Woonstichting Accolade uit Heerenveen met Centric het contract voor het gebruik van en onderhoud op primair systeem Key2Wocas vernieuwd.

 

Het contract heeft een looptijd van drie jaar en omvat onder andere een koppeling voor documentsystemen en een jaarlijks budget voor upgrades en nieuwe releases. De contractvernieuwing vormt het sluitstuk van verschillende projecten die door Centric bij Accolade zijn uitgevoerd, waaronder de implementatie van Conductor Publicatie (een door Centric ontwikkelde midoffice), de verkoopmodule, uitbreiding van diverse webservices, implementatie van MS BizTalk, aanbodmodel via ZIG en het upgradetraject van Key2Wocas.

Berend Hut, IT-manager bij Accolade: “Accolade wil de bedrijfsprocessen vanuit klantperspectief verder optimaliseren. Dit vergt niet alleen een stabiel en betrouwbaar primair systeem, maar ook een makkelijke informatie-uitwisseling tussen in- en externen. En dat vraagt weer om een vernieuwende inzet van technologie. Ik verwacht dat Centric Accolade bij deze uitdagende ontwikkelingen in deze roerige tijden optimaal kan ondersteunen.”

 

Bron: Centric