgerold binnen de hele organisatie. Voor de toekomst staat de automatisering van nog meer processen gepland.”

Simon Kornblum, commercieel manager IntraData:

“Met het in gebruik nemen van IntraOffice zet ook DIT een concrete stap voorwaarts in het papiervrij communiceren met flexkrachten en inleners. Papier is niet meer van deze tijd en de maatschappelijke acceptatie om over te stappen naar digitaal is ruimschoots aanwezig. Papier is bewerkelijk, kostbaar en niet duurzaam. Door IntraOffice wordt 100% papiervrij communiceren met flexkrachten en inleners heel eenvoudig. Documenten zijn digitaal beschikbaar via het internet en kunnen eenvoudig via de smartphone rechtsgeldig worden ondertekend. IntraOffice voorziet in een moderne internetgebaseerde oplossing die eenvoudig samenwerkt met bestaande bedrijfsapplicaties.”

Bron: Solipsis (IntraData)