Software AGSoftware AG heeft tijdens CeBIT in Hannover zijn Digital Business Platform gepresenteerd. Met het Digital Business Platform kunnen bedrijven en overheidsorganisaties hun digitale transformatie optimaal vormgeven.

Innovatief, schaalbaar en onderscheidend
De Europese Commissie verwacht dat de digitale economie in 2016 in de G20-landen minimaal 3,2 biljoen euro zal bedragen. Dit komt neer op 8 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP). Software AG is van mening dat standaard, conventionele business-software die is ontworpen voor relatief stabiele en voorspelbare zakelijke situaties, niet de flexibiliteit en snelheid biedt die nodig is om de nieuwe generatie consumenten te kunnen bedienen.

“Bedrijven moeten digitaliseren om maximaal inzicht te krijgen in veranderende marktbehoeften en individuele vragen van klanten. Maar ook in hun eigen prestaties over de gehele waardeketen en in externe factoren die aan verandering onderhevig zijn, zoals nieuwe regelgeving of zelfs weersomstandigheden”

, aldus Wolfram Jost, CTO van Software AG, bekend van onder andere ARIS, Alfabet, webMethods en Apama.

“Het Digital Business Platform is ontworpen om applicaties, processen en businessmodellen te leveren die zijn gebouwd om te veranderen. We zijn het ERP-tijdperk ontstegen. Conventionele ERP-systemen zijn gemaakt zijn voor de lange termijn, om bestaande en voorspelbare bedrijfsprocessen te ondersteunen. Aanpassingen zijn niet wenselijk en vaak complex en kostbaar. Software AG komt daarom met een complementair platform dat die flexibiliteit wel biedt en voorziet in snel veranderende behoeften, gedreven door Internet of Things, real-time streaming analytics en big data.”

Optimale ROI
Het Digital Business Platform geeft organisaties de mogelijkheid een nieuw type klantgerichte applicaties te ontwikkelen binnen een tijdspad dat zorgt voor optimaal rendement. Het biedt ook voorzieningen voor de transitie van legacy naar een digital enterprise. Hierdoor is het Digital Business Platform interessant voor de organisatie als geheel. Van de CIO die een optimale, flexibele en kosteneffectieve IT-architectuur moet implementeren tot en met businessmanagers die snel adaptieve en situationele applicaties moeten kunnen ontwikkelen. Zelfs voor de CEO is het Digital Business Platform interessant als het gaat om de vormgeving van een bedrijfsbrede, digitale strategie.

“De voordelen van het analyseren van gegevens voortgebracht door het Internet of Things – van sociale media en wearables tot en met machine-to-machine-communicatie (M2M) – zijn enorm. Hierdoor kunnen bedrijven real-time en right-time beslissingen nemen die gebaseerd zijn op feitelijke informatie en kunnen zij hun bedrijfsvoering daarop aanpassen”, vervolgt Jost. “De enige manier waarop bedrijven echt kunnen profiteren van digitalisering is een holistische aanpak die mensen, processen, data en dingen met elkaar verbindt, op basis van in-memory technologie en een event-gedreven architectuur, zowel beschikbaar on-premises als in de cloud. Dat is onze filosofie achter het Digital Business Platform.”

Voor meer informatie, kijk op: Digital Business Platform

Bron: SoftwareAG


Evenals voorgaande jaren organiseert Trovarit AG (IT-Matchmaker) zogenaamde Guided Tours tijdens CeBIT 2014, van 10 t/m 14 maart in Hannover. Wanneer u deelneemt aan één van deze Guided Tours, kunt u niet alleen direct verschillende software oplossingen met elkaar vergelijken, maar u kunt ook direct profiteren van de kennis van onze gerenommeerde specialisten op het gebied van software selectie.

De exposanten demonstreren hun systeem op basis van een vooraf verstrekte business case, die afkomstig had kunnen zijn vanuit uw organisatie. Het is hun taak om het betreffende bedrijfsproces aan u te demonstreren zodat u niet alleen een indruk krijgt van de Look & Feel van de oplossing, maar juist ook de specifieke werking.

Let op! De voertaal tijdens de Guided Tours is Duits.

Kijk voor het volledige overzicht en programma op onze site: Overzicht guided tours


Het ERP Forum tijdens CeBIT 2014 wordt ook dit jaar weer georganiseerd door TrovaritAG  (IT-Matchmaker). Dit jaar zijn 2 expert partners toegevoegd aan het team voor het inhoudelijke programma: VDMA en de FIR faculiteit van de RWTH Aachen University.
ERP 2020Gebaseerd op het door VDMA geïntroduceerde thema “ERP 2020”, is het forum programma vormgegeven rond de thema’s mobilityusability en connectivity. De trends m.b.t. mobility en meer gebruikersvriendelijkheid is niet langer beperkt tot slechts één branche of toepassingsgebied, maar het raakt vrijwel alle branches, handel en diensten, maar ook de diverse software oplossingen.
De diverse sprekers op het forum nemen u mee in deze wereld van mobilitiy, usability en connectivity. Zij laten u zien hoe reeds nu al deze thema’s van invloed zijn en hoe deze zich verder zullen ontwikkelen.
Voor het gehele programma klik hier.