Veris Bouwmaterialengroep gaat het nieuwe UNIT4 Agresso Wholesale inzetten als centraal systeem voor registratie van onder andere verkoop, inkoop, logistiek en intercompany-transacties. Bijna alle honderd Bouwcenter-vestigingen zullen het ERP-systeem gefaseerd in gebruik gaan nemen. UNIT4 Agresso Wholesale draait in de UNIT4 Cloud. Dankzij het centrale systeem is Veris in staat om de logistiek en onderlinge voorraaduitwisseling te stroomlijnen en zo een efficiencyslag bij de aangesloten bedrijven te realiseren.

Veris Bouwmaterialengroep fungeert als backoffice voor aangesloten bedrijven. Zij faciliteert de inkoop, logistiek, informatisering en automatisering en de Bouwcenter Formule. Eén van de belangrijkste taken is de inkoop van bouwmaterialen, hout en plaatmateriaal, gereedschappen en ijzerwaren, keukens, tegels en sanitair.

Het logistieke centrum van Veris is met meer dan 27.000 m² opslagruimte de schakel tussen de leveranciers en de eigen magazijnen van de Bouwcenter-vestigingen. Hierdoor hoeven artikelen met een lage omloopsnelheid, maar ook zeer specialistische artikelen, geen kostbare ruimte in de magazijnen van de vestigingen in beslag te nemen. De vestigingen beschikken via het logistieke centrum altijd over een zeer breed assortiment.

Van oudsher hebben de aangesloten bedrijven een eigen ERP-systeem in gebruik. Met het oog op het nog sneller kunnen leveren en de veranderende markt, wil Veris over op een centraal systeem. Dit moet integraal inzicht geven in de voorraden van de bedrijven, waardoor het mogelijk is de logistiek te optimaliseren: de voorraden zo klein mogelijk houden, de leveringssnelheid maximaliseren en schaalvoordelen realiseren.

Een belangrijk selectiecriterium was de aanpasbaarheid van het ERP-systeem. De handel in bouwmaterialen is zeer concurrerend en kent een grote dynamiek. Om hierop effectief te kunnen inspringen, is het cruciaal voor Veris dat het beoogde ERP-systeem eenvoudig en tegen geringe kosten kan worden aangepast na implementatie. Daarnaast moet het systeem zo te configureren zijn, dat zowel grote als kleine vestigingen van de bedrijven er goed mee kunnen werken. Tenslotte moet het centrale systeem via de cloud kunnen worden geleverd, waarbij elk aangesloten bedrijf maximale vrijheid behoudt voor zijn individuele handelsgeest.

Na een intensieve selectie, onder leiding van Robert Landsman, manager ICT en logistiek van Veris, heeft Veris Bouwmaterialengroep gekozen voor het nieuwe Agresso Wholesale van UNIT4. “Dit systeem heeft als eigenschap dat het behalve de ondersteuning van de processen van bouwmaterialengroothandels, ook relatief eenvoudig is aan te passen aan wijzigende bedrijfsgroottes en –behoeftes. Daarnaast is het ERP-systeem vanuit de cloud te benaderen, waardoor investeringen in een omvangrijk serverpark achterwege kunnen blijven”, aldus Landsman.

Andries Baks, directeur van Veris Bouwmaterialengroep: “UNIT4 heeft veel ervaring met het automatiseren van bouwmaterialengroothandels. Diverse aangesloten bedrijven werken al met oplossingen van UNIT4. Zij ervaren behalve de goede functionaliteit, ook gedegen ondersteuning van de medewerkers. Hoewel het ERP-systeem van UNIT4 nog nieuw is, hebben wij er alle vertrouwen in dat het ons substantiële schaalvoordelen gaat opleveren.”

Om een succesvolle implementatie, uitrol en gebruik van UNIT4 Agresso Wholesale te waarborgen, richt Veris Bouwmaterialengroep een Competence Center in met medewerkers die een training hebben gevolgd bij UNIT4.

Alex Rossen, algemeen directeur van UNIT4 Business Software: “Wij zijn trots dat Veris Bouwmaterialengroep UNIT4 Agresso Wholesale heeft gekozen als centraal systeem voor alle Bouwcenter-bedrijven. Dit bevestigt onze visie dat handelsbedrijven grote behoefte hebben aan een ERP-oplossing die kan meebewegen met de dynamiek van de sector en alle schakels in de keten kan verbinden. Wij vinden het belangrijk om een partnerschap te bewerkstellingen, zodat wij van deze omvangrijke implementatie samen een succes kunnen maken. Gezien onze jarenlange ervaring met de automatisering van bouwmaterialengroothandels kennen wij de behoeftes. Wij hebben op basis daarvan de nieuwe generatie ERP-software ontwikkeld die handelsbedrijven ondersteunt in deze connected wereld.”

De implementatie gaat gefaseerd. UNIT4 verzorgt samen met Veris het onderhoud en beheer van Agresso Wholesale dat beschikbaar wordt gesteld vanuit het beveiligde datacenter. De order is de grootste die UNIT4 in de Nederlandse handelssector heeft behaald.

 

Bron: Unit4