ZelfroosterenAls het aan de Generatie Y-planners ligt, krijgen medewerkers in de toekomst alleen nog maar meer inspraak in hun werkrooster. Ruim 67 procent van de respondenten in deze generatie geeft dat aan. Dat blijkt uit een enquête van Paralax Planning Solutions onder 152 Nederlandse personeelsplanners tussen de twintig en zeventig jaar oud. Oudere personeelsplanners geven juist vaker aan dat zij niet verwachten dat medewerkers meer inspraak zullen krijgen.

Hoewel vaak wordt gedacht dat zelfroosteren het vak van de planner zou bedreigen, blijkt dat alle generaties het erover eens zijn dat planners juist niet overbodig raken als medewerkers meer inspraak krijgen in het rooster. Wel beschouwt de jongste generatie zelfroosteren vaker als een lust voor de planner (85%) dan de oudere generaties. Vooral de respondenten tussen de 44 en 55 jaar oud blijken sceptisch: in deze groep geeft de helft aan het zelfroosteren als een last te zien voor roostermakers.

Medewerkerstevredenheid
Ruim 65 procent van alle respondenten denkt dat meer inspraak in het rooster leidt tot een hogere medewerkerstevredenheid. Van de onderzoeksgroep geeft 56 procent aan dat het ook de werk-privé balans verbetert. Verder geven de respondenten aan dat zij (zij het in mindere mate) ook een positieve invloed verwachten op betrokkenheid (35%) en de productiviteit van medewerkers (35%).

Ofschoon de personeelsplanners de verschillende voordelen van zelfroosteren dus zien, geeft maar 8 procent aan dat medewerkers in hun organisatie zelf het rooster moeten rondmaken. Volgens de planners hebben medewerkers momenteel vooral invloed op het werkrooster door onderling te ruilen (64%) en door hun beschikbaarheid en verlof aan te geven (79%). In 15 procent van de gevallen hebben de respondenten helemaal geen inspraak in hun werkrooster.

“Medewerkers krijgen steeds meer inspraak in het werkrooster en in de huidige tijd is dat eigenlijk niet meer dan normaal”, zegt Rob Buikema, directeur Paralax Plannings Solutions. “Participerend plannen is niet alleen prettig voor de medewerkers, maar ook voor de werkgevers. Het zorgt voor meer betrokken en productievere medewerkers. Een win-winsituatie dus.”

De enquête is uitgevoerd in de tweede helft van 2014 onder personeelsplanners werkzaam in de uitzendbranche, zorg, beveiliging, schoonmaak, overheid en industrie.