Qlik® (NASDAQ: QLIK), leider in Visual Analytics, sluit een partnership met Ecare, ontwikkelaar van vernieuwende online software voor de zorgsector. Ecare gaat Qlik Sense® integreren in haar softwaresuite Puur, een geïntegreerde oplossing die alle primaire zorgprocessen ondersteunt. Door de toevoeging van Qlik Sense krijgen zorgprofessionals nu inzicht in alle stuurinformatie, waarmee zij de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. Zaken als kwaliteitsgegevens, financiële gegevens, medewerkertevredenheid, cliënttevredenheid, ziekteverzuim en productiviteit worden in één dashboard visueel weergegeven. Doordat alle behandelingen en de effecten ervan direct in het systeem geregistreerd en geanalyseerd worden, krijgen zorgteams beter inzicht in het beste plan van aanpak. Dit zorgt voor een snellere weg naar de juiste behandeling.

Tools voor zelfsturende teams 
Qlik Sense (r) integratie Ecare PuurEcare heeft als doel om zorg kleinschaliger te organiseren en gelooft sterk in de kracht van zelfsturende teams. Met de combinatie van Puur en Qlik Sense bieden zij zorgteams het gereedschap waarmee zij daadwerkelijk slimmere beslissingen kunnen nemen. Door het dashboard zijn teams altijd volledig op de hoogte van de meest actuele status, krijgen zij direct feedback op hun eigen prestaties en worden verbeteracties inzichtelijk gemaakt. Daarnaast stimuleert het dashboard om onderling kennis te delen en te leren van andere teams en bevordert het positieve competitie. In het dashboard krijgen de teams bijvoorbeeld inzicht in hoe hun team het doet ten opzichte van de rest van de organisatie. Is het behandelplan van het ene team bijvoorbeeld effectiever dan dat van het andere team? Of is de inschatting van de zorgbehoefte altijd nauwkeuriger bij team A dan bij team B? Teams die op een bepaald onderdeel minder goed scoren, hebben direct inzicht bij welk team ze moeten aankloppen voor advies. Ecare heeft een standaarddashboard beschikbaar met de populairste KPI’s, maar richt de dashboards ook klantspecifiek in.

Robert van Ginkel van Ecare:

“Zelfsturende teams kunnen alleen goed presteren als ze daadwerkelijk real-time inzicht hebben in hun prestaties en die van anderen. Als ieder team een andere behandeling uitvoert voor hetzelfde ziektebeeld, dan is het natuurlijk extreem waardevol om inzicht te krijgen in welke behandeling het meest succesvol is. Alleen met deze kennis kan de kwaliteit van de zorg verbeteren en kunnen de kosten worden teruggedrongen. Qlik is de aangewezen partij die ons hierbij kan helpen. De software is toonaangevend op het gebied van eenvoudige analyses voor iedereen. Ze zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van slimme software die stuurinformatie aantrekkelijk presenteert. En juist dit is onmisbaar voor de zorgprofessional.”

Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik:

“Ecare is een perfect voorbeeld van een partij die op basis van slimme technologie de zorgsector wil verbeteren. Zij begrijpen als geen ander dat data steeds belangrijker wordt voor kwaliteitsverbetering en een efficiëntere zorgverlening. Je moet dan wel in staat zijn om het hele verhaal dat schuilgaat achter de data te ontdekken. Dit is wat onze software mogelijk maakt.”

Bron: Qlik


CPMview implementeert haar standaard consolidatie en rapportage oplossing in SAP BPC voor The Greenery

SAP BPCMet de implementatie van SAP BPC beschikt The Greenery over een flexibele en toekomstvaste consolidatie- en rapportage oplossing.

Elma van Gessel, Group Controller bij The Greenery:

‘Met SAP BPC hebben we een moderne en flexibele consolidatie- en rapportage oplossing in huis gehaald. Deze oplossing stelt ons in staat om op een snelle en efficiënte manier onze financiële resultaten te consolideren. De excel ‘look & feel’ geeft een vertrouwd gevoel en de ‘all-in-one’ technologie biedt daarnaast de mogelijkheid om in de toekomst de oplossing verder te verfijnen en uit te breiden met de toevoeging van bijvoorbeeld processen gericht op budgetteren, planning en forecasting.’


CPMview ondersteunt The Greenery bij het implementatieproces van SAP BPC.

‘In CPMview hebben we een betrouwbare partner gevonden, waar kennis van Finance en IT goed in balans zijn. De consultants hebben goede kennis van consolidatieprocessen, wat maakt dat het implementatietraject soepel kan verlopen,’

aldus van Gessel.

Bron: CPMView


Qlik® (NASDAQ: QLIK), leider in visual analytics, kondigt aan dat Vitalis WoonZorg groep in Eindhoven heeft gekozen voor QlikView®. Met QlikView krijgt Vitalis enerzijds meer inzicht in en grip op haar HR- en administratieve processen en anderzijds in de geleverde en nog te leveren zorgactiviteiten. Door de nieuwe organisatiestructuur van Vitalis krijgen medewerkers meer verantwoordelijkheid en dus ook behoefte aan meer informatie. Met QlikView krijgen alle medewerkers de mogelijkheid om zelf real-time visuele (management)analyses te maken. Deze geven meer inzicht in bijvoorbeeld hun eigen productiviteit, welke zorgproducten er nodig zijn, wat er past binnen het budget en welke vorm van zorg passend is voor de cliënt. Door deze informatie inzichtelijk te hebben, kunnen zij dagelijks belangrijke beslissingen nemen met betrekking tot de zorg die zij verlenen. Daarnaast kan er gericht worden gestuurd op HR-zaken, zoals ziekteverzuim of personeelsbezetting. VCD Business Intelligence, partner van Qlik, heeft in tien dagen het eerste basisdashboard Financieel, Productie en Personeel bij Vitalis geïmplementeerd.

Het dashboard van QlikView fungeert bij Vitalis als een managementinformatiesysteem en ontsluit alle informatie uit de verschillende onderliggende systemen van Vitalis. Deze informatie wordt vervolgens inzichtelijk gemaakt in één integraal dashboard. Informatie is nu beschikbaar voor iedereen binnen de organisatie. Vitalis kan hierdoor optimaal gebruik maken van de data en de aanwezige kennis. De platform gebaseerde aanpak van Qlik was een belangrijke reden voor Vitalis om te kiezen voor QlikView. Zij hebben nu maar één platform nodig voor real-time management rapportages, datavisualisaties en analyses.

Stephan van der Pol, Manager ICT bij Vitalis:

“De dynamiek, flexibiliteit en de snelheid waarmee Qlik de data uit onze bronsystemen ontsluit is ongelofelijk. Daarnaast hebben wij van te voren onze eenheden en parameters duidelijk gedefinieerd, zodat duidelijk was welke informatie nodig was om het dashboard in te richten. Dit is een cruciale voorwaarde voor succes, want in de praktijk merk je dat men daar verschillende definities en interpretaties aan kan geven. Op dit moment vindt de formalisatie plaats voor het dashboard waarin de financiën, de productie en het personeel opgenomen zijn en zijn we zelfs al aan het nadenken over toekomstige dashboards. Deze gaan meer informatie geven over urenregistratie en –besteding, we gaan dieper in op verzuimrapportages en er wordt nagedacht over presentatie van zorginhoudelijke indicatoren. Verdere ontwikkeling laten we uiteraard afhangen van de informatiebehoefte in de teams, op de werkvloer.”

Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik:

“Het is mooi om te zien dat de implementatie van Qlik, de medewerkers van Vitalis helpt om dichterbij één versie van de waarheid te komen. Vitalis kan nu sneller reageren binnen alle lagen van de organisatie en beter sturing geven aan de kwaliteit van de zorg en het eigen personeel. We zijn dan ook blij om te horen dat de plannen voor het ontwikkelen van nieuwe dashboards alweer op tafel liggen. Door de adoptie van Qlik wordt analytics dichter bij de eindgebruiker gebracht.”

Bron: Qlik


Sage voegt mobiele functionaliteit toe aan Sage XRT Treasury en integreert business intelligence

Sage XRT Treasury versie 4 biedt bedrijven een compleet, realtime overzicht van hun financiën en beschikbare middelen, en mobiele toegang voor validatie en goedkeuring van financiële stromen

SageSage XRT Treasury, toonaangevend in beheersoftware, introduceert Sage XRT Treasury versie 4: de modulaire oplossing voor treasury- en cashmanagement met talrijke functies en een verbeterde interoperabiliteit met alle ERP-systemen.

De oplossing is voortaan geïntegreerd met Sage Enterprise Intelligence (SEI), een business intelligence-platform (BI) voor bedrijven. De nieuwe versie omvat ook geavanceerde mobiele functionaliteit en de ergonomie is aangepast voor optimaal gebruik op verschillende apparaten.

Sage XRT Treasury helpt bedrijven hun treasuryprocessen aanzienlijk te verbeteren. Door de controle op, en het beheer van hun bancaire situatie zijn bedrijven in staat enorme besparingen te realiseren. Deze oplossing vormt een complete tool voor cashmanagement, waarbij alle informatie in één systeem verzameld wordt in plaats van in afzonderlijke modules.

“Moderne bedrijven hebben technologieën nodig om snel en efficiënt – zelfs op afstand – te werken en de implementatie daarvan is essentieel voor de zorgvuldige treasury- en cashmanagement van een bedrijf. Met Sage XRT Treasury visualiseren en beheren bedrijven hun financiële informatie altijd en overal op een veilige manier. Deze oplossing optimaliseert informatie-uitwisseling en samenwerking, en verbetert tegelijkertijd de controle van gevoelige transacties en gegevens. Mobiliteit is niet langer alleen maar handig. Het is onontbeerlijk geworden om een voorsprong te behouden in het huidige, concurrerende ondernemersklimaat. De integratie van SEI toont het belang van het combineren van bedrijfstechnische analyse en technologie in een mobiele wereld. Met Sage XRT Treasury versie 4 is business intelligence direct en altijd beschikbaar.”

zegt Jayne Archbold, CEO van Sage Enterprise.

Het dashboard van Sage Enterprise Intelligence geeft een overzicht van de organisatie. De gebruiker profiteert zo van strategische informatie – niet alleen over de cashflow, maar ook over het beheer van de middelen. Dit intuïtieve en gebruiksvriendelijke dashboard verschaft autonoom realtime informatie, wat analyse, besluitvorming en het opstellen van activiteitenverslagen eenvoudiger maakt.

Elke gebruiker kan zijn of haar dashboard personaliseren en afstemmen op eigen prioriteiten en eisen. Het dashboard is beschikbaar via internet en Microsoft® Excel. Dankzij de nieuwe mobiele functies is de oplossing ook via een mobiel apparaat te raadplegen. Een manager heeft bijvoorbeeld overal toegang tot alle informatie die hij nodig heeft via zijn of haar connected device, en het financiële team tot de meest gedetailleerde analyses via Excel-spreadsheets.

Daarnaast verbeteren mobiele handtekeningen de beveiliging en helpen ze fraude te voorkomen doordat gebruikers in staat zijn alle financiële stromen – maar vooral de gevoelige betalingen – te controleren, te valideren en te ondertekenen, overal en op elk gewenst moment.

Bron: Sage


QlikVeenman levert scherpere prijs door inzicht in data

Veenman, specialist op het gebied van geïntegreerde documentoplossingen, heeft gekozen voor Qlik®, leider in Visual Analytics. Veenman wendt zich tot het visual analytics platform QlikView® om beter inzicht in en grip te krijgen op haar belangrijkste bedrijfsprocessen, met als doel de klant beter te kunnen bedienen. Qlik-partner Active Professionals verzorgde de implementatie en ontwikkelde in de eerste fase van de samenwerking een dashboard waarin alle relevante salesdata direct visueel inzichtelijk is. Accountmanagers kunnen hierdoor betere beslissingen nemen en hun tijd op de juiste manier besteden op basis van inzicht in data. Bovendien kan Veenman een betere en accurate sales forecast doen. Eerder was dergelijke informatie versnipperd over de organisatie en opgeslagen in diverse systemen. Met behulp van QlikView wordt al deze data eenvoudig ontsloten en in één oogopslag gepresenteerd.

Scherpere prijs 
Naast het salesdashboard maakt Veenman ook gebruik van een dashboard voor alle significante data op het gebied van contracten en machines. Door analyses op contract- en machineniveau uit te voeren, kan Veenman scherper calculeren en haar klanten op basis hiervan een betere prijs te bieden. Met deze twee dashboards is Veenman in staat om te sturen op de belangrijkste bedrijfsprocessen op basis van data.

Data-integriteit en data-verrijking 
Het gebruik van QlikView levert Veenman meer op dan alleen inzicht in data, het bevordert ook de data-integriteit en verrijkt de bestaande database. De hele organisatie wordt immers gedwongen om alles goed te registreren. Bovendien wordt alle kennis van medewerkers door deze werkwijze beter geborgd in de organisatie. Active Professionals heeft voordat het project startte een strategiesessie gehouden om draagvlak voor de dashboards te creëren, maar ook om de organisatiedoelstellingen te vertalen naar KPI’s.

Stijn Snoek, manager controlling bij Veenman:

“QlikView maakt een einde aan onze lijstjescultuur. Iedere afdeling had wel een eigen lijstje waarop één bepaald aspect werd bijgehouden of geregistreerd. Het verkrijgen van een totaalplaatje van de situatie was hierdoor niet eenvoudig. QlikView krijgt deze informatie in een split second boven tafel en presenteert het ook nog eens duidelijk. Hierdoor kan iedereen binnen de organisatie aan de slag met data om betere beslissingen te nemen.”

Gaby Smit, directeur bij Active Professionals:

“Om haar klanten de beste dienstverlening te kunnen leveren, is inzicht in iedere klantsituatie van groot belang voor Veenman. Door de keuze voor Qlik laat de organisatie zien dat zij een vooruitstrevende en innovatieve partij is op dit gebied en is zij in staat om dagelijks slimme datagedreven beslissingen te nemen op het juiste moment. Juist deze gedeelde visie over de kracht van data maakt dat er een prettige samenwerking is ontstaan.”

Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik:

“Iedereen op de werkvloer maakt talloze beslissingen op een dag, maar zijn dat wel de juiste? Zicht op data kan enorm helpen om te bepalen wat de juiste beslissing is, in iedere situatie. Of het nu gaat om het verlengen van een contract, het benaderen van een prospect of het afhandelen van een klacht. Veenman heeft dit goed begrepen en toont aan dat data-analyse voor iedereen toegankelijk is en ermee aan de slag kan om bij te dragen aan een duurzaam bedrijfsresultaat.”

Bron: Qlik


Beacons eerste stap om check-in en bagageafhandeling te verbeteren

Internet of Things (IoT) airlinesLuchthavens wereldwijd zijn van plan om de komende drie jaar flink te investeren in Internet of Things (IoT). Dit blijkt uit het SITA 2015 Airline IT Trends-onderzoek. Een grote meerderheid van de luchtvaartmaatschappijen (86%) verwacht dat IoT de komende drie jaar veel voordelen gaat bieden en meer dan een derde (37%) heeft hier al budget voor gereserveerd. Het onderzoek toont bovendien aan dat de geplande IoT-investeringen vooral gericht zijn op het inchecken van passagiers en bagage en het ophalen van bagage.

Het onderzoek van SITA, uitgevoerd onder ’s werelds top 200 luchtvaartmaatschappijen, laat zien dat meer dan de helft van de luchtvaartmaatschappijen van plan is om de komende drie jaar te investeren in IoT. 16% van de respondenten is zelfs van plan om grootschalige IoT-programma’s te lanceren in de komende drie jaar. Daarnaast is 41% van plan om te investeren in Research & Development. De luchthavens spelen hiermee in op het grote aantal vliegtuigpassagiers (83%) die reizen met een smartphone.

Als zaken zoals voorwerpen, passagiers en medewerkers met elkaar verbonden worden, creëert dit een immense hoeveelheid data. Deze data dient omgezet te worden in bruikbare data voor luchtvaartmaatschappijen. Hierdoor krijgen zaken als Business Intelligence (BI) en data centers steeds meer prioriteit. 94% van de ondervraagde luchtvaartmaatschappijen investeert al in BI en 74% is van plan om voor 2018 grote investeringsprogramma’s op te zetten op dit vlak. Tevens heeft 68% plannen om de komende drie jaar te investeren in data centers en gaat 14% investeren in R&D of een pilot-programma.

Het inzetten van beacons, sensoren waarmee locatie en andere informatie aan elkaar gekoppeld kunnen worden, heeft prioriteit voor luchtvaartmaatschappijen. Momenteel gebruikt nog maar 9% van de luchtvaartmaatschappijen beacons, maar dit zal naar verwachting stijgen naar 44% in 2018. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat beacons met name ingezet gaan worden bij bagageafhandeling. 44% van de luchtvaartmaatschappijen is van plan om ze te gebruiken bij het inchecken van bagage en 43% bij het ophalen van bagage.

Een ander aspect dat hoog op de agenda staat voor luchtvaartmaatschappijen is het aanbieden van interactieve diensten via mobiele devices. Vooral locatie-gebaseerde informatie zal centraal staan bij deze diensten. In veel gevallen komt deze informatie tot stand door het inzetten van beacons. Hierbij kan gedacht worden aan diensten voor het oplossen van problemen met bagage-afhandeling. Daarnaast is het mogelijk om berichten te verzenden aan passagiers op basis van hun locatie, zodat ze op tijd boarden, zelfs als die zich nog niet in de luchthaven bevinden. Momenteel biedt 60% van de luchtvaartmaatschappijen actuele vluchtinformatie aan passagiers via een smartphone app. In 2018 zal dit naar verwachting stijgen naar 96%. Ook bij deze diensten worden voornamelijk beacons ingezet. Tenslotte gaat 57% in de komende drie jaar beacons gebruiken voor apps die passagiers helpen de weg te vinden in een luchthaven.

“Onze hele wereld wordt steeds meer “connected” en luchtvaartmaatschappijen zien dat investeringen in IoT nodig zijn om op dit vlak de vruchten te kunnen plukken”, zegt Jim Peters, Chief Technology Officer van SITA. “IoT is een echte game-changer in de manier waarop we dingen doen – niet alleen voor de luchtvaartindustrie, maar in alle aspecten van ons leven. Luchthavens en –maatschappijen kunnen samen beacons gebruiken om intelligente luchthavens te creëren en business intelligence en analytics in te zetten om een betere passagierservaring te leveren.”

Meer informatie over het SITA 2015 Airline IT Trends-onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Airline Business, is hier terug te vinden.


Partnerschap combineert Information Builders’ selfservicetechnologieën met expertise en capaciteiten van ICT-leverancier RealDolmen

Information BuildersInformation Builders – leider in business intelligence (BI) en analytics, informatie-integriteit en integratieoplossingen – gaat een strategisch partnerschap aan met RealDolmen, onafhankelijk single-source aanbieder van geïntegreerde ICT-oplossingen voor bedrijven. De samenwerking moet een portfolio leveren van waardevolle oplossingen en diensten voor huidige en toekomstige klanten van RealDolmen. Samen willen Information Builders en RealDolmen op maat gemaakte selfservice BI-oplossingen bieden voor met name mobiele klanten.

De samenwerking vloeit voort uit de behoefte om de mobiele klant te ondersteunen, en vanuit de verhoogde business awareness.

Dankzij zijn werkzaamheden voor serviceorganisaties in de zakelijke, publieke en financiële sector begrijpt Information Builders zowel de dienstgerichte als industriële perspectieven en behoeften van organisaties. Het bedrijf gelooft dat de brug tussen productgeoriënteerde ondersteuning en wat zakelijke en retailklanten zoeken, enerzijds het inzicht is van de serviceprovider en zijn rol in de business van de klant, en anderzijds de vraag hoe een effectievere focus – georiënteerd op klantbehoeften – waarde kan toevoegen aan de business van de klant. Samen helpen Information Builders en RealDolmen klanten een nieuw model te ontwikkelen voor het benutten van klantwaarde en het uitbreiden van hun diensten en hun groei in de markt.

Met behulp van de mobiele features van Information Builders’ selfservice BI, creëren klanten dashboards om sectorspecifieke problemen op te lossen. Fraudeafdelingen krijgen bijvoorbeeld realtime analyses van verdachten, terwijl klanten in het bankwezen op gestuurde wijze hun persoonlijke financiën analyseren. De producttechnologieën van Information Builders en de expertise en one-stop-shop-capaciteiten van RealDolmen maken de samenwerking tot een unieke combinatie.

“Het partnerschap benadrukt het streven van RealDolmen om te garanderen dat klanten kunnen vertrouwen op een lokale serviceprovider – in de Benelux – voor op Information Builders gebaseerde oplossingen. Vanwege de gebruiksvriendelijkheid van de Information Builders-technologie zijn we in staat om onze klanten een unieke, klantgerichte ervaring te bieden op elk apparaat”,

zegt Bart Macharis, afdelingsmanager Data Insights bij RealDolmen.

Bron: Information Builders

 


Qlik CloudQlik® (NASDAQ: QLIK), leider in visual analytics, maakt bekend dat Nature’s Pride kiest voor het visual analytics platform QlikView®. Nature’s Pride is gespecialiseerd in het importeren, exporteren, rijpen, verpakken en distribueren van exotische groente en fruit. Inzicht in de keten van teler tot consument is hierbij van groot belang. Met de inzet van QlikView kan Nature’s Pride haar processen beter en effectiever inrichten en kosten besparen. Daarnaast voorziet QlikView aan in groeiende informatiebehoefte vanuit de medewerkers, door op eenvoudige wijze visueel inzicht te geven in data. Qlik partner Unit4 verzorgde de volledige implementatie van QlikView bij Nature’s Pride.

Self-service belangrijke eis
In korte tijd is Nature’s Pride flink gegroeid en daarmee ook de hoeveelheid aan gegevens. Het was echter lastig om deze data te ontsluiten uit de verschillende systemen en op een begrijpelijke manier te presenteren. De organisatie zocht daarom naar een passende oplossing, die naadloos aansluit op deze systemen en waarbij ze bovendien zelf de controle konden houden. Nature’s Pride beschikt over een eigen BI-afdeling. Een grote mate van zelfstandigheid en de mogelijkheid om zelf te kunnen ontwikkelen waren dan ook belangrijke eisen. Met behulp van seeing-is-believing-sessies heeft de organisatie definitief gekozen voor QlikView.

Drie dashboards voor kostenbesparende beslissingen
Het platform wordt op dit moment ingezet voor de bedrijfstakken productie en commercie. Het ontwikkelde productiviteitsdashboard geeft onder andere real-time inzicht in het aantal personen die op dat moment aan het werk zijn, op welke snelheid zij werken en of ze boven of onder de gestelde norm presteren. Ook de snelheid en het aantal stopminuten van de machines worden weergegeven in dit dashboard. Hierdoor heeft Nature’s Pride per productielijn inzicht in het verloop. Het commerciële dashboard geeft inzicht in bepaalde productcombinaties en de totale afname van producten. Hierdoor kan goed worden gemonitord welke behoefte de eindklant heeft en welke producten populair zijn. Ten slotte wordt met het financiële dashboard de balans opgemaakt en de kosten en opbrengsten in kaart gebracht. Zo is Nature’s Pride in staat de vinger op de zere plek te leggen en kostenbesparende beslissingen te nemen op basis van data in plaats van op onderbuikgevoel.

Roland Loykens, dataspecialist bij Nature’s Pride:

“QlikView is inmiddels geadopteerd als filosofie binnen de organisatie. Iedereen is zich bewust van de waarde die data-analyse ons kan bieden en van de eenvoud waarmee de rapportages tot stand komen. Voorheen moesten we de informatie overal vandaan halen, dat was een omslachtig en tijdrovend proces. Nu hebben we binnen een paar muisklikken een grote informatievoorziening tot onze beschikking, waar mooie rapportages uit voortkomen. Deze geven duidelijk inzicht in hoe we ervoor staan ten opzichte van het budget, zodat we weten of we en zo ja, waar we extra gas moeten geven.”

Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik:

“Nature’s Pride is een mooi voorbeeld waarbij QlikView volledig is doorgevoerd in alle processen en is opgenomen in de bedrijfscultuur. QlikView wordt niet alleen gebruikt om meer inzicht te geven in data, het ondersteunt ook in de groei van het bedrijf en de ontwikkelingen waar ze op dit moment mee te maken hebben.”

Bron: Qlik


Qlik CloudQlik lanceert Qlik DataMarket, Qlik Sense Cloud en Qlik Sense Charts

Qlik® (NASDAQ: QLIK), leider in visual analytics, introduceert vandaag Qlik Cloud®. Dit is een reeks nieuwe cloudgebaseerde oplossingen, waaronder Qlik DataMarket. Deze Data-as-a-Service oplossing biedt organisaties online toegang tot de meest geraadpleegde databronnen wereldwijd. De data is gestandaardiseerd, waardoor deze direct kan worden ingelezen in het visual analytics platform Qlik Sense. Dit maakt het eenvoudiger om on-demand externe data, zoals demografische, economische en bevolkingsindicatoren, te combineren met interne data. Qlik is de eerste BI-leverancier die Data-as-a-Service kosteloos beschikbaar stelt.

Krachtige combinatie van interne en externe data
Qlik gelooft dat inzicht in zowel externe als interne data noodzakelijk is om tot de juiste beslissingen te komen. Met Qlik DataMarket kunnen organisaties interne data eenvoudig toetsen en benchmarken met data uit verschillende externe bronnen. Zo kan een salesmanager salesdata koppelen aan consumentendata om de marktpenetratie beter te begrijpen of aan data over het weer om het effect hiervan op de verkoop inzichtelijk te maken.

Sabine Palinckx, Country Manager Benelux bij Qlik.

“Onze cloudstrategie omvat meer dan alleen een infrastructuur of Software-as-a-Service. We zien een fantastische kans voor cloudgebaseerde diensten die van grote toegevoegde waarde zijn, zoals het Data-as-a-Service-model van Qlik DataMarket. Hiermee kunnen organisaties de visual analytics ervaring optimaliseren, zelfs tot het allerlaatste moment. Omdat beslissingen vaak gezamenlijk worden genomen, is de cloud een belangrijk onderdeel van onze strategie.”

Qlik Sense Cloud en Qlik Sense Charts 
Qlik Cloud bestaat, behalve uit Qlik DataMarket, uit Qlik Sense Cloud en Qlik Sense Charts. Met Qlik Sense Cloud kunnen applicaties in het visual analytics platform Qlik Sense eenvoudig en kosteloos worden gedeeld met derden. Ook als deze personen zelf geen Qlik Sense licentie hebben. Qlik Sense Cloud is per direct beschikbaar en zal continu worden aangevuld met nieuwe functionaliteiten, waaronder de mogelijkheid om apps en storyboards te ontwikkelen op basis van eigen data en data uit Qlik DataMarket.

Qlik Sense Charts biedt gebruikers de mogelijkheid om gratis en zonder technische kennis interactieve visualisaties te integreren in websites, blogs en social media. Lezers kunnen op deze manier eenvoudig inzoomen en data filteren. Door het responsive design worden visualisaties altijd goed weergegeven, ongeacht het device of schermformaat.

Beschikbaarheid 
De deelfunctionaliteit van Qlik Sense Cloud is per direct beschikbaar. De uitbreidingen van Qlik Sense Cloud volgen later in 2015. Qlik DataMarket voor Qlik Sense volgt in juni en voor QlikView in de tweede helft van 2015. Qlik Sense Charts is beschikbaar vanaf de tweede helft van 2015.


Ruim 35 procent internationaal actieve bedrijven mist inzicht in sommige bedrijfsonderdelen

Internationaal ondernemenHet verkrijgen van inzicht in en controle over de financiële prestaties van buitenlandse vestigingen is nog steeds één van de grootste uitdagingen van succesvol internationaal ondernemen. Dit blijkt uit een onderzoek van Exact onder 520 Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn en de ervaringen van Mandaat, een interim management bureau voor internationale managers. Het onderzoek laat zien dat ruim 35 procent van de Nederlandse bedrijven die internationaal actief zijn, nog steeds inzicht mist in bepaalde bedrijfsonderdelen. Andere uitdagingen die Nederlandse bedrijven hebben bij succesvol internationaal ondernemen, zijn het vinden van het juiste lokale management en het creëren van het juiste operationeel ontwerp van de buitenlandse vestiging.

Real time-inzicht bij 14 procent van de bedrijven
Als bedrijven die internationaal actief zijn, worden gevraagd hoe goed hun inzicht is in de financiële gegevens, geeft slechts 14 procent aan volledig en real time-inzicht te hebben in alle bedrijfsonderdelen. 20 procent heeft wel gedetailleerd inzicht, maar niet real time en ruim 30 procent geeft aan het heel lastig te vinden precies te weten wat er gebeurt.

Inzicht in financiële prestaties
Jarno van Hurne, Product Marketing Director bij Exact:

“Wij zien vaak dat de financiële administratie van iedere buitenlandse vestiging op een andere manier wordt bijgehouden. Dat komt omdat standaarden per land vaak sterk verschillen en is een grote uitdaging bij internationaal ondernemen met soms vervelende gevolgen. Dit is op te lossen met de inzet van een gestandaardiseerd, schaalbaar financieel systeem waarin de data van alle landen te vinden is. Verder moet het systeem te gebruiken zijn in de lokale taal en moet de lokale wetgeving erin verwerkt zijn. Bedrijven die erin slagen real time-inzicht te krijgen in de financiële prestaties van buitenlandse vestigingen zijn succesvoller omdat ze de juiste sturing en controle kunnen geven aan de managers ter plaatse.”

Lokaal management
Het vinden van het juiste lokale management is een andere uitdaging waar bedrijven die internationaal zaken doen mee te maken krijgen. Uit de analyse blijkt dat managers die de lokale gebruiken en omstandigheden kennen, maar ook voeling hebben met de cultuur op het hoofdkantoor in Nederland, vaak de beste match zijn voor Nederlandse bedrijven die internationaal ondernemen. Deze managers staan garant voor de kwaliteit die nodig is om tot effectief strategisch en operationeel management te komen. Tegelijkertijd spreken deze bruggenbouwers de taal en kennen ze de lokale normen, waarden en wetgeving.

Het juiste operationeel ontwerp
De analyse laat ook zien dat internationaal succesvolle bedrijven vaak de juiste middenweg weten te vinden tussen volledig standaardiseren of de lokale werkwijzen overnemen. Zij gaan niet te rigide om met het opleggen van de werkprocessen en de organisatiestructuur van het hoofdkantoor en geven de lokale managers de nodige vrijheid. Zo krijgt de lokale manager de gelegenheid buiten de core business van het bedrijf nieuwe kansen te creëren. Dit levert vaak veel voordelen op voor de onderneming.

Janco Duvekot, Manager ‘Flexpats’ bij Mandaat:

“Uit het onderzoek blijkt dat gebrekkige controle en beperkt inzicht in de risico’s en prestaties van een buitenlandse vestiging nog steeds een van de voornaamste uitdagingen is bij internationaal ondernemen. Gebruik van de juiste business software helpt bedrijven deze uitdaging te overwinnen. Goede communicatieschakels en informatie-uitwisseling tussen de buitenlandse vestiging en het hoofdkantoor spelen daarbij tevens een belangrijke rol. Een ervaren internationale interim manager kan uitkomst bieden bij het vinden van het juiste lokale management. Deze kan de brug slaan tussen het hoofdkantoor en de buitenlandse vestiging, zodat het bedrijf succesvol verder kan uitbreiden in het buitenland.”

Whitepaper internationale expansie
Mandaat en Exact ondersteunen ondernemers graag met tips over internationaal ondernemen. Daarom schreven zij samen een whitepaper over internationaal ondernemen. Deze is hier gratis te downloaden.

Bron: Exact

1 2 3 6