Pylades Dynamics PartnerIn november 2014 is de Algemene Onderwijsbond (AOb) succesvol live gegaan met de implementatie van de Microsoft Dynamics oplossingen in SharePoint, CRM en AX voor de financiële en ledenadministratie. Daarmee heeft de AOb een compleet geïntegreerde oplossing voor al hun administratieve processen gekregen.

De Algemene Onderwijsbond
Met ruim 87.000 leden is de AOb de grootste onderwijsvakbond van Nederland. De AOb komt op voor de belangen van het onderwijs en haar leden in alle onderwijssectoren. De AOb onderhandelt over CAO’s voor iedereen die binnen het onderwijs werkt en biedt haar leden deskundig juridisch advies. Het Informatie- en Adviescentrum van de AOb biedt leden antwoord op elke denkbare vraag en de AOb Scholing verzorgt cursussen, begeleiding en coaching, van cursussen over medezeggenschap tot trainingen voor leerkrachten, ondersteunend personeel tot maatwerk. De AOb is tevens uitgever van het toonaangevende Onderwijsblad dat elke 2 weken verschijnt. De AOb zet met grote regelmaat de toon in het maatschappelijk debat, heeft een uitstekend netwerk en is een sterke onderhandelingspartner. De hoge organisatiegraad in het onderwijs is voor de AOb bij het lobbyen, onderhandelen en actievoeren daarbij een krachtige steun in de rug.

Keuze voor Microsoft Gold Partner Pylades
De AOb had na een uitgebreid en diepgaand vooronderzoek Pylades geselecteerd als partner voor de implementatie van het Microsoft platform voor ledenorganisaties, waarbij zowel Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics AX als Microsoft SharePoint geïmplementeerd gingen worden. AOb had als onderdeel van het vooronderzoek diverse aanbieders uitgebreid geconsulteerd. Uiteindelijk heeft de AOb een overtuigende keuze gemaakt voor Pylades als partner, onder meer omdat Pylades een bewezen standaard branche oplossing levert voor Branche- en Belangenorganisaties en omdat Pylades de enige aanbieder was gebleken die een volledige totaaloplossing kon leveren, waarmee zowel de leden als de medewerkers van de AOb volledig konden worden bediend.

Toegevoegde waarde voor alle leden door een compleet overzicht op elk gewenst moment
Nieuwe leden melden zichzelf online aan en beheren hun persoonlijke gegevens zelf op hun beveiligde persoonlijke site via internet. Op basis van deze gegevens worden alle AOb diensten en ondersteuning aan de leden direct aangeboden zoals het toezenden van het onderwijsblad, nieuwsbrieven, aanmeldingen voor trainingen, bijeenkomsten en natuurlijk juridische ondersteuning. Er wordt alleen gebruik gemaakt van de actuele gegevens waardoor administratieve fouten voorkomen worden. Vanuit hier vinden ook alle verrekeningen en betalingen zoals contributies en declaraties plaats. Voor ieder lid is op ieder moment een compleet overzicht van alle activiteiten en historie inzichtelijk en medewerkers en management verwachten veel voordeel van de samenhang van het CRM- en Financiële systeem

In totaliteit heeft het project ruim 1,5 jaar in beslag genomen van eerste projectmeeting tot live gang. Het concreet maken van de verwachtingen van het nieuwe systeem, het concreet bepalen van verbeteringen, en het loslaten van de vertrouwde manier van werken waren belangrijke aandachtspunten tot en met de laatste fase van het project. Het migreren van enorme hoeveelheden historische gegevens was spannend maar is beheerst en binnen de vooraf aangegeven tijdlijn uitgevoerd.

Tevreden terugkijken
Petra Velthuysen (Algemeen directeur van de Algemene Onderwijsbond) heeft op 5 november officieel het nieuwe systeem voor de eerste keer gestart. De live gang is succesvol zonder noemenswaardige problemen. Het project team zal op korte termijn ontbonden worden. Daarna zullen kleine optimalisaties uitgevoerd worden. De AOb en Pylades kunnen tevreden terugkijken op een complex project met veel belangen met als resultaat een zeer informatief systeem voor de leden, de AOb medewerkers en management.