Bemet International heeft de mobiele applicaties voor het ERP-systeem Plan-de-Campagne geïntroduceerd. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse Plan-de-Campagne gebruikersdag en de allereerste Advanced Production Management (APM) gebruikersdag.

De gebruikersdag stond in het teken van het thema ‘Totaalinformatisering’. Bemet liet op deze dag zien dat haar software maakbedrijven in staat stelt het gehele bedrijf te voorzien van de juiste informatie op het juiste moment. De ERP, APM en CAD/CAM software van Bemet biedt namelijk oplossingen voor iedere stap in het totale productieproces.

Mobiele applicaties

Plan-De-CampagneNa de introductie van de nieuwe versie van Plan-de-Campagne V5 op de vorige gebruikersdag, was het nu zover dat de mobiele applicaties van het ERP-pakket gelanceerd konden worden. Tijdens een workshop werd uitgelegd hoe met deze mobiele applicaties via smartphone of tablet plaatsonafhankelijk gegevens kunnen worden opgevraagd en informatie aan Plan-de-Campagne kan worden toegevoegd. Deze informatie is dan direct voor anderen zichtbaar.

Specifieke themasessies

Naast de plenaire sessies waarin nieuwe en te verwachten ontwikkelingen in APM+ en Plan-de-Campagne, tips en trucs gepresenteerd werden, vonden er ook specifieke themasessies plaats. Tijdens deze sessies kwamen een aantal praktische handigheden van de software aan bod:

  • In de sessie ‘Stand van zaken Bemet Tooling Solutions’ werd uitgelegd dat dit bedrijf nu een 100 procent dochteronderneming is van Bemet International en dat de APM-software onderdeel is van de totaaloplossing die Bemet aanbiedt.
  • In de sessie ‘Kwaliteitsbeheer’ werd het belang van kwaliteitsbeheer – met name voortijdige foutdetectie – binnen een producerend bedrijf onderstreept. De aanwezigen werden geïnformeerd over de oplossingen die Bemet hiervoor te bieden heeft.
  • In de sessie ‘Report editor’ ondervonden gebruikers van Plan-de-Campagne hoe zij tijd kunnen besparen door rapporten automatisch te genereren in de ERP-software.
  • Tijdens de sessie ‘Logistiek’ werd het nieuwe voorraadsysteem van Plan-de-Campagne gepresenteerd. Zo was te zien dat het mogelijk is om via locatiemanagement in één handeling te zien waar een bepaalde voorraad zich bevindt, voor wie deze bestemd is en een picklist uit te draaien en beheren.
  • In de sessie ‘Totaalautomatisering’ werd duidelijk gemaakt hoe maakbedrijven nog beter gebruik kunnen maken van de kwaliteit of expertise van hun werknemers. Door hun gehele productieproces te automatiseren, kunnen handelingen namelijk nog sneller worden uitgevoerd.
  • Ook werd er dit jaar een ‘Netwerksessie’ gehouden waarin uitbreiding van netwerken en onderlinge kennisoverdracht centraal stond. Dit gebeurde aan de hand van drie actuele vraagstukken die betrekking hadden op de maakindustrie. De deelnemers deelden onderling kennis en ervaring uit.

Bemet International kan terugkijken op een zeer geslaagde gebruikersdag.

Bron: Bemet International