BoltricsOp 2 juli 2015 zijn 3PL Dynamics en Nekovri Dynamics door Microsoft gecertificeerd voor Dynamics NAV 2015, wat betekent dat onze oplossingen wederom voldoen aan de hoogste eisen die Microsoft stelt aan software van haar partners.
De oplossingen mogen het Certified for Microsoft Dynamics logo dragen. Onze oplossingen hadden tot nu toe de certificering voor NAV 2013.

3PL Dynamics / Nekovri Dynamics zijn uitvoerig en onafhankelijk getest door VeriTest (onderdeel van Lionbridge) op ontwikkelkwaliteit en compabiliteit met Microsoft Dynamics NAV. Voorwaarde voor de certificering is dat 10 klanten de oplossing aanbevelen, wat voor Boltrics geen probleem is, omdat meer dan 40 klanten met de oplossingen werken. Tevens is vereist dat de software partner de Gold Certified Partnerstatus heeft.

Doug Kennedy, vicepresident Microsoft Dynamics Partners:

“Software oplossingen met ‘Certified for Dynamics NAV’ accreditatie voldoen aan Microsofts hoogste kwaliteitseisen, waardoor wij bedrijven kunnen garanderen dat die oplossingen werken in combinatie met hun Microsoft Dynamics oplossing. Microsoft feliciteert Boltrics met het behalen van de Certified for Microsoft Dynamics status voor 3PL Dynamics en Nekovri Dynamics’.

Jan Bolks, Algemeen Directeur Boltrics Group:

“Boltrics stelt hoge eisen aan haar software ontwikkelaars. We bieden onze klanten in de logistieke dienstverlening de beste software oplossingen en zorgen dat ze altijd up-to-date op de nieuwste versie werken. De toekenning van het Microsoft certificaat is de bevestiging van onze eigen kwaliteitsstandaard. Voor onze (toekomstige) klanten is het certificaat de bevestiging dat ze kiezen voor kwaliteit, continuïteit en zekerheid.”

Over Nekovri Dynamics
Nekovri Dynamics is een complete en geïntegreerde totaaloplossing voor logistiek dienstverleners die actief zijn in de Koel- en Vries logistiek. Alle bedrijfs- en logistieke  processen worden vanuit één standaard softwareproduct ondersteund. Functionaliteiten zoals WMS, TMS, RF scanning, Forwarding, Douane, Web portalen en EDI zijn standaard beschikbaar voor een sterk concurrerende prijs. Dit alles is gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV, waarmee ook de volledige financiële administratie vanuit dezelfde software aan gestuurd kan worden.

Over 3PL Dynamics
3PL Dynamics is een complete en geïntegreerde totaaloplossing voor logistieke dienstverleners. Alle bedrijfs- en logistieke processen worden vanuit één standaard softwareproduct ondersteund. Functionaliteiten zoals voorraadbeheer voor derden (WMS), RF scanning, Value Added Logistics, Forwarding, Douane, Web portalen en EDI integratiesoftware zijn standaard beschikbaar. De oplossing is gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV, waardoor het mogelijk is de volledige financiële administratie vanuit dezelfde software aan te sturen.

Over Boltrics
Boltrics, gevestigd in Ede, is specialist op het gebied van Microsoft Dynamics voor logistiek dienstverleners en voor de koel- en vriesbranche. Daarvoor heeft Boltrics de producten 3PL Dynamics, Nekovri Dynamics en BVBVK Dynamics ontwikkeld.

Bron: Boltrics