AbeconAluminiumleverancier Aluchemie gaat zijn bedrijfsvoering versterken met bedrijfsapplicatie Microsoft Dynamics AX en aanvullende modules van Abecon. Aluchemie gaat de bedrijfsprocessen zoveel mogelijk in dit geïntegreerde platform onderbrengen, te beginnen met de plant maintenance-, financiële en inkoopprocessen. Aluchemie heeft de onlangs gevormde combinatie Abecon/Columbus gevraagd om de implementatie te begeleiden.

Deze implementatie valt samen met een op efficiëntieverhoging en kostenreductie gerichte reorganisatie. ‘Door deze toekomstgerichte keuze migreren we naar één geïntegreerd platform met gestandaardiseerde processen’, zegt it-manager van Aluchemie André van der Velde. ‘Hiermee kunnen we onze it-kosten fors reduceren.’

Plant Maintenance

Volgens procurement manager bij Aluchemie Peter de Vlugt worden de onderhouds- en serviceprocessen aanzienlijk versterkt door het gebruik van de Plant Maintenance-module. ‘Dit zie je ook terug bij de vele internationale productiebedrijven die al op dit platform steunen. Bij ons is productie een continu proces. Met de nieuwe Plant Maintenance-software kunnen we het reguliere en ad-hoc onderhoud aan de productiemiddelen beter registreren en plannen en de servicemedewerkers efficiënter inzetten. Zowel bij geplande stopzetting van een productielijn, als bij calamiteiten is het zaak om zo efficiënt mogelijk alle benodigde onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.’

‘Er is direct winst te behalen door de forse verlaging van de onderhoudskosten, vandaar dat we dit in fase één oppakken’, vult finance manager bij Aluchemie Bernard van Oost aan. ‘De op onze bedrijfsvoering toegespitste brancheoplossing van Columbus zal ons ook helpen om bijvoorbeeld de inhuur van contractors en de afroep van spare parts te stroomlijnen.’

Meerop : Computable.nl