De aankoop van het netwerk en de e-invoicingactiviteiten van Certipost door Basware is afgerond. Basware verwerft het netwerk en de e-invoicingactiviteiten van Certipost, de toonaangevende e-Invoice operator in de Benelux. De initiële aankoopprijs van ongeveer EUR 18,2 miljoen werd contant betaald op de afsluitdatum. De definitieve aankoopprijs zal worden vastgesteld aan de hand van de gecontroleerde jaarrekening 2012. De netto-omzet van de overgenomen activiteiten in 2012 wordt geraamd op ongeveer EUR 8,4 miljoen en er wordt een negatief bedrijfsresultaat verwacht van ongeveer EUR 0,8 miljoen.

Dankzij deze overname wordt Basware marktleider voor e-Invoicing in de Benelux. “We willen onze positie in onze kernmarkten versterken, nieuwe klanten met groeipotentieel aantrekken voor de oplossingen en diensten van Basware en het aantal transacties via ons wereldwijde netwerk verhogen, zowel via interne groei als via overnames,” verklaart Esa Tihilä, CEO van Basware Corporation. ”De overname van het netwerk en de e-invoicingactiviteiten van Certipost zal onze groei versterken; met deze overname verwerven we een belangrijke marktpositie in de Benelux, waar we een aanzienlijke groei van de e-invoicingmarkt verwachten in de komende jaren. Tegelijk willen we specifiek het huidige aanbod voor kleine en middelgrote ondernemingen in de Benelux uitbreiden.”

Basware zal de overgenomen activiteiten vanaf 1 januari 2013 consolideren in haar netto-omzet en –winst. Het bedrijf zal de synergievoordelen onderzoeken die ontstaan uit de combinatie van de activiteiten en technologieën en uit de gezamenlijke infrastructuur en supportfuncties. Na de voltooiing van de geplande stroomlijningsmaatregelen wordt een jaarlijkse kostenbesparing verwacht van ongeveer EUR 3,0 miljoen. De eenmalige herstructurerings- en overnamekosten zullen naar schatting ongeveer EUR 3,0 miljoen bedragen. Basware verwacht een licht positief bedrijfsresultaat van de overgenomen activiteiten in 2013.

De aankoopprijs bedraagt ongeveer EUR 18,2 miljoen. Het overgenomen netto-actief heeft een waarde van ongeveer EUR 1,4 miljoen, inclusief EUR 2,2 miljoen cashreserves. Klantenrelaties en technologie ter waarde van ongeveer EUR 4,5 miljoen werden opgenomen in immateriële vaste activa, rekening houdend met uitgestelde belastingverplichtingen. De waarde toegekend aan de klantenrelaties en technologie zal volledig worden afgeschreven over zeven jaar, beginnend vanaf het eerste kwartaal 2013. In de aankoopprijs is ongeveer EUR 12,3 miljoen goodwill opgenomen. Het gaat om een voorlopige berekening van de allocatie van de aankoopprijs.

Het bedrijf maakte de overeenkomst voor de overname van het netwerk en de e-invoicingactiviteiten van Certipost bekend op 5 oktober 2012.

Bron: Ondernemersbelang