Het Nederlandse veevoederbedrijf Agrifirm is overgegaan op de optimalisatiesoftware voor rit- en routeplanning van Ortec. De coöperatie hanteerde een verouderd betalingssysteem voor transporteurs waarbij routes en middelen nog handmatig werden gepland. Door voortaan geautomatiseerd te plannen met de Ortec-software is er een efficiënte routeplanning gerealiseerd. Ook zegt het bedrijf meer inzicht te hebben gekregen in de kostenstructuur.

Agrifirm is een coöperatie van circa vijftienduizend Nederlandse ondernemende boeren en tuinders. De veevoederorganisatie van Agrifirm plande voorheen haar routes en resources nog handmatig en hanteerde een verouderd betalingssysteem voor transporteurs. De beslissing om de betaalstructuur van de transporteurs te veranderen vormde aanleiding om geautomatiseerd te gaan plannen. Verschillende betalingsstructuren zorgden vaak voor onduidelijkheid en discussies tussen de transporteurs en verhinderden hen optimaal te werken en zelf besparingen te realiseren.

Besparen

Agrifirm verving de handmatige planningsaanpak door de Ortec TD-planningsoplossing. Het bedrijf stelt dat daardoor de gemiddelde onderbelading van het wagenpark na een halfjaar al gedaald is naar 17 procent. De beladingsgraad is gestegen van 26,7 naar 27,0 ton en de laad- en lostijden worden voortaan ingesteld op een standaardtarief. Deze verbeterde belading van het wagenpark heeft het bedrijf in korte tijd al een besparing van ongeveer twintigduizend euro opgeleverd en met de geoptimaliseerde laad- en lostijden kostenbesparing van respectievelijk achtduizend en dertigduizend euro.

Een andere besparing betreft de administratie en mensuren. Voorheen had Agrifirm eenvoltijdsarbeidsplaats voor planning. Nu is er iemand gemiddeld twee dagen per maand nodig voor planning. Dat bespaart 35.000 euro.

Daarnaast worden met Ortec TD de rijtijden automatisch berekend en uitbetaald aan de chauffeurs zonder aftrek van vertragingen door files of slecht weer. Voor alle chauffeurs geldt een gelijke behandeling. Ook kan met de software snel worden gereageerd op situaties zoals zieke bestuurders, verkeersopstoppingen, kapotte vrachtwagens of gewijzigde klantverzoeken.

Bron: Computable